Jonge vrouw kijkt rond

Zzp-pensioen opbouwen

Zzp’ers en freelancers bouwen geen pensioen op bij een werkgever. Maar u wilt straks waarschijnlijk wel voldoende inkomen hebben om te blijven leven zoals u nu doet. Daarom is het verstandig om zelf uw pensioenopbouw te regelen. Regelt u niets, dan ontvangt u straks alleen AOW, plus het eventueel in loondienst opgebouwde pensioen. Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn.

Fiscaal aantrekkelijk banksparen voor uw pensioen

Banksparen met belastingvoordeel

Met een bankspaarrekening kunnen zzp’ers en freelancers voor hun pensioen sparen. Als u deze rekening voor een aanvulling op uw pensioen gebruikt, krijgt u belastingvoordeel. Uw tegoed staat vast en valt in box 1. Dit betekent dat u geen vermogensrendementsheffing over het bedrag boven het heffingsvrij vermogen van € 30.360 (2019) betaalt. Als u een pensioentekort heeft, mag u het jaarlijks ingelegde bedrag van uw bruto inkomen aftrekken.

Bankspaartegoed uitkeren tijdens uw pensioen

Tijdens uw carrière als zzp’er spaart u een tegoed op uw bankspaarrekening. Zodra u met pensioen gaat, stort u dit tegoed op een rekening van waaruit u periodieke uitkeringen krijgt. U bepaalt hoe lang en hoe vaak u deze aanvulling op uw pensioen ontvangt. Dit duurt maximaal 20 jaar.

Fiscale voordelen voor zzp’ers

U heeft als zzp’er of freelancer een aantal belastingvoordelen bij banksparen. U mag de volgende bedragen belastingvriendelijk inleggen op uw bankspaarrekening.

OudedagsreserveHet deel van de winst dat u voor een aanvulling op uw pensioen mag reserveren. U mag dit inleggen op een bankspaarrekening. Dit zorgt voor uitstel van belastingheffing op dat deel van de winst.
JaarruimteHet maximale bedrag dat u fiscaal vriendelijk mag inleggen op een bankspaarrekening. Dit bedrag is uw aantoonbare pensioentekort.
ReserveringsruimteEen extra lijfrenteaftrek voor de niet benutte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar.

Meer lezen over banksparen voor uw pensioen

Lijfrente opbouwen op een lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering voor een aanvulling op uw pensioen. Gedurende de looptijd van de lijfrenteverzekering is uw tegoed geblokkeerd. Op de einddatum gebruikt u het tegoed voor een periodieke aanvulling op uw AOW. De uitkeringen zijn even hoog en eindigen uiterlijk bij uw overlijden. De lijfrentepremie is aftrekbaar van de belasting en mag u in box 1 aftrekken van uw inkomen.

Meer lezen over lijfrente opbouwen

Sparen op een spaarrekening

U kunt voor uw pensioen sparen op een gewone spaarrekening. Dit kan een zakelijke spaarrekening zijn, maar u kunt ook een particuliere spaarrekening openen. Aangezien het tegoed vrij opneembaar is, vergt deze methode wel de nodige discipline. Het kan helpen om een vaste maandelijkse automatische overschrijving in te stellen.

Sparen op een zakelijke spaarrekening

U kunt speciaal voor na uw pensioen geld sparen op een zakelijke spaarrekening met een variabele rente. Dit betekent dat de rente op elk moment kan wijzigen. De rente die u ontvangt is afhankelijk van de hoogte van uw spaartegoed. 

Meer lezen over zakelijk sparen

Sparen op een particuliere spaarrekening

U kunt geld sparen op een particuliere spaarrekening met een variabele rente. Uw vermogen telt dan mee in box 3. Voor iedereen in Nederland geldt een heffingsvrij vermogen van € 30.360 (2019). Over het bedrag boven het heffingsvrij vermogen betaalt u vermogensrendementsheffing.

Oude werkgeverspensioen tijdelijk voortzetten

Werkte u voorheen in loondienst? Dan kunt u soms de pensioenregeling bij uw oude werkgever tijdelijk voortzetten. Zo blijft het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid, mits opgenomen in de pensioenregeling, gewoon gedekt. U mag de oude pensioenregeling maximaal tien jaar voortzetten en aftrekken van de belasting. Daarna is het verstandig om een alternatief te vinden voor uw pensioen.

Extra mogelijkheden pensioen aanvullen voor zzp’ers

Zzp’ers en freelancers hebben extra mogelijkheden om hun pensioen aan te vullen. Deze mogelijkheden hangen af van uw ondernemingsvorm. We leggen ze hieronder uit.

Verplicht pensioen opbouwen

De meeste zzp’ers zijn vrij om een aanvullend pensioen op te bouwen. Bepaalde groepen zzp’ers of freelancers  zijn echter verplicht om deel te nemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Als u hierover twijfelt, dan raden we u aan om contact op te nemen met uw vakvereniging of een overkoepelende brancheorganisatie.

Advies over uw inkomen voor later

Wilt u advies over uw inkomen voor later? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Hierna kunt u kiezen voor een betaald advies. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Maak een afspraak

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Zzp’ers met een eenmanszaak of vof

Oudedagsreserve

Zzp’ers met een eenmanszaak of vof mogen gebruikmaken van de Oudedagsreserve. Hiermee mag u onder voorwaarden jaarlijks 9,44% (2019) van de winst van uw onderneming aftrekken. U mag deze Oudedagsreserve tot € 8.999 (2019) inleggen op een bankspaarrekening. Deze inleg mag u als aftrekpost gebruiken. De vrijval van de oudedagsreserve betekent een bijtelling bij de winst.

Uw geld apart zetten bij gebruik Oudedagsreserve

Als u gebruikmaakt van de Oudedagsreserve, is het belangrijk dat u hiervoor een bedrag apart zet. Doet u dat niet, dan is het mogelijk dat er bij vrijkomen van uw rekening geen geld is om de lijfrente aan te kopen. Hierdoor kan de Oudedagsreserve niet worden gebruikt voor een aanvulling op uw pensioen.

Zzp’ers met een bv

Zelf regelen & Contact