Vrouw in tomatenkas

Growing a better world together

De Rabobank is een bank voor én door klanten. Als coöperatie voelen we ons sterk met onze klanten en leden verbonden en staan we midden in de samenleving. Daarom zetten we ons dagelijks in om de klant én zijn omgeving te versterken. Om samen de wereld beter en leefbaarder te maken. Dat noemen we: Growing a better world together.

Onze missie: Growing a better world together

Samen werken aan een betere wereld. Door maatschappelijke problemen te helpen oplossen, en door wereldwijd te werken aan meer voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking. Dat is in het kort waar de Rabobank voor staat. In onze missie richten we ons op Nederland (‘Bankieren voor Nederland’) en op de wereld (‘Banking for Food’). Hieronder lees je hoe we die missie in de praktijk brengen.

Bankieren voor Nederland: werken aan een gezonde samenleving

Dagelijks vertrouwen in Nederland 6,5 miljoen particulieren en 800.000 bedrijven op onze diensten. Met deze klanten en leden voelen we ons sterk verbonden. Gaat het goed met hen, dan gaat het goed met Nederland en uiteindelijk ook met ons als bank. Daarom willen we zoveel mogelijk bijdragen aan welzijn en welvaart in Nederland. Door te werken aan de uitdagingen waar onze klanten en de samenleving de komende jaren voor staan.

Hoe pakken we dit aan?

We stimuleren onze klanten om te bouwen aan een financieel gezonde toekomst. We helpen ondernemers duurzaam te groeien en hun ambities werkelijkheid te maken. En we bouwen in gemeentes en regio’s mee aan sterke, leefbare gemeenschappen. Door onze aanwezigheid in de haarvaten van de lokale samenleving, onze financiële slagkracht, ons netwerk én onze kennis, kunnen we als geen ander bijdragen aan het Nederland van de toekomst.

De Rabobank als coöperatie

Onze missie past bij de coöperatieve achtergrond van de Rabobank. Die gaat terug tot onze oorsprong in de negentiende eeuw. Toen verenigden boeren zich in een coöperatie om samen sterker te staan. In de snel veranderende wereld van vandaag is samen sterk staan belangrijker dan ooit.

Lees meer over de Rabobank als coöperatie

Banking for Food: werken aan het wereldwijde voedselvraagstuk

Voedselzekerheid raakt ons allemaal. In 2050 delen we de aarde met zo’n tien miljard andere bewoners. Als we samen genoeg te eten willen hebben, is het nodig dat we wereldwijd minstens 60 procent méér voedsel produceren. Maar de grenzen aan de beschikbare grond en grondstoffen komen in zicht. Daarom zijn er slimme oplossingen nodig. Samen met klanten en partners willen we de beschikbaarheid van voedsel vergroten, de toegang tot voedsel verbeteren, gezonde voeding stimuleren en de voedselindustrie stabieler maken.

Hoe pakken we dit aan?

De Rabobank heeft in Nederland én wereldwijd een leidende positie in de landbouw- en voedselsector. Vanuit onze agrarische oorsprong kennen we de landbouw- en voedsel industrie als geen ander. Daarom willen wij het voortouw nemen in het verduurzamen van de landbouw- en voedselsector en zetten wij onze kennis, netwerken en geld in om onze klanten en partners hierbij te ondersteunen. Ook brengen we producenten, consumenten, overheid en bevolking bij elkaar om sámen te werken aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk.

Lees meer over de Rabobank op rabobank.com

Rabobank is een handelsnaam van de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd in Amsterdam. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. De Rabobank is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30046259. De Rabobank staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Lees meer over toezicht op de Rabobank