Bedrijfsfinancieringen

Het onderdeel Bedrijfsfinancieringen is op dezelfde manier toegankelijk als uw rekeninginformatie. U vindt de informatie onder de kop 'Bedrijfsfinancieringen'.

Getoonde informatie

De informatie is voor u beschikbaar als u beschikt over een lening, een rekening courant met krediet, een bankgarantie en/of een bouwdepot. Is de informatie desondanks voor u niet zichtbaar, neem dan contact op met uw Rabobank. De informatie is op dit moment alleen bereikbaar voor leningen en kredieten die dezelfde tenaamstelling hebben als de overeenkomst waarmee u toegang hebt tot Rabo Internetbankieren. Wij kunnen u geen informatie verstrekken over de financieringen met een andere tenaamstelling.

Heeft u meerdere leningen, kredieten, bankgaranties of depots, dan ziet u een overzichtscherm. Om het detailscherm te bereiken, klikt u op het leningnummer/rekeningnummer. Het detailscherm van rekening courant toont de laatste transacties op deze rekening.

Actualiteit

Let u er op dat de actualiteit van de informatie van uw financieringen anders is dan die van uw rekening courant. Op het scherm is aangegeven tot welke datum de informatie is bijgewerkt.

Beschikbaarheid van informatie

De informatie van uw financieringen is 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar.

Aanvraagformulier

U kunt via de inzageschermen een adviesgesprek aanvragen met een adviseur van de Rabobank. Daarbij kunt u het gespreksonderwerp aangeven. Nadat u uw aanvraag voor een adviesgesprek heeft ingestuurd, zal de Rabobank zo spoedig mogelijk contact met u opnemen op het door u aangegeven moment.

Machtiging

Wanneer iemand anders ook een Rabo Europas van uw rekening courant heeft en hiermee ook toegang tot Rabo Internetbankieren heeft, dan kan deze gemachtigde ook inzage krijgen in uw bedrijfsfinancieringen. Als u dit niet wilt, neem dan contact op met uw Rabobank om na te gaan welke alternatieven er voor u zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over bedrijfsfinancieringen? Informatie vindt u op onze website bij Bedrijven > Producten > Financieren.

Contact

Rabobank