Geld bestellen: schermuitleg verzenden

Scherm te verzenden bestellingen

Nadat je alle bestellingen hebt ingevoerd, zie je in dit scherm een overzicht van de door jou opgegeven bestellingen. Je kunt hier nog een bestelling wijzigen of wissen.

Als je hebt aangegeven dat je iemand éénmalig machtigt om de bestelling op te halen (dit is alleen mogelijk voor zakelijke klanten), dan verschijnt een extra kolom 'Eenmalig gemachtigde', waarin staat aangegeven of voor de bestelling iemand is gemachtigd (hieronder niet afgebeeld).

Te verzenden bestellingen

 1. <Verzenden> 
  Wanneer je op deze knop klikt, ga je naar het scherm waarmee je de bestelling verzendt.

Overzicht bestellen

In dit scherm zie je een overzicht van bestellingen die aan de selectiecriteria voldoen zoals die door jou in het scherm 'Verzonden bestellingen' zijn opgegeven.

Overzicht bestellingen

 1. Aantal 
  Hier staat het bestelde artikel. Door erop te klikken, worden de detailgegevens van de bestelling  getoond.

 2. Ontvangstlocatie/status 
  Hier zie je waar de bestelling opgehaald kan worden en de status van de bestelling. De volgende statussen kunnen worden getoond: 
  - goedgekeurd 
  - afgekeurd 
  - bestelling wordt gereed gemaakt 
  - afgekeurd, bedrag wordt teruggeboekt 
  - uitgeleverd aan waardevervoerder 
  - bestelling ligt gereed bij de bank 
  - in ontvangst genomen 
  - niet in ontvangst genomen, bestelling geretourneerd 
  Nota bene:   
  - een bestelling met de status 'afgekeurd' zal later automatisch de status 'afgekeurd, bedrag wordt teruggeboekt' krijgen 
  - een bestelling met de status 'uitgeleverd aan waardevervoerder' zal door Brink’s een dag en door Geldnet twee dagen later worden geleverd

 3. <Terug> 
  Hiermee ga je terug naar het scherm 'Verzonden bestellingen' waar je eventueel een nieuwe selectie kunt opgeven. 

Verzendresultaat

In dit scherm staan de resultaten van je ingestuurde bestellingen. Is een bestelling afgekeurd, dan kun je die wissen of wijzigen en vervolgens opnieuw opsturen. Onder het icoontje ‘i’ (informatie) lees je waarom de bestelling niet verzonden kon worden. Je kunt geen buitenlands geld (vreemde valuta) meer bestellen bij de Rabobank.

Verzendresultaat