Importeren bestand - importeren

Importeren bestand - Importeren

Als u met een boekhoudprogramma een BTL91 formaat betaalbestand aanmaakt voor wereldbetalingen, dan kunt u dit bestand importeren. Bevat het betaalbestand batches met verschillende uitvoerdata, dan vindt een automatische splitsing plaats in even zoveel verschillende batches. U kunt deze betaalbestanden alleen wijzigen in uw boekhoudprogramma. Een bestand mag maximaal 1000 Kb zijn. Het maximum bedrag per te importeren bestand is € 500.000. Importeren van betaalopdrachten kan met een uitvoerdatum van maximaal 1 maand in de toekomst. U krijgt een foutmelding ('Gewenste verwerkingsdatum mag niet meer dan 1 maand vooruit liggen') indien u een bestand inleest met betalingen die een uitvoerdatum hebben van meer dan 1 maand in de toekomst.

Lees meer over bestandsformaten

Importeren bestand - Importeren

 

 1. Bestandsnaam
  Via de knop 'Bestand kiezen' kunt u het gewenste bestand selecteren in een map op uw pc.
 2. <OK>
  Als u kiest voor OK wordt het bestand gecontroleerd en gaat u naar het scherm 'Te verzenden bestanden'.
 3. <OK + Nieuw bestand>
  U gaat terug naar het scherm waar opnieuw een bestandsformaat gekozen kan worden.
 4. <Geïmporteerde bestanden>
  Hier ziet u de bestanden (maximaal 10) die u de laatste 15 maanden heeft ingestuurd, gesorteerd van nieuw naar oud. Als er geen geïmporteerde bestanden zijn, ziet u dit schermgedeelte niet.
 5. <Status>
  Mogelijke statussen: In verzending, Verzonden, Verzenden mislukt, Niet verzonden.