Koppeling boekhoudpakket: schermuitleg

Met de boekhoudpakketkoppeling kunt u automatisch online gegevens uitwisselen met uw boekhoudpakket. Vooralsnog blijft dit beperkt tot binnenland betalingen en incasso’s.

Schermtoelichting incasso-opdrachten (uit batches)

In dit scherm ziet u de incasso-opdrachten uit de eerder gekozen batch.

Schermtoelichting incasso-opdrachten (uit batches)

Schermtoelichting huidige instellingen (aanmelden)

Als u voor het eerst de koppeling gaat maken met uw boekhoudpakket, kiest u voor 'Rekeningen onderhouden'. U komt dan bij het inlogscherm van uw boekhoudpakket. Binnen het boekhoudpakket kunt u aangeven welke functionaliteiten u per rekening wilt gebruiken. Daarna zet u een elektronische handtekening, waarmee de koppeling definitief wordt.

Het maken van de koppeling is alleen voorbehouden aan gebruikers met de rol Eigenaar.

Schermtoelichting huidige instellingen (aanmelden)

Schermtoelichting huidige instellingen (vervolggebruik)

Op dit scherm onderhoudt u de koppeling met uw boekhoudpakket. Het onderhouden van de koppeling is alleen voorbehouden aan gebruikers met de rol Eigenaar.

Schermtoelichting huidige instellingen (vervolggebruik)

Als u kiest voor 'Rekeningen onderhouden' komt u op het inlogscherm van uw boekhoudpakket. Binnen het boekhoudpakket kunt u aangeven welke functionaliteiten u per rekening wilt wijzigen. Daarna zet u een elektronische handtekening, waarmee de wijzigingen definitief worden.

Schermtoelichting betaalopdrachten (uit batches)

In dit scherm staan de betaalopdrachten uit de eerder gekozen batch. Als u met uw muis op 'Details' gaat staan, ziet u de omschrijving die u aan de opdracht heeft meegegeven.

Schermtoelichting betaalopdrachten (uit batches)

Schermtoelichting batches

Als u in het scherm 'geïmporteerde bestanden' een bestand aanklikt, ziet u de onderliggende batches uit het bestand. Er kunnen maximaal tien batches in een bestand.

Batches betalingsbestand

Batches betalingsbestand

Batches incassobestand

Batches incassobestand