Privacy en cookies

Privacy statement

De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Rabobank en onze groepsonderdelen in Nederland.

Van wie verwerkt de Rabobank persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens

Alle onderdelen van de Rabobank Groep verwerken persoonsgegevens. De Rabobank Groep bestaat uit de Rabobank, lokale Rabobanken en verschillende dochterondernemingen. Waar wij in dit privacy statement spreken over de Rabobank, bedoelen wij de Rabobank Groep.

De belangrijkste onderdelen van de Rabobank in Nederland zijn:

 • Coöperatieve Rabobank U.A.
 • Rabohypotheekbank N.V.
 • Rabo Groen Bank B.V.
 • Rabo Financieringsmaatschappij B.V.
 • Rabo Herverzekeringsmaatschappij N.V.
 • Rabo Vastgoedgroep (waaronder Rabo Bouwfonds Holding N.V., Bouwfonds Investment Management B.V., Bouwfonds Property Development B.V. en Rabo Eigen Steen Holding B.V.)
 • De Lage Landen International B.V.
 • Obvion N.V.
 • Orbay B.V.

Wilt u weten welk onderdeel van de Rabobank verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Verwerkt de Rabobank ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Gegevens over uw gezondheid

Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten.

Strafrechtelijke gegevens

De Rabobank neemt deel aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector en kan hiervoor strafrechtelijke gegevens verwerken. Het doel van een incidentenregister of waarschuwingssysteem is om de belangen van financiële instellingen en hun klanten te beschermen. Bijvoorbeeld door fraude op te sporen.

Overige bijzondere persoonsgegevens

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat de Rabobank met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen de Rabobank kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Rabobank

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek bij ons afsluit, kan dit worden doorgeven aan de verzekeringsafdeling om te kijken of dit gevolgen heeft voor uw verzekeringsportefeuille. Tussen de afname van dit nieuwe product en het onderhoud van de verzekeringsportefeuille bestaat namelijk een nauwe samenhang. Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van de Rabobank worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens waarmee uw identiteit is vastgesteld kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door een andere Rabobank waarmee u zaken wilt gaan doen. Als wij optreden als tussenpersoon moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar waarbij u via ons een verzekering heeft afgesloten.

Uitwisseling aan derden

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan, onder meer in het kader van het betalingsverkeer, doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is de Rabobank onder meer gebonden aan:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens.
 • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. 
 • Het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen.
 • De Telecommunicatiewet.

De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende onderdelen van de Rabobank aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Kan ik zien welke persoonsgegevens de Rabobank van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld bij uw eigen Rabobank.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Rabobank kunt u terecht bij het onderdeel waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Verklaring van woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Informatie downloaden

De Rabobank houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Download de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens

Download Privacy Statement 2017 (NL)

Download Privacy Statement 2016 (NL)

Cookies

De relatie met u staat bij de Rabobank voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van de Rabobank gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies worden gebruikt voor deze website en kunnen worden gebruikt door derden om persoonsgegevens te verzamelen zoals uw IP adres en u te volgen als u naar een andere website gaat.  Dit gebeurt alleen als u toestemming hebt gegeven voor de cookies uit de categorie ‘optimaal’.

Minimale cookies

Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van de website te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om taalinstellingen te onthouden, maar ook om te voorkomen dat de website overbelast raakt. Wij hoeven u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen. Wij plaatsen deze cookies altijd. Wij gebruiken ook cookies om te analyseren hoe vaak de website bezocht wordt en welke delen van de website meer bezocht worden. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren. Deze informatie zal niet gebruikt worden om persoonlijke profielen te maken. Ook voor het plaatsen en lezen van deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen.

Persoonlijke cookies

Ook zetten we cookies in om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Wij noemen dit persoonlijke cookies. Voor het gebruik van persoonlijke cookies vragen wij uw toestemming. Bijvoorbeeld als wij weten dat u een spaarrekening bij ons heeft, krijgt u op de website geen informatie te zien over de spaarrekening. En heeft u een hypotheek bij ons en speelt er iets dat hiermee verband houdt? Dan zullen we u daar dankzij de cookies op attenderen.

Optimale cookies

Deze cookies gebruiken wij voor het tonen van passende advertenties, ook op externe websites en het verbeteren van de communicatie op basis van uw klantprofiel. Met deze cookies volgen wij en derden uw internetgedrag en worden er persoonsgegevens verzameld; bijvoorbeeld uw IP adres en bezochte webpagina’s. Derden (zoals Google) kunnen ook een analyse uitvoeren of een video tonen en hierbij cookies plaatsen. Voor al deze cookies vragen wij uw toestemming. Als u ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van Rabobank.nl

Doeleinden cookies

De informatie die wij uit cookies krijgen, gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • om u op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten en producten
 • voor het maken van analyses voor onderzoek
 • om de website te verbeteren
 • voor veiligheidsdoeleinden
 • om onze relatie met u als klant te beheren.

Instellingen cookies veranderen

U kunt voorkomen dat websites cookies plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit doet u door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt hier ook andere instellingen voor cookies aanpassen, bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangen als er cookies worden geplaatst. U moet deze instellingen voor iedere browser die u gebruikt apart aanpassen. Als u cookies van Rabobank.nl niet accepteert, kan het zijn dat u bij ieder bezoek de vraag krijgt of u cookies accepteert.

Overzicht van de cookies op Rabobank.nl

In onderstaand overzicht ziet u de cookies die worden gebruikt op Rabobank.nl. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Overzicht van noodzakelijke cookies

Cookie Doel van het cookie
TS Cookies waarvan de naam begint met TS zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
QPRD Cookies waarvan de naam begint met QPRD zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
XPRD Cookies waarvan de naam begint met XPRD zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
x12 Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOXSRFP Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RaboTS Dit cookie zorgt voor de technische werking van bepaalde onderdelen van de website, zoals de webformulieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
browserInfo Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
BIGipServer Cookies waarvan de naam begint met 'BIGipServer' worden gebruikt om verkeer te verdelen over de diverse computersystemen van de Rabobank. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOBANK_BEZOEKER Met dit cookie houden wij bij welke informatie er op onze website wordt bekeken. Het doel hiervan is om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Wij bewaren dit cookie twee maanden. Uw anonimiteit wordt hierbij gewaardborgd.
RABOBANK_BEZOEK Met dit cookie houden wij bij hoe we de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren. Uw anonimiteit wordt hierbij gewaarborgd. Wij bewaren dit cookie drie maanden.
optimizely* Cookies waarvan de naam begint met 'optimizely' worden gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. Uw anonimiteit is hierbij gewaarborgd.
RABOBANK_
COOKIEMELDING_NIETNU
Met dit cookie onthouden wij dat u heeft gekozen voor de optie 'Lees meer over cookies'. Hierdoor wordt tijdens hetzelfde bezoek niet telkens de vraag gesteld of u cookies wilt accepteren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
KLANTINFO Dit cookie bevat uw naam als u klant bent van de Rabobank. Uw naam wordt in Rabo Internetbankieren getoond. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOINFO Dit cookie onthoudt bij welke segment u bankiert. Ook is in dit cookie opgenomen bij welke lokale Rabobank u bankiert. Zo kunnen we de gegevens van uw eigen bank tonen wanneer dat op de website van belang is. Wij bewaren dit cookie één jaar.
RABOBANK_SESSIE Bij elk bezoek aan rabobank.nl gebruiken wij dit cookie om de diverse verzoeken die u aan de website doet (bijvoorbeeld het opvragen van de volgende pagina) aan elkaar te relateren. Ieder nieuw bezoek aan de website krijgt een nieuw, willekeurig bepaald nummer. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOASD Dit cookie houdt bij of u een Random Reader Comfort of Rabo Scanner heeft om te kunnen bankieren. Wij bewaren dit cookie tien jaar.
RABOBANK_OPTINOUT Dit cookie gebruiken wij om de keuze of u wel/geen prijs stelt op niet noodzakelijke cookies, op te slaan. Wij bewaren dit cookie zes maanden.
RABOBANK_BTSESSIE Dit cookie gebruiken wij om te zien of u tijdens een bezoek al een keer bent ingelogd. Wij bewaren dit cookie één dag.
CHAT_SESSIE Dit cookie gebruiken wij tijdens uw chatsessie en wordt verwijderd aan het einde van het chatgesprek. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOLANG Voorkeurstaal van de gebruiker. Wij bewaren dit cookie vijf jaar.
BREKNR Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Mobielbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.

allow_cookie

Dit cookie gebruiken wij om de keuze of u het wel of niet op prijs stelt om niet noodzakelijke cookies op te slaan. Wij bewaren dit cookie zes maanden.

Overzicht van persoonlijke cookies

Bij persoonlijke cookies worden naast de minimale cookies, de volgende persoonlijke cookies ook geplaatst.

CookieDoel van het cookie
RABOBANK_SURVEYWij vragen 10% van onze bezoekers om mee te doen aan ons online klanttevredenheidsonderzoek met als doel onze website te verbeteren. Met dit cookie onthouden wij of, en zo ja wanneer, wij u voor het laatst hebben uitgenodigd. Wij bewaren dit cookie zes maanden.

Overzicht van optimale cookies

Bij optimale cookies worden naast de minimale cookies en persoonlijke cookies, de volgende optimale cookies ook geplaatst.

Cookie Doel van het cookie

_ga*
__utm*

Cookies die beginnen met __utm en _ga  zijn afkomstig van Google Analytics en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

id
IDE

Deze cookies zijn van Google DoubleClick en worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.

act
p
presence

Cookies die beginnen met presence, p of act zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
sb Cookies die beginnen met sb zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee jaar.

csm
c_user
fr
s
xs

Cookies die beginnen met s, csm, fr, xs of c_user zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee maanden.
_ga Cookies die beginnen met _ga zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie acht maanden.

datr
lu

Cookies die beginnen met lu en datr zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie elf maanden.

c
tuuid
uuid_last_update

Cookies die beginnen met uuid_last_update, tuuid of c zijn afkomstig van Bidswitch.net. Deze worden gebruikt door onze partner Platform 161 om het online advertentie aanbod te optimaliseren. Op de website van Platform 161 ziet u alle cookies van Bidswitch.net en kunt u zich hiervoor afmelden.
BizoID
BizoData
BizoUserMatchHistory
Cookies die beginnen met BizoID, BizoData en BizoUserMatchHistory zijn afkomstig van LinkedIn. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op LinkedIn te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie 6 maanden.
Guest_id
Twid
muc
Cookies die beginnen met guest_id, twid en muc zijn afkomstig van Twitter. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Twitter te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee jaar.
optimizely* Cookies waarvan de naam begint met 'optimizely' worden gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. Uw anonimiteit is hierbij gewaarborgd.
mindsparktb_*
mindsparktbsupport_*
mindspark_extension_*
Diverse cookies gezet door browser extensies. Mindspark is een bedrijf dat verschillende werkbalken en extensies ontwikkelt voor Internet Explorer, Google Chrome en MozillaFirefox. Gebruikers kunnen deze browser plugins downloaden bij Mindspark, maar meestal worden deze samen met gratis software gedownload.

Privacy & solliciteren

U kunt via deze website solliciteren op vacatures van de Rabobank Groep. De Rabobank Groep onderschrijft de NVP-Sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij werving en selectie. Als sollicitant heeft u recht op:

 • een eerlijke kans op aanstelling
 • informatie
 • privacy
 • een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
 • een doelmatige sollicitatieprocedure
 • toegang tot een geschillenregeling

Contact

Rabobank