Rabo BedrijvenPensioen

Collectief pensioen opbouwen voor uw werknemers met het Rabo BedrijvenPensioen.

Past het Rabo BedrijvenPensioen bij u?

Ontdek of ons bedrijfspensioen bij u past. Bekijk de animaties:

Bedrijfspensioen: inkomen voor later

Regel het inkomen van uw werknemers na de pensioenleeftijd met het Rabo BedrijvenPensioen. Dit moderne bedrijfspensioen geeft ook dekking bij overlijden. U en uw werknemers hebben via het MijnRaboBedrijvenPensioen online inzicht in de opbouw en het rendement. Ga in gesprek met de Rabobankadviseur of start eerst met de online voorbereiding op het adviesgesprek.

Online voorbereiden: bespaar tijd en geld

Voor het pensioenadvies kunt u zelf al voorbereidingen treffen. De online voorbereiding helpt u stapsgewijs met het verzamelen van de juiste gegevens. U krijgt deze voorbereiding een aantal vragen. Bij de vragen staan animaties die u uitleg geven. Start uw online voorbereiding en ga daarna met onze adviseur in gesprek. U bespaart zo tijd en krijgt een korting op de advieskosten.

Blog

Staatssecretaris Wiebes: Pensioen in eigen beheer stoppen

Eric Wiebes staatssecretaris van Financiën wil af van het pensioen in eigen beheer en heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. De regelgeving over deze pensioenopbouw is de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden en een groot deel van de DGA's met pensioen in eigen beheer heeft te weinig pensioen opgebouwd om de pensioenverplichting te dekken. Dit moet anders vindt Wiebes. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gaat het naar verwachting in per 1 januari 2017. Heeft u pensioen in eigen beheer? Dan kan ik me voorstellen dat dit wetsvoorstel vragen bij u oproept. Daarom leg ik graag de scenario’s aan u uit.

Lees meer

Kenmerken

Standaard risicodekkingen voor uw werknemers

Het Rabo BedrijvenPensioen biedt een pensioenregeling voor uw werknemers en hun partners. Overlijdt een werknemer voor hij met pensioen gaat? Dan krijgen de partner en kinderen een uitkering, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Modern en overzichtelijk beleggingsbeleid

Wij beleggen de premie van u en uw werknemers in de Pensioen Opbouwfondsen van Robeco. Deze beleggingsfondsen zijn gericht op pensioenopbouw. Beleggingsrisico’s worden afgebouwd naarmate de pensioendatum van uw medewerker nadert. De beleggingen verschuiven dan van hoofdzakelijk aandelen naar hoofdzakelijk obligaties. Hierdoor zijn eventuele tegenvallende resultaten van aandelen minder van invloed op de uiteindelijke hoogte van het opgebouwde pensioen.

Rendement

Download hier de beleggingsinformatie van Rabo BedrijvenPensioen

Overzicht en gemak

Als ondernemer besteedt u uw tijd waarschijnlijk liever aan uw onderneming dan aan ingewikkelde pensioenvraagstukken. Daarom bieden wij u met het Rabo BedrijvenPensioen een eenvoudig en overzichtelijk bedrijvenpensioen.

Met de Pensioenverkenner krijgt uw personeel eenvoudig inzicht in het te verwachten pensioen. En ziet of hij voldoende spaart en wat hij kan doen om dit zo nodig aan te passen.

Bekijk de Pensioenverkenner

Overzichtelijke opbouw van de kosten

Met ons collectieve pensioen ziet u precies waarvoor u betaalt:

  • pensioenpremies
  • verzekeringspremies
  • kosten (bestaande uit administratiekosten, kosten om de premie te beleggen en advieskosten)

Meer lezen over het Rabo BedrijvenPensioen

Partner Rabo PGGM PPI

Binnen het Rabo BedrijvenPensioen werken we met verschillende partijen samen. Rabo PGGM PPI brengt de jarenlange expertise van de Rabobank en PGGM bij elkaar. Wij zorgen als Rabobank voor pensioenadvies aan onze zakelijke klanten en bemiddelen in het Rabo Bedrijvenpensioen. Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM zorgt voor de pensioenadministratie en voor de advisering over de te volgen beleggingsstrategie. Robeco en Interpolis zijn betrokken bij de samenwerking voor het vermogensbeheer en de verzekeringen die onderdeel zijn van het Rabo Bedrijvenpensioen.

Meer informatie over onze partner PGGM

Kosten van het Rabo BedrijvenPensioen

Online voorbereiden of advies op maat

Aan pensioenadvies zijn kosten verbonden. Tijdens het adviestraject kijken we samen welke pensioenregeling het beste past. Start zelf de voorbereiding online. Daarmee heeft u de belangrijkste informatie voor het persoonlijk adviesgesprek al op een rij. U betaalt zo minder kosten. U kunt deze voorbereiding ook door ons laten uitvoeren.Nog geen pensioenregelingOverstappen naar het Rabo BedrijvenPensioen
Zelf online voorbereiden op het adviesgesprek€ 1.199€ 1.499
Uit handen geven€ 1.700€ 2.050

Kosten Rabo BedrijvenPensioen

De kosten voor het Rabo BedrijvenPensioen zijn op de volgende manier opgebouwd:

Waarvoor betaalt u?Uitleg van de kosten
Pensioen- en verzekeringspremiesDe pensioenpremie die u als werkgever betaalt, hangt af van de leeftijd van uw werknemers, het aantal werknemers dat u in dienst heeft en van de keuzes die u maakt. U heeft dus ook invloed op de hoogte van de premie. Verder betaalt u verzekeringspremies aan Interpolis voor het afdekken van de pensioenrisico’s.
AdministratiekostenDe administratiekosten hangen af van het aantal werknemers in uw organisatie. Deze kosten dekken de administratieve handelingen voor de pensioenregeling en bedragen € 5,00 per maand per werknemer.
BeleggingskostenDe pensioenpremies die u als werkgever aan ons betaalt, worden direct belegd in onze Pensioen Opbouw fondsen, zonder dat u daar aankoopkosten voor betaalt. De beleggingskosten bestaan uit vermogensbeheerkosten en transactiekosten.
VermogensbeheerkostenHiermee worden de kosten en het beheer van uw beleggingen gedekt. Jaarlijks is dit ongeveer 0,6% van het volledige pensioenkapitaal.
TransactiekostenOm optimale resultaten te kunnen halen, kopen en verkopen we continu beleggingen. De transactiekosten hangen af van het aantal mutaties binnen het fonds.
AdvieskostenU betaalt advieskosten en onderhoudskosten aan de Rabobank.

Uw pensioenadvies bij de Rabobank MKB

Uw pensioenadvies bij de Rabobank Grootzakelijk

Precontractuele Algemene Pensioeninformatie