EMIR Rapportageverplichting

Direct naar:

  EMIR kent een rapportageverplichting. Dat houdt in dat beide tegenpartijen bij een derivatentransactie de details van het contract, inclusief wijzigingen en beëindigingen, melden aan een transactieregister. Ook is elke partij verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen.

  Rapportage aan een transactieregister

  Bij transacties tussen een financiële tegenpartij en een niet-financiële tegenpartij onder de clearingdrempels, geldt dat de financiële tegenpartij verantwoordelijk is voor de rapportage namens beide partijen. Dit betekent dat Rabobank mede namens klant de transactie rapporteert. De niet-financiële tegenpartij is daarbij verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor rapportage. In de EMIR Gedelegeerde Rapportage Voorwaarden leggen wij uit wat wij van je verwachten.

  Een niet-financiële tegenpartij handelend onder de clearingdrempels kan er ook voor kiezen om zelf te rapporteren. Hiervoor wordt het formulier EMIR Rapportage Formulier ondertekent. Dit formulier kan worden opgevraagd via treasury@rabobank.nl. Het is van belang dat partijen duidelijk afspreken wie de rapportage uitvoert, het is namelijk niet toegestaan om dubbel te rapporteren.

  Tegenpartijen met een andere classificatie dan niet-financiële tegenpartij handelend onder de clearingdrempels zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rapportageverplichting. Deze partijen kunnen afspreken dat zij het uitvoeren van de rapportageverplichting aan een andere partij delegeren. Hiervoor kan een aanvullende overeenkomst nodig zijn.

  Legal Entity Identifier (LEI)

  Bij de rapportage is elke partij verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen. Hiermee is voor de toezichthouders te herleiden welke posities partijen tegen elkaar uit hebben staan, maar ook hoeveel derivaten een organisatie van grote omvang heeft uitstaan, ongeacht met welke bank of andere partij als tegenpartij. Eventuele problemen, zoals concentratie van derivatenrisico, kunnen op deze manier in een vroeg stadium door de toezichthouder gesignaleerd worden. Een transactie moet aan beide zijden gerapporteerd worden, dus zowel door jou als door de bank.

  Zorg voor een geldig LEI-nummer

  Het is verplicht een geldig LEI te hebben gedurende de loop van het derivatencontract. Dit is in Nederland aan te vragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

  Veelgestelde vragen over de rapportageverplichting

  Wat is de rapportageverplichting onder EMIR?

  Financiële en niet-financiële tegenpartijen gevestigd in de EER (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn verplicht om transactiegegevens van derivatencontracten die zij afsluiten te rapporteren aan een aangewezen Transactieregister (TR). De gerapporteerde informatie wordt door de toezichthouder gebruikt om beter inzicht te krijgen in de derivatenmarkt en die posities van tegenpartijen. Zowel informatie over de tegenpartijen bij de derivatentransactie als over de transactie zelf moet worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld EMIR- classificaties en LEI van betrokken tegenpartijen en transactietype, vervaldatum, nominale waarde, prijs en afwikkelingsdatum.

  Tegenpartijen zijn niet alleen verplicht om transacties van nieuwe derivatentransacties te rapporteren, maar moeten ook wijzigingen en de beëindiging van hun derivatentransacties rapporteren.

  Welke transacties moeten worden gerapporteerd?

  De volgende transacties moeten gerapporteerd worden:

  • alle beursgenoteerde derivaten
  • OTC-derivaten die nog openstonden op of na 12 februari 2014
  • wijzigingen en/of beëindigingen van transacties
  Wie rapporteert de transactie, de klant of Rabobank?

  Sluit je als niet-financiële tegenpartij handelend onder de clearingdrempels een OTC-derivaat met Rabobank af? Dan rapporteert Rabobank de transactie namens jouw bedrijf. Wil je zelf rapporteren? Dat kan. Je kunt hiervoor het formulier EMIR Rapportage Formulier opvragen via treasury@rabobank.nl.

  Brengt Rabobank kosten in rekening voor de rapportagedienst?

  Momenteel brengen wij hier geen kosten voor in rekening, maar we behouden ons het recht voor om dit in de toekomst te doen.

  Welke transacties rapporteert Rabobank namens mij?

  We rapporteren alle in aanmerking komende derivatentransacties onder EMIR die je met Rabobank hebt afgesloten. Houd er rekening mee dat we geen transacties met andere financiële instellingen of je intra-groep zullen rapporteren. Intra-groep transacties zijn transacties die binnen je groep worden aangegaan. Dit betekent tussen uzelf en een aangesloten onderneming.

  Wat zijn intra-groep transacties? En moet ik intra-groep transacties en transacties met andere banken rapporteren?

  Intra-groep transacties zijn transacties die binnen je groep worden aangegaan. Dit betekent tussen uzelf en een aangesloten onderneming. Ook deze transacties en transacties die met andere banken zijn aangegaan, moeten worden gerapporteerd. Rabobank kan deze transacties niet voor je bedrijf rapporteren.

  Welk Transactieregister is door Rabobank aangesteld?

  Rabobank heeft Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) aangesteld als Transactieregister.

  Veelgestelde vragen over de Legal Entity Identifier (LEI)

  Legal Entity Identifier, oftewel LEI, wat is dat?

  De LEI is wereldwijd een unieke code waarmee een onderneming kan worden geïdentificeerd. Op basis van de LEI kunnen toezichthouders herleiden welke partijen posities tegen elkaar hebben uitstaan. Ook laat de LEI zien hoeveel derivaten een organisatie heeft uitstaan, ongeacht met welke bank of andere partij als tegenpartij.

  Is een LEI verplicht?

  Ja, voor het sluiten van een derivaat is een LEI verplicht.

  Hoe vraag ik de LEI aan?

  Ondernemingen die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) kunnen bij de KvK een LEI aanvragen. De KvK brengt kosten in rekening voor het aanvragen en onderhouden van de LEI. Op de website van de KvK vind je de actuele tarieven.

  De LEI vraag je zelf aan. Rabobank kan deze niet voor jouw bedrijf aanvragen.

  Hoe lang is de LEI geldig?

  De LEI is 1 jaar geldig. Na 1 jaar moet de LEI worden verlengd, anders is deze niet meer geldig. Tijdens de looptijd van een derivaat en zolang de rapportageplicht duurt, heb je een geldig LEI nodig. Concreet betekent dit dat je de LEI zelf jaarlijks moet verlengen, zolang de transactie loopt.

  Wat is de LEI van Rabobank?

  De LEI van Rabobank is DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62.

  Meer informatie over EMIR

  Lees meer informatie op Rabobank.nl

  EMIR Clearingverplichting EMIR Risicobeperkingen EMIR International Verorderning EMIR (PDF)

  We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met EMIR. Win daarom regelmatig advies in bij andere organisaties over de (mogelijke) verplichtingen onder EMIR.

  Autoriteit Financiële Markten Europese commissie KvK ESMA