EMIR Rapportageverplichting

Direct naar:

  EMIR kent een rapportageverplichting. Dat houdt in dat beide tegenpartijen bij een derivatentransactie de details van het contract, inclusief wijzigingen en beëindigingen, melden aan een transactieregister. Ook is elke partij verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen.

  Rapportage aan een transactieregister

  Sinds EMIR Refit geldt bij transacties tussen een financiële tegenpartij en een niet-financiële tegenpartij die zich onder de clearingdrempels bevindt, dat de financiële tegenpartij wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens beide partijen. Deze eis is van toepassing vanaf 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van EMIR Refit (oftewel 18 juni 2020).

  De niet-financiële tegenpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van de rapportagegegevens aan de financiële tegenpartij, voor zover die redelijkerwijs niet kunnen worden verwacht van de financiële tegenpartij.

  Een niet-financiële tegenpartij met een positie onder de clearingdrempels kan er echter voor kiezen om zelf te rapporteren in plaats van te vertrouwen op haar financiële tegenpartij. Hiervoor ondertekent hij de voorwaarden en het formulier Gedelegeerde Rapportage (PDF). Hiermee is de Serviceovereenkomst Klantrapportage per 17 juni 2020 komen te vervallen.

  Legal Entity Identifier (LEI)

  Bij de rapportage is elke partij verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen. Hiermee is voor de toezichthouders te herleiden welke posities partijen tegen elkaar uit hebben staan, maar ook hoeveel derivaten een organisatie van grote omvang heeft uitstaan, ongeacht met welke bank of andere partij als tegenpartij. Eventuele problemen, zoals concentratie van derivatenrisico, kunnen op deze manier in een vroeg stadium door de toezichthouder gesignaleerd worden. Een transactie moet aan beide zijden gerapporteerd worden, dus zowel door jou als door de bank.

  Zorg voor een geldig LEI-nummer

  Het is verplicht een geldig LEI te hebben gedurende de loop van het derivatencontract. Dit is in Nederland aan te vragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

  Veelgestelde vragen over EMIR Rapportageverplichting

  Waar kan ik een Legal Entity Identifies (LEI) aanvragen?

  In Nederland kan een LEI aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze kan alleen aangevraagd worden door partijen die ingeschreven staan bij de KvK. Je kunt ook in een ander land een LEI aanvragen, bij een partij die is aangewezen door de Europese Toezichthouder ESMA. Lang niet alle EU-lidstaten beschikken over een eigen partij die een LEI mag uitgeven. Je vindt een lijst van instanties die een LEI mogen uitgeven op de website van de Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC).

  Meer lezen op de website van de Autoriteit Financiële Markten