Bankverklaring aanvragen

Een bankverklaring is een overzicht van alle producten en diensten die u afneemt bij de Rabobank.

  • Uw boekhouder of accountant kan voor het opmaken van uw jaarrapport vragen om een standaard bankverklaring.
  • U kunt de bankverklaring zelf opvragen bij uw Rabobank. U kunt dit ook namens u door uw accountant of boekhouder laten opvragen.
  • Er zijn kosten verbonden aan het opstellen van de verklaring, vraag ernaar bij uw Rabobank.

Contact

Rabobank