Wijziging doorgeven

U kunt een aantal van uw gegevens zelf wijzigen.

Als u ingelogd bent, kunt u uw wijzigingen aan ons doorgeven. Wij verwerken deze zo snel mogelijk. Sommige wijzigingen moet u eerst doorgeven aan de Kamer van Koophandel voordat u ze bij ons wijzigt. Wij toetsen de gegevens die u aan ons doorgeeft vervolgens aan het handelsregister.

Eerst aan de KvK, daarna aan ons

  • Verhuizing of adreswijziging
  • Handelsnaam of bedrijfsnaam
  • Rechtsvorm van de onderneming
  • Wijzigingen met betrekking tot het bestuur en de gegevens van bestuurders

Wijzig eerst uw gegevens op www.kvk.nl

Direct aan ons

Deze gegevens kunt u direct aan ons doorgeven:

  • E-mailadres
  • Internetadres
  • Gegevens van contactpersonen (niet van bestuurders)

Het is belangrijk dat uw gegevens actueel zijn, zodat we snel met u in contact kunnen komen wanneer dit voor de veiligheid nodig is. Wij vragen u nooit om uw inlogcodes of andere persoonlijke gegevens.

Contact

Rabobank