Casus: hoe berekent u de erfbelasting?

Hoe berekent u het successierecht?

Als Jan Roberts (62) overlijdt, laat hij zijn vrouw Annemieke (54) en een tweeling van 21 jaar achter. Jan en Annemieke hebben een gezamenlijk vermogen van € 1.800.000. Wat moeten zijn vrouw en kinderen aan erfbelasting betalen bij zijn overlijden?

Erfbelasting

In zijn testament heeft Jan bepaald dat zijn nalatenschap naar Annemieke gaat (ouderlijke boedelverdeling) en zijn kinderen een niet-opeisbare vordering krijgen op Annemieke ter hoogte van hun erfdeel. De erfbelasting wordt geheven over alles wat de verkrijger (erfgenaam, begunstigde of derde) ontvangt van een erflater die op het moment van overlijden in Nederland woonde. Annemieke krijgt een heffing van € 9.898, haar kinderen betalen samen € 12.790.

De berekening

Aan de heffing van erfbelasting gaat in dit geval een berekening vooraf waarbij de volgende vragen relevant zijn:

  • Wat zijn de gevolgen van het testament voor de erfbelasting?
  • Kan voor de aangifte erfbelasting rekening worden gehouden met een lagere waarde van de woning omdat Annemieke er blijft wonen?
  • Mag Annemieke de erfbelastingschuld opnemen als een schuld in box 3?

De antwoorden op de vragen en de berekening van Annemieke's heffing van erfbelasting vindt u in de bijlage.

Utrecht, 1-1-2015

Deel via TwitterDeel op FacebookDeel op Google+Deel op LinkedInDoorsturen via GmailDoorsturen via HotmailDoorsturen via e-mail