Los uw gemengde lening van uw huis voordeliger af

Los uw gemengde lening voordeliger af

Als u een lening heeft, wilt u die natuurlijk zo voordelig mogelijk aflossen. Bij een gemengde lening kunt u een deel van de rente in aftrek brengen op uw inkomen, als sprake is van een eigenwoningschuld, en een deel niet. Een regeling van de staatssecretaris zorgt ervoor dat u een gemengde lening voordeliger af kunt lossen.

Gemengde lening

Heeft u een lening gesloten om een huis te kopen en een deel gebruikt om meubels aan te schaffen? Of heeft u met een deel van het geld ook een auto gekocht? In zulke situaties valt het leningdeel voor de woning meestal in box 1 en is de rente aftrekbaar. Het andere leningdeel hoort in box 3 en de rente op dit deel is niet aftrekbaar. U kunt uit deze rente dus geen fiscaal voordeel halen. Wel wordt de schuld meegenomen bij de bepaling van uw inkomen in box 3. Als u eigen geld heeft, is het aantrekkelijk om zo snel mogelijk de lening in box 3 af te lossen.

Aflossen gemengde lening

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat u een aflossing op een gemengde lening alleen aan het box 3-deel van de lening toerekent. Deze keuze kunt u maken in de aangifte over het jaar waarin u aflost. Zo lost u het deel van de lening waar u geen renteaftrek over krijgt sneller af. En dat levert u weer voordeel op.

Voorbeeld

U bent een lening aangegaan van € 250.000. Voor € 230.000 is sprake van een eigenwoningschuld (box 1). Het leningdeel van € 20.000, dat u gebruikt heeft voor de inrichting van de woning, valt in box 3. U wilt nu die € 20.000 aflossen.

Vóór de goedkeuring moest u de aflossing evenredig toerekenen aan ieder leningdeel. Zo moest 92% (230/250) van de aflossing aan box 1 worden toegerekend. En slechts 8% (20/250) van de aflossing aan het leningdeel dat in box 3 terechtkomt. Door de goedkeuring kunt u kiezen alleen het box 3-deel af te lossen. De lening in box 1 van € 230.000 (met renteaftrek) blijft volledig in stand. Zo lost u het deel zonder renteaftrek sneller af.

De goedkeuring is dus een fijne tegemoetkoming!

Utrecht, 1-1-2015

Deel via TwitterDeel op FacebookDeel op Google+Deel op LinkedInDoorsturen via GmailDoorsturen via HotmailDoorsturen via e-mail