Het Start-up & Scale-up team

9 augustus 2021 16:27

Het succesvol oprichten van een startup en de opschaling naar een volwassen bedrijf is uitdagend. Het Rabobank Start-up en Scale-up Team wil een positieve bijdrage leveren aan jouw kans op succes en de ontwikkelsnelheid van jouw bedrijf. Dit doen we door je te helpen met de best passende financiële oplossingen, inzichten en het leggen van waardevolle verbindingen.

Samenwerken

Growing A Better World Together

Vanuit onze missie “Growing A Better World Together” ondersteunen wij ondernemers en (regionale) ecosystemen in de vergroting van de brede welvaart op een toekomstbestendige manier. Grote transities geven vorm aan de wereld waarin we leven. Rabobank richt zich op die transities waar we met onze proposities impact op willen en kunnen hebben. Bijvoorbeeld op de voedsel-, klimaat- en energietransitie, maar ook op thema’s als digitalisering en verduurzaming.

Onze visie

Wij geloven dat start-ups en scale-ups een essentiële rol vervullen in een wereld die zich kenmerkt door continue verandering. In vrijwel alle sectoren ontstaan nieuwe businessmodellen en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. De wereld van morgen ziet er anders uit dan vandaag, waarbij de voorspelbaarheid steeds lastiger wordt. Om uitdagingen het hoofd te bieden en kansen te verzilveren, is innovatie cruciaal.

Start-ups en scale-ups zijn door hun innovatiekracht vernieuwers van de economie, ze dragen in een belangrijke mate bij aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen en zijn de belangrijkste groeimotor voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het past dan ook naadloos in onze ambitie om innovatieve – en soms disruptieve – snelgroeiende bedrijven in een breed aantal sectoren en technologieën te ondersteunen door duurzame relaties op te bouwen en partner te zijn in hun groei en succes.

““In welke levensfase je ook zit, van start-up tot IPO, als bank zijn we je go-to partner voor verdere groei” - Vincent Ruis, Start-up & Scale-up banker bij Rabobank”

Over het Start-up & Scale-up team

Het Start-up & Scale-up Team van Rabobank is een team van dedicated specialisten die startups en scale-ups ondersteunen in hun succes. Omdat we dagelijks met snelgroeiende innovatieve bedrijven werken, begrijpen we jouw behoeften en uitdagingen. Wij kennen de taal van investeerders en financiers. Met onze financiële producten en diensten, ons (internationale) netwerk en onze kennis helpen we je om jouw ambities te ontplooien in een geweldig bedrijf.

We geloven in samenwerking en de kracht van ecosystemen. Wij ontsluiten hierbij graag ons uitgebreide netwerk ten behoeve van jouw groei, van waardevolle introducties bij investeerders tot het leggen van relevante connecties met andere ondernemers. Daarnaast dragen we met onze regionale en landelijke partners (accelerators, incubators en adviespartners) bij aan het vergroten van jouw inzichten, kennis en netwerk.