In drie stappen naar een betrouwbare liquiditeitsbegroting

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een planning van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Een periode van een maand is het meest gangbaar omdat, zeker bij bedrijven die afhankelijk zijn van het seizoen, er gedurende het jaar vaak een financieel patroon te herkennen is. Het is een voorspelling die inzicht geeft in de verwachte geldbehoefte in de nabije toekomst en die laat zien of u voldoende heeft aan de huidige middelen, of dat u moet ingrijpen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om beroep te doen op reserves op een bankrekening, contanten en aandelen of aan het verhogen van het krediet.

Met een liquiditeitsbegroting komt u minder snel voor verrassingen te staan, weet u of u in staat bent om uw rekeningen op tijd te betalen en heeft u inzicht in hoeveel geld u vrij te besteden heeft. Meer informatie over het nut van de controle over uw inkomsten en uitgaven leest u in ons artikel ‘Waarom een liquiditeitsprognose belangrijk is’.

Krijg elke maand inzicht in uw liquiditeit

Voor een betrouwbaar financieel overzicht bepaalt u, voorafgaand de liquiditeitsbegroting, het budget voor het komende jaar. Hiervoor zet u de verwachte omzet, kosten en resultaten op een rij. Vervolgens kijkt u wat dat betekent voor uw geldstroom qua inkomsten en uitgaven, in drie simpele stappen. 

  • Stap 1: Neem het beginsaldo op de zakelijke rekening van 1 januari als uitgangspunt.
  • Stap 2: Bereken het eindsaldo per maand door de inkomsten bij het beginsaldo op te tellen en de uitgaven ervan af te halen. 
  • Stap 3: Bepaal op basis van het eindsaldo per maand of er maatregelen nodig zijn om een betalingsachterstand te voorkomen. 

Herhaal deze drie stappen voor elke maand, zodat u ziet waar de pieken in uw liquiditeitsbehoefte zitten.

Maak keuzes, weet wat u wil en waar u naar toe wil werken

Als ondernemer moet u zich bewust zijn van de risico’s binnen uw sector en kennis hebben van de markt. Als u bijvoorbeeld kleding verkoopt via internet, dan moet u rekening houden met retourzendingen. Wanneer u dit niet meeneemt in uw verwachting schat u de inkomsten en uitgaven verkeerd in, met als resultaat een te optimistisch beeld. Een adviseur kan u hierbij helpen. Hij stelt kritische vragen om na te gaan of u overal aan gedacht heeft en zorgt voor een consequente verwerking van gegevens. Samen brengt u het optimisme in evenwicht met een stuk realisme. Die combinatie leidt tot de beste oplossingen.

Inzicht in uw financiële positie is noodzakelijk als u wilt investeren, het vormt de basis van een goed financieringsplan. Met een goed plan kunnen we u al binnen enkele dagen duidelijkheid geven over uw financieringsaanvraag.

Zo werkt financieren bij de Rabobank

Contact

Rabobank