Brexit verbeeld door Britse paraplu’s

Brexit komt er nu écht aan - Bereid je op tijd voor

Wat betekent Brexit voor mijn bedrijfsrisico’s?

Vraag een gesprek aan

Brexit komt er nu écht aan - Bereid je op tijd voor

We zouden het door de coronacrisis bijna vergeten, maar voor veel bedrijven komt de échte Brexit-datum van 1 januari 2021 steeds meer in zicht. Simone Spillenaar is risicospecialist bij Rabobank Corporate Insurance en legt uit welke risico's voor bedrijven dan kunnen gaan spelen en wat je nu al kunt doen om je risico’s beheersbaar te houden.

Simone Spillenaar

1. De Brexit is toch al geweest?

Dat klopt deels. Op 31 januari 2020 namen de Britten inderdaad afscheid van de Europese Unie. De afspraak is wel dat zij in ieder geval dit hele jaar nog de Europese regels aanhouden, onder meer voor vrijhandel en visserij. Die periode had verlengd kunnen worden met twee jaar, maar dan had voor 1 juli een akkoord moeten zijn bereikt: Londen wil geen verlenging en de onderhandelingen over een nieuwe (handels)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk lopen stroef. Daarmee neemt de kans op een ‘no deal-Brexit’ op 31 december toe.

"Dat betekent concreet dat er geen afspraken meer bestaan over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk en de EU met elkaar handel drijven. In de praktijk zorgt dat onder meer voor strenge controles aan de grenzen en mogelijk onverzekerde risico’s voor Nederlandse bedrijven die zaken doen in of met het Verenigd Koninkrijk", aldus Spillenaar. "Maar hoe dit precies gaat uitpakken voor Nederlandse bedrijven is nog onduidelijk."

“Nu zijn er nog twee tot drie documenten nodig voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Bij een no deal worden dat er minimaal zeven.”

2. Hoe zit het met de gevreesde vrachtwagen-files bij de ferryterminals bij Hoek van Holland?

Die blijven vooralsnog uit. Door de overgangsperiode zijn douaneformaliteiten nog niet nodig en blijft de Eurovergunning dus gewoon geldig. De transportsector pleit voor een zogeheten fastlane voor transportbedrijven die alle documenten op orde hebben. "Als je je papierwerk zoveel mogelijk vooraf digitaal regelt, dan hoeft het oponthoud bij de douane niet zoveel langer te duren. Dit kan via het Port Community System van Portbase", vertelt Spillenaar. 

Of de vrachtwagenfiles na 31 december nog steeds uitblijven? Dat is nog onzeker. "Nu zijn er nog twee tot drie documenten nodig voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Bij een no deal worden dat er minimaal zeven en kunnen wachttijden oplopen. Het zijn vooral transporteurs van bederfelijke waar zoals groente, vlees en bloemen en ‘just-in-time delivery's’ die daardoor schade kunnen oplopen. En deze schade valt in de meeste gevallen niet te verzekeren."

3. Welke risico's heeft de Brexit voor mijn voorraadbeheer?

Heb je voor jouw productieproces onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk nodig? Dan kunnen extra grenscontroles een risico betekenen voor de continuïteit van je bedrijfsvoering. "Bij ‘just-in-time delivery's’ leidt een beetje vertraging al tot problemen. Breng deze risico's in kaart. Op basis daarvan kun je besluiten om de onderdelen elders te laten produceren, in Nederland of een andere EU-lidstaat bijvoorbeeld. Zo voorkom je mogelijke problemen met de productie", aldus Spillenaar.

Je kunt er ook voor kiezen om extra voorraden aan te leggen, om zo de risico's beter te managen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de hoogte van het verzekerde bedrag in je polis. Neem hierover contact op met je adviseur van de Rabobank.

“Alle reden dus om snel te controleren hoe het zit met de dekkingsgebieden op je verzekeringspolis.”

4. Hoe zit het met mijn risicodekking in het Verenigd Koninkrijk?

De meeste verzekeringspolissen kennen een zogeheten EU-dekking. Voor landen buiten de Europese Unie gelden dan andere voorwaarden. Als er voor het Verenigd Koninkrijk na 31 december geen handelsafspraken meer zijn, dan kan dat dus grote gevolgen hebben voor je risicobeheer.

"Stel dat er iets mis gaat met de voorraad, een brand door jouw producten bijvoorbeeld, en de dekking van je verzekering blijkt te zijn vervallen, dan kan dat grote financiële consequenties voor je hebben", aldus Spillenaar. Alle reden dus om snel te controleren hoe het zit met de dekkingsgebieden op je verzekeringspolis.

Een ander risicoaspect dat gaat tellen is productaansprakelijkheid. "Importeer je spullen uit het Verenigd Koninkrijk, dan word je volgend jaar mogelijk beschouwd als producent. Je bent dan ook verantwoordelijk voor eventuele schade en je kunt deze schade dan niet meer verhalen op de producent uit het Verenigd Koninkrijk", vertelt Spillenaar.

5. Wat kan ik nu al doen om straks mijn risico's beheersbaar te houden?

"Door de coronacrisis is de aandacht voor de Brexit wat op de achtergrond geraakt. Dat snappen we heel goed. Maar ondernemers moeten wel beseffen dat Brexit nog steeds actueel is. Het is daarom zaak om snel de juiste voorbereidingen te treffen, zodat de continuïteit van je bedrijf straks niet in gevaar komt." Vraag jezelf daarom een drietal zaken af: 

 1. Het begint met jezelf de vraag stellen of je zaken doet in of met het Verenigd Koninkrijk (VK). Bijvoorbeeld:
  - Heb je een bedrijf (of een entiteit) in het VK?
  - Importeer of exporteer je naar het VK?
  - Vervoer/transporteer je naar het VK?
  - Wordt je (digitale) data opgeslagen in het VK?
  - Heb je bezit (voorraad, inventaris of gebouwen) in het VK?
  - Bouw je huizen/bedrijven in het VK?
  - Monteer je zaken in het VK?
 2. Kijk vervolgens of dit zo blijft of dat je n.a.v. een hernieuwde situatie wellicht andere besluiten neemt en/of daar ook contractueel andere afspraken bij horen. Het kan ook zijn dat je contractspartners andere voorwaarden willen bedingen.
 3. Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk? Neem dan altijd contact op met je verzekeringsadviseur zodat in jouw persoonlijke situatie gekeken kan worden naar de risico’s en bekeken kan worden of je verzekeringspolissen straks aangepast moeten worden. Het kan namelijk zo zijn dat jouw huidige verzekeringsdekking straks niet meer past of dat je huidige verzekeraar helemaal geen dekking meer kan bieden. Je verzekeringsadviseur kan je vertellen hoe het zit met de risico's voor jouw bedrijf en antwoord geven op de vraag of je verzekeringspolissen moeten worden aangepast.

Brexit en mijn verzekeringen

Ik wil advies