Brexit verbeeld door Britse paraplu’s

Brexit: 5 zaken om rekening mee te houden

Wat betekent Brexit voor mijn bedrijfsrisico’s?

Brexit: 5 zaken om rekening mee te houden

Simone Spillenaar

Op kerstavond 2020 was het zover: de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) sloten een akkoord. Volgens de NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce) zijn Nederlandse bedrijven, ook na het sluiten van het akkoord, nog niet af van de uitdagingen als gevolg van de Brexit. Maar wat betekent dit in de praktijk voor jou als ondernemer? Simone Spillenaar is risicospecialist bij Rabobank Corporate Insurance en legt uit welke risico's voor bedrijven kunnen spelen en wat je kunt doen om je risico’s beheersbaar te houden.

“Er spelen nu vooral personeelstekorten door vertrokken migranten en lange(re) douaneprocedures die zorgen voor vertraging en hogere kosten”, aldus Simone Spillenaar.

Hieronder vind je vijf tips waar je rekening mee dient te houden als je zaken doet met het Verenigd Koninkrijk.

1. Hoe wordt een gelijk speelveld voor ondernemers gegarandeerd?

Veruit de belangrijkste punten in de Brexit-onderhandelingen waren: hoe garandeer je min of meer gelijke standaarden op het gebied van milieu, arbeidsrechten of transparante belastingheffing? En hoe voorkom je dat de ander teveel staatssteun aan bedrijven geeft? Als oplossing is nu een onafhankelijk panel bedacht, dat moet oordelen over geschillen op dit vlak.

2. Hoe zit het met de douanecontroles bij de ferryterminals bij Hoek van Holland?

Douanecontroles zijn er vooral bij de import/export van voedsel en planten. Veel logistieke dienstverleners zien dat ze twee tot drie dagen langer onderweg zijn dan voorheen en voedselwaren lopen vaak nog meer vertraging op”, vertelt Simone Spillenaar. “Het zijn vooral transporteurs van bederfelijke waar zoals groente, vlees en bloemen en ‘just-in-time delivery's’ die schade kunnen oplopen door files of langere wachttijden. En deze schade valt in de meeste gevallen niet te verzekeren.”

De transportsector

“Veel transportbedrijven trekken zich terug uit het Verenigd Koninkrijk omdat het niet meer rendabel is. Dit kan een voordeel zijn voor de transporteurs die nog wel zaken doen met het VK, maar het is triest voor de transportbranche. Deze onzekerheid maakt het volgens veel transporteurs moeilijk om in de juiste zaken te investeren en efficiënt te werken”, aldus Simone Spillenaar.

3. Welke risico's heeft de Brexit voor mijn voorraadbeheer?

Heb je voor jouw productieproces onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk nodig? Dan kunnen extra grenscontroles een risico betekenen voor de continuïteit van je bedrijfsvoering. "Bij ‘just-in-time delivery's’ leidt een beetje vertraging al tot problemen. Breng deze risico's in kaart. Op basis daarvan kun je besluiten om de onderdelen elders te laten produceren, in Nederland of een andere EU-lidstaat bijvoorbeeld. Zo voorkom je mogelijke problemen met de productie", aldus Spillenaar.

Je kunt er ook voor kiezen om extra voorraden aan te leggen, om zo de risico's beter te managen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de hoogte van het verzekerde bedrag in je polis. Neem hierover contact op met je adviseur van de Rabobank. “Alle reden dus om snel te controleren hoe het zit met de dekkingsgebieden op je verzekeringspolis.”

4. Hoe zit het met mijn risicodekking in het Verenigd Koninkrijk?

De meeste verzekeringspolissen kennen een zogeheten EU-dekking. Voor landen buiten de Europese Unie gelden dan andere voorwaarden. De Brexit kan dus grote gevolgen hebben voor je risicobeheer.

"Stel dat er iets mis gaat met de voorraad, een brand door jouw producten bijvoorbeeld, en de dekking van je verzekering blijkt te zijn vervallen, dan kan dat grote financiële consequenties voor je hebben", aldus Spillenaar. Alle reden dus om snel te controleren hoe het zit met de dekkingsgebieden op je verzekeringspolis.

Een ander risicoaspect dat gaat tellen is productaansprakelijkheid. "Importeer je spullen uit het Verenigd Koninkrijk, dan word je volgend jaar mogelijk beschouwd als producent. Je bent dan ook verantwoordelijk voor eventuele schade en je kunt deze schade dan niet meer verhalen op de producent uit het Verenigd Koninkrijk", vertelt Spillenaar.

5. Wat kan ik doen om mijn risico's beheersbaar te houden?

De Brexit is een feit, ook al zijn er handelsverdragen. Het is daarom zaak om te bekijken of je huidige polissen nog een volledige dekking bieden, zodat de continuïteit van je bedrijf niet in gevaar is.

Het begint met jezelf de vraag stellen of je zaken doet in of met het Verenigd Koninkrijk (VK). Bijvoorbeeld:

  • Heb je een bedrijf (of een entiteit) in het VK?
  • Importeer of exporteer je naar het VK?
  • Vervoer/transporteer je naar het VK? Welke leveringsvoorwaarden voor het transport zijn voor zowel de koper als de verkoper afgesproken?
  • Wordt je (digitale) data opgeslagen in het VK?
  • Heb je bezit (voorraad, inventaris of gebouwen) in het VK?
  • Bouw je huizen/bedrijven in het VK?
  • Monteer je zaken in het VK?

Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk? Neem dan altijd contact op met je verzekeringsadviseur zodat in jouw persoonlijke situatie gekeken kan worden naar de (nieuwe) risico’s. Het kan namelijk zo zijn dat jouw huidige verzekeringsdekking niet meer past of dat je huidige verzekeraar helemaal geen dekking meer biedt. Je verzekeringsadviseur kan je vertellen hoe het zit met de risico's voor jouw bedrijf en antwoord geven op de vraag of je verzekeringspolissen moeten worden aangepast.