Ondernemer met mondkapje

Ondernemen tijdens de coronacrisis: wat betekent dit voor je verzekeringen?

Weten wat de versoepeling betekent voor je verzekeringen?

Maak een afspraak

Ondernemen tijdens de coronacrisis: wat betekent dit voor je verzekeringen?

Yvonne Rooijakkers

Van intelligente lockdown naar ruimte met regels en nu weer een stap terug met aangescherpte overheidsmaatregelen. Elke fase brengt mogelijk andere risico’s voor je onderneming. Door de coronacrisis kan het zijn dat je bedrijf tijdelijk stil heeft gelegen, de deuren gesloten moesten blijven of dat je bepaalde activiteiten niet uit kan voeren. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden? We vroegen Yvonne Rooijakkers, manager Inkoopdesk Verzekeren bij Rabobank, om praktische tips.

1. Check of grotere voorraden zijn gedekt

Mogelijk is gedurende de coronacrisis de omzet gewijzigd. Dit kan van invloed zijn op je voorraad. Is de voorraad opgelopen door verminderde omzet? Of heb je bewust extra voorraden ingeslagen, bijvoorbeeld omdat je bang was dat je leverancier niet kon leveren. Mogelijk is je voorraadverzekering niet toereikend voor deze grotere voorraden. In dat geval ben je onderverzekerd. Controleer of dit het geval is en zo ja, overleg dan met je verzekeringsadviseur of de verzekerde som op de polis nog steeds juist is.

2. Activeer je (tijdelijk) aangepaste verzekeringen weer

Er zijn bedrijven die gedurende de crisis één of meerdere verzekeringspolissen hebben aangepast. Denk aan auto's die niet worden gebruikt of een kantoor dat leeg staat of andere activiteiten die zijn gestart. Maak een melding als je pand weer in gebruik is en zorg dat veranderingen in bedrijfsactiviteiten bekend zijn bij je verzekeraar.

3. Loop de contracten nog eens na

Nog iets wat je zeker moet controleren zijn je contracten met leveranciers en afnemers. De afgelopen maanden zijn in diverse sectoren heel wat voorwaarden aangepast, als antwoord op de crisis die half maart uitbrak. Gelden die voorwaarden nog steeds nu de crisis langer duurt of wil je daar nu eigenlijk niet meer aan voldoen? Bekijk de wijzigingen die zijn aangebracht en ga na of deze nog relevant zijn. Zo niet, dan is het zaak om dit met je leverancier of afnemer bespreekbaar te maken. Controleer daarbij ook of je verzekeringen hier op afgestemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan je eigen leveringsvoorwaarden, kredietlimieten op je kredietverzekering en controleer de voorwaarden op je aansprakelijkheidsverzekering.

4. Houd rekening met quarantaineperiodes in het buitenland

Stel, je stuurt een aantal medewerkers naar het buitenland voor een opdracht. Houd er dan wel rekening mee dat deze collega’s mogelijk eerst in quarantaine moeten voordat ze met hun klus kunnen starten (voor elk land gelden andere regels). Ook kan het zijn dat ze bij thuiskomst in quarantaine moeten. Deze quarantaineperiode wordt niet gedekt door je verzuimverzekering of reisverzekering. Dat geldt evenmin voor het geval er in dat land een nieuwe uitbraak plaatsvindt en je collega's als gevolg daarvan vast komen te zitten. Wil je de klus in het buitenland toch uitvoeren? Overleg dan vooraf met je verzekeringsadviseur over de risico's van een eventuele buitenlandse trip door medewerkers. Zeker als het om landen gaat met een meer dan gemiddeld risicoprofiel.

5. Nieuwe activiteiten gestart? Schakel je verzekeringsadviseur in

Er zijn ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis andere producten of diensten zijn gaan leveren. Zo rollen er bij beddenfabrikant Auping in Deventer nu ook mondkapjes van de lopende band. Andere voorbeelden zijn horecaondernemers die een bezorgpoot hebben opgetuigd en bedrijven die hun mensen uitlenen aan collega-ondernemers. Slim bekeken natuurlijk, maar nieuwe bedrijfsactiviteiten hebben mogelijk gevolg voor je verzekeringen. Een tijdelijke uitbreiding van een dekking voor bijvoorbeeld bezorging in de horeca kan inmiddels door verzekeraars ingetrokken zijn. Bezorging met E-bikes vraagt ook extra aandacht: is de aansprakelijkheid daarvan goed verzekerd? Bij gewijzigde activiteiten geldt slechts één algemeen advies: neem in deze gevallen meteen contact op met je verzekeringsadviseur. Die kan in één telefoon- of videogesprek al aardig inschatten of de nieuwe activiteiten je bedrijf een ander risicoprofiel geven.

6. Check of je goederen ook onderweg nog verzekerd zijn

Een flink aantal bedrijven is door de coronacrisis op zoek gegaan naar nieuwe, vaak verdere afzetkanalen. Of ze hebben gekozen voor andere leveranciers. Je doet er in deze gevallen verstandig aan om te controleren of je producten nog altijd tot en met hun eindbestemming worden gedekt. Elke transportverzekering kent namelijk bepaalde voorwaarden. Zo kunnen leveringen in België worden gedekt, maar in Frankrijk bijvoorbeeld niet meer.

7. Wees je bewust van (nieuw) brandgevaar

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook in dit voorbeeld van een adviseur van de Rabobank. Bij een bezoek aan een kledingzaak, vroeg de adviseur waar de winkelier buiten openingstijden om zijn voorraad desinfecterende alcoholzeep bewaarde. 'In het kopieerhok', vertelde de ondernemer. De Rabo-adviseur nam er een kijkje en kwam met een belangrijk advies: zorg voor een goede opbergplaats voor dergelijke zaken. Alcohol bewaren in zo'n klein warm hok zorgt voor brandgevaar. Wees je bewust van dit soort risico's en ga veilig om met (nieuwe) brandbare producten. Ook als ze op het eerste oog misschien onschuldig lijken.

8. Overweeg een kredietverzekering tegen onbetaalde facturen

Wellicht maak je je zorgen: “Betalen mijn klanten straks de rekening nog?” Na jaren van groei krijgt de Nederlandse economie door de coronacrisis een paar flinke klappen te verwerken. De Rabobank houdt voor 2020 rekening met een krimp van 5,2%. Er zijn een hoop bedrijven die nu al in de problemen zitten of in ieder geval binnenkort de pijn gaan voelen. En dat brengt andere ondernemers mogelijk weer in problemen. Hoe zit dat nu met de nog onbetaalde facturen? Met een kredietverzekering wapen je je tegen dit risico. Informeer bij je verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden voor een kredietverzekering.

9. Re-integratie van medewerkers

Om een boete van het UWV te voorkomen, is het belangrijk om je re-integratie dossier op orde te hebben. Het kan zijn dat door de corona maatregelen het re-integratieproces van werknemers stil is komen te liggen en hierdoor het dossier wellicht niet meer up-to-date is. Blijf hier aandacht voor houden en stuur bij daar waar nodig om een loonsanctie te voorkomen.

10. Wees alert op cybercrime

Cybercrime was al in opmars, ook voor de coronacrisis, maar het lijkt erop dat de groei in het aantal cybercrime-incidenten de laatste maanden wordt versterkt door corona. Omdat mensen meer thuiswerken en van hun computer en internet afhankelijk zijn, voeren criminelen o.a. meer phishing- en malwareaanvallen uit. Daarmee proberen zij gevoelige informatie van gebruikers buit te maken. Die aanvallen worden snel geraffineerder en complexer. De kosten die hierbij gemaakt moeten worden door ondernemers nemen per gebeurtenis toe. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor een cyberverzekering. Wil je meer weten over de voordelen van een cyberverzekering? Lees dan dit artikel of neem contact op met je verzekeringsadviseur.

Kon je je specifieke verzekeringsvraag met betrekking tot corona niet terugvinden in dit artikel?

Neem contact op