Vrachtwagen op snelweg

Jouw producten van A naar B: let op deze risico's

Wil je persoonlijk advies over de dekking van je transportrisico’s?

Jouw producten van A naar B: let op deze risico's

Veel ondernemers hebben te maken met transport. Of dat nu betrekking heeft op het vervoer van je eigen spullen of dat je je producten laat vervoeren door anderen. En transport is altijd in beweging. Letterlijk, maar zeker ook figuurlijk. Digitalisering, nieuwe regels voor export, aanpassing van de Incoterms in 2020 en de coronacrisis maakt het voor ondernemingen van belang om de transportrisico’s goed in kaart te brengen. We zetten de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij.

Bij het vervoer van goederen is het risico op schade of verlies een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Ook als de spullen niet in je eigen container, vrachtwagen of bestelauto zitten. Wanneer producten van A naar B gaan, gelden tussen koper en verkoper vaak standaardafspraken (Incoterms). De Incoterms regelen bijvoorbeeld wie de kosten van het transport betaalt, wie tijdens het transport het risico draagt voor schade aan de producten en wie de producten moet verzekeren. Naast de koper en de verkoper is vaak ook een beroepsgoederenvervoerder betrokken. Afhankelijk van het type vervoer kan de beroepsgoederenvervoerder door internationale verdragen in beginsel aansprakelijk zijn voor beschadiging en/of verlies. Er zijn echter situaties waarvoor er geen aansprakelijkheid geldt. Daarnaast is de vervoerder in de regel maar tot een bepaald maximumbedrag aansprakelijk. Bedrijven gaan er dan ook vaak ten onrechte van uit dat zij hun schade wel kunnen verhalen op de vervoerder. Waar moet je als ondernemer op letten? We vertellen het in dit artikel.

Gevolgen conflict Rusland en Oekraïne op je transportverzekering

De situatie in Oekraïne kan ook invloed hebben op je transportverzekering. Zo is de clausule M3 in werking getreden. Dit is een gebruikelijke dekking van het oorlogs- of stakersrisico bij transportverzekeringen. Volgens de clausule zijn je verzekerde zaken alleen gedekt als ze zich bevinden aan boord van zeeschepen en luchtvaartuigen binnen de grenzen van een land dat in oorlog is én als er aan de overige verzekeringsvoorwaarden is voldaan. Verzekeraars hebben echter het recht om deze dekking tegen oorlogsrisico tussentijds te beëindigen. En dit is dan ook wat veel verzekeraars gedaan hebben. Dit houdt in dat momenteel (weg) de dekking is vervallen voor het oorlogsrisico bij zendingen naar, van of via Oekraïne, de Zwarte Zee of de Zee van Azov (de hele kustlijn, inclusief Rusland en Oekraïne). Dit gebied verschilt per verzekeraar en kan in de toekomst aangepast worden op basis van de ontwikkelingen.

Wil jij weten of de dekking van de clausule M3 aanwezig is en/of door je verzekeraar is beëindigd? Neem dan contact op met je adviseur.

Auke Sterken

Je producten de grens over

Elk bedrijf dat zijn producten naar een ander land laat brengen, krijgt te maken met Incoterms. "Dit zijn internationale leveringsvoorwaarden voor het transport van goederen. Hierin staan standaardafspraken over verplichtingen, risico’s en kosten voor zowel de koper als de verkoper. Er zijn 11 Incoterms", aldus Auke Sterken, Risicospecialist Verzekeren van de Rabobank.

Een voorbeeld van een Incoterm die wordt toegepast bij vervoer over zee is CIF (Cost, Insurance and Freight). Het bijzondere van deze Incoterm is dat de koper van de producten het risico draagt voor schade ontstaan tijdens de zeereis, terwijl de verkoper moet zorgdragen voor verzekering van de producten.

De Incoterm CIF verplicht de verkoper om een verzekering met beperkte dekking af te sluiten (geen all risks dekking). Je kunt je voorstellen dat de verkoper geen uitgebreidere dekking af zal sluiten. Het risico op schade is niet voor hem, maar voor de koper. Bijvoorbeeld schade door zeewater is niet gedekt op de verzekering die de verkoper verplicht af moet sluiten, zegt Nico Schollink. Ook hij is risicospecialist verzekeren bij de Rabobank.

Vrachtwagen

Tips!

  • Elke Incoterm is bedoeld voor een bepaald soort vervoer. Wees je hiervan bewust. We zien nog vaak dat Incoterms overeengekomen worden die niet bij het soort vervoer passen, bijvoorbeeld de Incoterm CIF die wordt gebruikt voor transport over de weg.
  • Het kan aantrekkelijk lijken om een Incoterm overeen te komen die de verzekeringsverplichting bij de verkoper legt. Je kunt er echter vanuit gaan dat de verkoper deze kosten gewoon doorbelast. Bij schade heb je vervolgens te maken met een buitenlandse verzekeraar, met al zijn lokale gebruiken, gewoonten en verplichtingen. Hierdoor is het veel lastiger je schade te verhalen. Overweeg daarom om een Incoterm te kiezen waarbij je zelf voor verzekering van de goederen zorgt.
  • Incoterms zijn in 2020 aangepast. Dat wil echter niet zeggen dat altijd de nieuwste versie op jouw contract met leverancier/afnemer van toepassing is. De oude Incoterms zijn namelijk nog steeds in omloop. Kijk je contracten dus goed na en inventariseer of de meest actuele Incoterm van toepassing is.
Nico Schollink

Een transportverzekering

Stel, het gaat mis onderweg. Een lading fruit blijkt onvoldoende gekoeld en komt daardoor beschimmeld aan in Rotterdam. Of honderden fietsen uit China zijn onderweg beschadigd geraakt doordat in de container een stelling is gaan schuiven.

"In zo'n situatie moet je als Nederlands bedrijf de schade gaan verhalen op een Chinese partij. Zoiets is heel ingewikkeld en kost naast tijd ook geld. Met een transportverzekering kun je je tegen dit risico afdekken. Je verzekeraar kan je dan veel werk uit handen nemen. De verzekeraar vergoedt de schade en verhaalt deze als dat mogelijk is", vertelt Nico Schollink.

Bedenk verder wat de impact van de toegepaste Incoterm kan betekenen, zowel internationaal als nationaal. Vaak wordt een haven of een andere vooraf bepaalde plaats aangewezen als plek waar het transportrisico aan je wordt overgedragen. Het laatste ritje in de vrachtwagen, van de kade in Rotterdam naar het magazijn, moet je dan apart verzekeren. Je verzekeringsadviseur kan je hierbij helpen.

Auke Sterken raadt ondernemers aan om met gerenommeerde logistieke partijen in zee te gaan. "Een bedrijf met een goede naam in de markt, dat weet hoe je kwetsbare producten op de juiste manier van A naar B vervoert. Ook kun je met hen afspraken maken over controles voordat de goederen op het schip gaan. Zo weet je zeker dat de goederen goed verpakt en niet bedorven waren toen het transport begon. Dit voorkomt, indien er schade ontstaat, onenigheid waar de schade is ontstaan.

Andre Hendriks

Zo gaat Lemar B.V. om met transportrisico's

Al jarenlang is Lemar B.V., klant van Rabobank, actief als importeur van diverse foodmerken, waaronder Eat Natural. Het bedrijf regelt in Nederland niet alleen de distributie, het is ook verantwoordelijk voor marketing en sales. Toen directeur André Hendriks besloot om een eigen merk te gaan bouwen met producten uit Azië, kwamen er veel nieuwe uitdagingen op zijn pad. Eén daarvan was het transportrisico dat daarmee gemoeid ging.

"Onontdekte culinaire parels uit de natuur een plek geven in de Nederlandse keuken. Dat is wat we doen met ons nieuwe, eigen merk: Rootzz of Nature. Zo hebben we jackfruit “herontdekt”, een enorme vrucht uit Azië met een natuurlijke vleesstructuur. Wij maken er vleesvervangers van, in de vorm van balletjes, stukjes en burgers" aldus Hendriks.

Nu hij zelf producten uit Azië importeert veranderden ook de risico's van het vervoer. "Stel dat er in de containers op zee iets met de producten gebeurt. Dan moeten wij dat gaan regelen met de verzekeraar van de partij in Azië bij wie we de vruchten afnemen. Dat is ingewikkeld en kan uitlopen op een welles-nietes-spel. Dat risico wil je gewoon niet lopen", aldus Hendriks.

Hij vroeg daarom om advies bij de adviseurs van Rabobank en heeft zo via Rabobank een transportverzekering afgesloten. Daarmee zijn de belangrijkste risico's voor onderweg nu goed afgedekt. Lemar B.V. loopt daardoor niet het gevaar dat schade aan de lading leidt tot een financiële strop.

Juiste kennis voor elk vraagstuk

Bij Rabobank hebben we een team van transportrisicospecialisten waarmee we samen de ontwikkelingen rondom transportverzekeringen en daar gemelde schades in de gaten houden. Dit betekent dat voor elk vraagstuk rondom transportrisico’s de juiste kennis in huis is. Schollink: "Intern hebben wij vakinhoudelijk overleg over de transportsector op het gebied van risico’s en verzekeringen. Wij overleggen veel met de verzekeraars in de transportsector over risico's en dekkingen en vergelijken de verschillende polissen. Belangrijker nog is hoe de performance is bij schade, die we ook monitoren. Zo waarborgen we onze kwaliteit van advies én zorgen dat we de juiste kennis in huis hebben en houden."

Vliegtuig

Tips!

  • Vinden er veranderingen plaats in de wijze van je transport? Verander je bijvoorbeeld van type vervoer, verandert de route of sla je nu meer tussentijds op? Inventariseer dan altijd opnieuw de risico’s en actualiseer je transportverzekering.
  • Is er schade? Meld deze dan zo snel mogelijk bij je verzekeraar. Zij hebben veel kennis en specialisme op het gebied van producten en kunnen maatregelen nemen waardoor een deel van de goederen misschien nog gered kan worden.

Zelf pakketjes rondbrengen

Ga je zelf pakketjes rondbrengen? Door digitalisering en de lockdown is het bezorgen van pakketjes de afgelopen periode populairder geworden. Steeds meer bedrijven zijn zelf pakketjes gaan rondbrengen. "Heel begrijpelijk natuurlijk, maar veel ondernemers denken daarbij onvoldoende na over de risico's", zegt Auke Sterken.

"We zien dat dure producten, zoals bijvoorbeeld computerapparatuur, worden vervoerd met privéauto’s, bijvoorbeeld van werknemers. Als die producten onderweg beschadigd raken, dan is dat risico niet verzekerd op de autoverzekering van de werknemer en ook niet op de brandverzekering van het bedrijf”, vertelt Auke Sterken. Brengt je bedrijf sinds kort zelf pakketjes rond? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseurs zodat we kunnen kijken wat in jouw specifieke situatie gewenst is en mogelijk is.

Flinke stijging in brandstofprijzen

De Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende oorlog veroorzaken naast veel menselijk leed grote veranderingen in de mondiale energiemarkt. De toegenomen onzekerheid heeft in korte tijd geleid tot een sterke olieprijsstijging. De stijging zal het beroepsvervoer ook duurder maken. Hierdoor kan je je genoodzaakt voelen als vervoersbedrijf om hogere kosten door te berekenen aan je klanten. Vanwege langdurige contracten is dit soms niet mogelijk. Bij goederenvervoer over de weg geldt dat 80% wel werkt met dieselclausules. De hogere brandstofkosten kunnen dus doorberekend worden, maar de aanpassing van de brandstofprijzen is slechts één keer per maand of per kwartaal. Dit houdt in dat jouw bedrijf de hogere kosten moet voorfinancieren. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker voor de bedrijven in de transportsector die al weinig reserves hebben. De liquiditeit kan onder druk komen te staan en bepaalde schades kunnen minder goed worden opgevangen. Goed om hierover het gesprek aan te gaan met je verzekeringsadviseur.