VerzuimOplossingen

Voorkom financiële tegenvallers bij ziekteverzuim van uw personeel.

  • dekking voor uw loondoorbetalingsplicht
  • hulp bij re-integratie verzekerd
  • nu 5% korting op uw premie

Nu 5% korting op uw verzuimpremie

Sluit voor 1 april 2018 Interpolis VerzuimOplossingen af en krijg dit jaar 5% korting op uw verzuimpremie!

Bekijk de voorwaarden

Verzeker uw loondoorbetalingsplicht

Met Interpolis VerzuimOplossingen heeft u dekking voor uw loondoorbetalingsplicht aan uw zieke medewerkers gedurende maximaal 2 jaar. Zo voorkomt u financiële tegenvallers als uw medewerkers ziek worden.

Kenmerken

VerzuimOplossingen: meer dan een financieel vangnet bij verzuim

Interpolis VerzuimOplossingen is een financieel vangnet voor uw bedrijf door loondoorbetaling bij verzuim. Maar VerzuimOplossingen biedt meer. Zo heeft u recht op een speciale service waarmee Interpolis uw eventuele loonschade (zoals eigen risico) verhaalt als er een aansprakelijke derde is. En met de re-integratieservice betaalt Interpolis mee aan interventies of re-integratieactiviteiten. De standaardvergoeding is 50% van de totale kosten (exclusief reiskosten en BTW) met een maximale vergoeding van € 1250,-.

Preventiedienst

Interpolis biedt u een online cursus: preventiemedewerker. Deze biedt een werknemer inzicht om verzuimrisico's binnen de organisatie te herkennen en actie te ondernemen. 

Kosten

Kosten VerzuimOplossingen

De kosten van de VerzuimOplossingen zijn afhankelijk van:

  • de hoogte van het verzuim binnen uw bedrijf in de afgelopen periode
  • het gemiddelde verzuim binnen uw branche
  • uw eigen keuzes, deze bepalen bijvoorbeeld uw eigen risico voor loondoorbetaling

Uw adviseur van de Rabobank helpt u graag bij het afstemmen van de verzekering en premie op uw situatie. Als u lid bent van een branchevereniging, levert u dit vaak extra voordeel op. Vraag ernaar bij uw vereniging of bij uw Rabobankadviseur.

Wilt u weten wat de premie bedraagt van VerzuimOplossingen voor uw bedrijf? Vraag dan een premievoorstel aan.

Contact

Rabobank