Een zieke medewerker, wat betekent dat voor uw bedrijf?

Vaak is een medewerker niet langer dan een paar dagen ziek. Dan zijn de gevolgen en kosten voor u als ondernemer waarschijnlijk wel te overzien. Maar het kan ook voorkomen dat een medewerker langere tijd ziek is. Een vervelende situatie voor uw medewerker, maar ook voor u. Want een zieke medewerker kost u geld.

Gevolgen van ziekteverzuim

Als uw medewerker ziek wordt heeft dit gevolgen voor u. Als werkgever bent u namelijk verplicht om minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker twee jaar lang door te betalen. Ook de kosten voor begeleiding en re-integratie zijn voor uw rekening. Daarnaast heeft u misschien vervanging nodig om het werk door te laten gaan.

Help mijn medewerker is ziek

Wat kost een zieke werknemer?

Veel ondernemers onderschatten het financiële risico van ziekteverzuim bij medewerkers. Een zieke medewerker kost u gemiddeld € 250 per dag. En wist u dat zelfs 20% van de faillissementen ontstaat door de gevolgen van ziekteverzuim?

Wat kunt u doen?

Om te voorkomen dat uw medewerker ziek wordt, kunt u een aantal preventiemaatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan een fietsprogramma en actief anti-rookbeleid.

Wordt een medewerker ziek? Dan kunt u dit risico afdekken met de verzuimverzekering. Met de verzuimverzekering bent u verzekerd van loondoorbetaling bij zieke medewerkers, de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie.

Wat kost een verzuimverzekering?

Interpolis ZekerVanJeZaak® - Verzuimverzekering

Bereken snel de kosten van de verzuimverzekering

Vul hieronder de gegevens in voor een indicatie van de kosten van de verzuimverzekering.

Aantal medewerkers Dit zijn alle medewerkers tot 70 jaar die op dit moment bij u in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst. Ook oproepkrachten en medewerkers die vallen onder een no-risk polis (vangnet UWV) dient u mee te tellen.

De directeur-grootaandeelhouder en beroepssporters tellen niet mee. Zij zijn uitgesloten van de dekking.
Verwachte loonsom in 2017 Verwachte totaalbedrag brutolonen inclusief vaste looncomponenten, zoals vakantiegeld, 13e maand en gegarandeerde winstuitkering.

Hierbij geldt een minimum van € 1.500 voor de totale loonsom en maximaal € 125.000 per werknemer.

Beroepssporters zijn uitgesloten van de dekking en deze lonen tellen dus niet mee in de verwachte loonsom.
Bedrijfsactiviteit Kies hier uw belangrijkste bedrijfsactiviteit.
Eigen risico

Contact

Rabobank