Gratis webinar verzuim

Wat moet u doen als een van uw medewerkers langdurig ziek is?

In een informatief kwartier geven wij antwoord op veelgestelde vragen over verzuim. Wat zijn uw rechten en plichten, hoe werkt het re-integratietraject en wat kunt u doen om kosten te beperken? Bekijk het gratis webinar!

Preventiemaatregelen voor ziekteverzuim

Als werkgever kunt u maatregelen nemen om ziekteverzuim van medewerkers zo veel mogelijk te beperken. We geven u enkele tips waarmee u ziekteverzuim kunt verminderen.

1. Herken stress
Een derde van alle ziekmeldingen op het werk hebben stress als oorzaak. Daarom is het belangrijk dat u stress herkent. Op deze manier kunt u de gevolgen van stress beperken. Let bij uw medewerkers op de volgende signalen:

 • motivatie en betrokkenheid van medewerker neemt af
 • de medewerker meldt zich vaak ziek
 • de medewerker is sneller geïrriteerd
 • de prestaties worden minder

2. Zorg voor voldoende pauzes
De meeste ongevallen op het werk worden veroorzaakt door onoplettendheid. Dit wordt vaak veroorzaakt door vermoeidheid en stress. Zorg voor goed roosterbeheer en let erop dat uw medewerkers voldoende pauze krijgen en nemen.

3. Ziekmelding: terecht of onterecht?
Als u het vermoeden heeft dat uw medewerker zich ziek meldt terwijl hij niet ziek is, ga dan het gesprek aan. Als het gesprek niet mogelijk is, schakel dan de bedrijfsarts in.

Beperk financiële risico’s als gevolg van verzuim

De Interpolis Verzuimverzekering is een oplossing voor het verzekeren van financiële schade als gevolg van verzuim.

 • loon van zieke medewerkers doorbetaald
 • behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt zijn verzekerd
 • uw personeel snel weer aan het werk met re-integratiehulp

Wat is verzekerd

Wat is niet verzekerd

 • loondoorbetaling tot maximaal 2 jaar
 • kosten van re-integratie
 • één vast contactpersoon voor het verzuimmanagement
 • Interpolis verhaalt de schade als er een derde aansprakelijk is
 • online opleiding tot preventiemedewerker
 • preventiespreekuur voor uw werknemers
 • optioneel kunt u 25% van werkgeverslasten, zoals pensioenpremie en premie Wlz meeverzekeren
 • loondoorbetaling voor medewerkers die voor de ingangsdatum van de verzekering ziek zijn
 • arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet
 • medewerkers die hun inkomen verdienen door het beoefenen van sport
 • directeuren en grootaandeelhouders

Contact

Rabobank