Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Bescherm uw inkomen als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid met het InkomensZekerPlan van Interpolis.

 • breed pakket preventie- en re-integratiediensten
 • dekkingen voor vrije beroepen en starters
 • af te stemmen op uw persoonlijke situatie
 • ook bij zwangerschap
 • het eerste jaar 30% korting op uw premie

Inkomensverlies verzekeren met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw bedrijf en voor uw privésituatie. Met de AOV van Interpolis verzekert u zich tegen dit risico. Zo beschermt u de continuïteit van uw onderneming en uw privésituatie.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering belangrijk is (video)

Af te sluiten met en zonder advies

Hieronder ziet u de verschillen tussen het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met en zonder advies. Omdat u minder keuzemogelijkheden heeft als u de arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder advies afsluit, kan deze premie hoger zijn dan wanneer u kiest voor advies. Dit hangt af van de keuzes die u maakt.

 • Heeft u genoeg kennis en ervaring om de AOV zonder adviseur aan te vragen? Vraag dan online uw offerte aan. Dit betekent dat u zonder hulp van een adviseur een AOV afsluit.
 • Heeft u niet genoeg kennis en ervaring? Dan vragen we u om alsnog een afspraak te maken bij uw Rabobank. Onze adviseurs helpen u dan graag verder. Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden.

Meer over online aanvragen zonder advies

Wel advies nodig?

Een verkeerde keuze bij het afsluiten van de verzekering kan grote gevolgen hebben. Afsluiten zonder advies is daarom niet voor iedereen geschikt. Zo kan bijvoorbeeld het te laag vaststellen van het verzekerd bedrag betekenen dat u bij arbeidsongeschiktheid minder ontvangt dan u nodig heeft om van te kunnen leven.

InkomensZekerPlan
(afsluiten met advies)
InkomensZekerPlan Direct (afsluiten zonder advies)
Inzicht geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst Ja -
Advies over de juiste productinvulling Ja -
Adviesrapport Ja -
Advies tijdens de looptijd Ja -
Advieskosten € 750 (eenmalig); € 825 als u DGA bent N.v.t.
Afsluitkosten verzekering € 75 (eenmalig) € 295 (eenmalig)
Onderhoudskosten € 300 per jaar € 75 per jaar
Wijzigingen Via uw adviseur Via Rabo Internetbankieren
Productkenmerken
Verzekerd bedrag € 4.000 tot € 150.000
Vrije beroepen tot € 250.000
€ 4.000 tot € 150.000
Wachttijd 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden
Eindleeftijd 50, 55 t/m 67 jaar (afhankelijk van uw beroep) 55 t/m 67 jaar (afhankelijk van uw beroep)
Basis voor bepalen arbeidsongeschiktheid, lees meer hierover in de brochure ('Afsluiten zonder advies') Beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid

Beroepsarbeidsongeschiktheid


Uitkeringsdrempel 25%, 35%, 45% of 75% Altijd 25%
Uitkeringsduur Tot eindleeftijd of maximaal 1, 2, 3, 4 of 5 jaar Tot eindleeftijd

Premiebetaling Per maand, kwartaal, half jaar of jaar Per maand, kwartaal, half jaar of jaar
Vrije beroepen Extra dekking voor vaste lasten of waarnemingskosten mogelijk.
Geen extra mogelijkheden

Veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Waarom zou ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten?

Als ondernemer heeft u bij arbeidsongeschiktheid geen recht op een wettelijke uitkering. Een AOV is bedoeld om inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid toch op te vangen. Het InkomensZekerPlan is de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis. Deze AOV beschermt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, waardoor u bijvoorbeeld uw vaste lasten kunt afdekken. Zo werkt u vanuit een prettige positie aan uw terugkeer in het bedrijf.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid?

 • Ziekte is in 80% van de gevallen de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. De overige 20% wordt veroorzaakt door ongevallen.
 • Van de ziektegevallen heeft 45% te maken met houding en beweging (denk aan een hernia), 24% met mentale klachten en 8% met hart- en vaatziekten. De overige 22% heeft wisselende oorzaken.

Wat is de looptijd van de AOV?

Bij Interpolis kiest u zelf tot welke leeftijd u zich wilt verzekeren of eventueel wat uw vaste uitkeringsperiode is. Bij sommige lichamelijk zware beroepen is er een uiterste eindleeftijd, die een aantal jaren voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt.

Wanneer keert een AOV uit?

De AOV is bedoeld om inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid af te dekken. Als u niet kunt werken door ziekte, meldt u dit. Wanneer de verzekering tot uitkering komt, hangt af van de keuzes die u heeft gemaakt. Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf hoe snel de verzekering uitkeert.

Voor wie is de AOV belangrijk?

Omdat de overheid voor ondernemers geen regeling getroffen heeft, is het voor ondernemers belangrijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Hoeveel procent van de AOV wordt vergoed?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerd inkomen en van de mate van arbeidsongeschiktheid. Daarbij kijkt Interpolis naar welk werk u nog kunt doen en wat u niet kunt doen.

Is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aftrekbaar?

Ja, de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is aftrekbaar. U kunt de premie aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Kenmerken (AOV)

 • uitkering zonder inkomenstoets
 • dekking voor arbeidsongeschiktheid
 • hulp bij preventie en re-integratie na arbeidsongeschiktheid
 • uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
 • heldere voorwaarden
 • tussentijds aan te passen

Brochure Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Zelf de dekking bepalen

U kunt zelf de dekking, de hoogte van de uitkering en uw premie bepalen.

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vragen we u digitaal om een aantal medische vragen te beantwoorden. Soms vraagt de medisch adviseur extra informatie op bij uw huisarts of specialist. In enkele gevallen vragen we u om u extra te laten onderzoeken.

Situaties waarin u geen AOV kunt afsluiten

In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor het InkomensZekerPlan van Interpolis:

 • Als uw medische situatie niet als voldoende wordt beoordeeld.
 • Als u 55 jaar of ouder bent. Bent u startende ondernemer, dan geldt in veel gevallen een acceptatieleeftijd tot en met 61 jaar.
 • Als u geen ondernemer bent.

Extra mogelijkheden voor startende ondernemers en vrije beroepen

Met de Groeioptie kunt u als startende ondernemer instappen met een lager verzekerd inkomen. Uw AOV groeit dan mee met uw bedrijf.

Voor vrije beroepen geldt een hoger maximaal verzekerd inkomen, tot € 250.000 per jaar. Daarnaast kunt u met een vrij beroep twee aanvullende verzekeringen afsluiten:

 • een waarnemingskostenverzekering; waarnemingskosten zijn kosten die verband houden met waarneming voor de uitvoering van de werkzaamheden als u arbeidsongeschikt bent. Deze verzekering biedt een tijdelijke uitkering.
 • een vastelastenverzekering; vaste kosten die verband hebben met uw onderneming en terugkomen als u arbeidsongeschikt bent.

Met deze verzekeringen kunt u de continuïteit van uw praktijk waarborgen.

Met beroeps- en brancheorganisaties voor (para)medici en organisatieadviseurs zijn afspraken gemaakt over gunstige tarieven voor de vrije beroepen. Uw adviseur kan u daarover meer vertellen.

Dekkingen (AOV)

Dit is verzekerd

 • uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
 • voorlopige ongevallendekking tijdens acceptatieperiode
 • uitkering bij zwangerschap

Dit is niet verzekerd

 • arbeidsongeschiktheid als gevolg van het gebruik van alcohol of drugs
 • arbeidsongeschiktheid als gevolg van opzet of grove schuld

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Premie

De hoogte van uw premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • de hoogte van het verzekerde bedrag
 • de zwaarte van uw beroep
 • uw leeftijd
 • de wachttijd
 • de duur van de uitkering

Samen met uw adviseur bepaalt u het verzekerde bedrag, de looptijd, de dekking en of u een eigen risico wilt. Dat betekent dat u zelf invloed heeft op uw premie. Uw premie is fiscaal aftrekbaar.

U kunt ieder jaar het verzekerde bedrag aanpassen. Zo groeit de verzekering mee met uw situatie.

Speciale tarieven voor leden van brancheorganisaties

Interpolis werkt samen met een groot aantal brancheorganisaties. Leden hiervan profiteren van speciale tarieven. Uw adviseur kan u hierover informeren.

De eerste 4 jaar met korting

Het eerste jaar krijgt u maar liefst 30% korting. Deze is verrekend in de premie-indicatie die u hierboven kunt berekenen.
Ook het tweede (20%), derde (10%) en vierde (5%) jaar profiteert u van korting.

Met advies-, afsluit- en onderhoudskosten

Uw adviseur helpt u bij de invulling van uw InkomensZekerPlan. De kosten van dit advies zijn € 750, voor directeur-grootaandeelhouders € 825.* Daarnaast betaalt u eenmalig afsluitkosten (€ 75) en maandelijks of jaarlijks onderhoudskosten (€ 25 of € 300). 

* Heeft u na 1 januari 2017 al een betaald advies van ons gehad? Dan betaalt u € 405 voor uitgebreid advies. Plant u tijdens een betaald adviesgesprek direct een uitgebreid adviesgesprek? Dan betaalt u hiervoor € 135.

Meer informatie over advies-, afsluit- en onderhoudskosten

Zonder advies: afsluit- en onderhoudskosten

Naast de premie die u aan Interpolis betaalt, betaalt u kosten voor de dienstverlening van de Rabobank. De Rabobank incasseert deze kosten na ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst én na acceptatie door de verzekeraar.

Kosten
Afsluiten InkomensZekerPlan Direct € 295 (eenmalig)
Onderhoudskosten € 75 (per jaar)

U betaalt jaarlijks onderhoudskosten voor de administratie van uw verzekering, het kunnen doorvoeren van wijzigingen en de jaarlijkse herinnering voor mogelijk benodigde aanpassingen van uw verzekering.

Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u de AOV wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. U vindt hieronder ook de voorwaarden van de Voorlopige Ongevallendekking. Deze biedt u dekking gedurende de acceptatieperiode van uw aanvraag.

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheid

Voorwaarden Voorlopige Ongevallendekking

Lees de brochure: InkomensZekerPlan Direct

Dienstverlenings- document Risico's afdekken

Wanneer kunt u zelf online een offerte aanvragen?

U kunt online een offerte aanvragen als u:

 • ondernemer, zelfstandige of directeur-grootaandeelhouder bent en niet bent verzekerd voor de WIA
 • jonger bent dan 55 jaar of jonger dan 62 jaar en korter dan 3 jaar geleden als zelfstandige gestart
 • in Nederland woont en hier belasting betaalt
 • een particuliere betaalrekening en Rabo Internetbankieren heeft
 • beschikt over voldoende ervaring met en kennis over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Stappen van de online aanvraag


Stap 1
 • Lees de informatie op de website en in de brochure over de verschillen tussen afsluiten met en zonder advies.
 • Beantwoordt een aantal vragen om zeker te zijn dat u tot de doelgroep van dit product behoort.
 • U maakt de kennis- en ervaringstoets om te zien of het verstandig is om zelf online een offerte aan te vragen.
Stap 2
 • We vragen u een aantal vragen te beantwoorden. Zo weten we zeker dat u tot de doelgroep behoort.
 • U kiest het verzekerde bedrag, de wachttijd, de verzekerde eindleeftijd en indexering.
 • U vraagt online de offerte aan.
Stap 3
 • U ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke offerte en een aanvraagformulier.
 • Als u de offerte accepteert, vult u het aanvraagformulier in en ondertekent dit. U ondertekent dan ook de dienstverleningsovereenkomst van de Rabobank.
Stap 4
 • U ontvangt een inlogcode voor ondertekening van de digitale gezondheidsverklaring.
 • De tijdelijke ongevalsdekking is geldig vanaf de gewenste ingangsdatum van de verzekering tot de daadwerkelijke ingangsdatum. Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval krijgt u een uitkering. Meer informatie hierover vindt u bij de offerte.
Stap 5
 • Na acceptatie ontvangt u per post uw verzekeringsbewijs.

Online aanvragen van uw offerte

Wanneer u inlogt, bevestigt u dat u het verschil tussen advies en zelf aanvragen heeft gelezen en begrijpt.

U kunt inloggen met de pas van uw particuliere betaalrekening.

Contact

Rabobank