Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Bescherm uw inkomen als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid met het InkomensZekerPlan van Interpolis.

 • breed pakket preventie- en re-integratiediensten
 • dekkingen voor vrije beroepen en starters
 • af te stemmen op uw persoonlijke situatie
 • ook bij zwangerschap
 • het eerste jaar 30% korting op uw premie

Inkomensverlies verzekeren met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw bedrijf en voor uw privésituatie. Met de AOV van Interpolis verzekert u zich tegen dit risico. Zo beschermt u de continuïteit van uw onderneming en uw privésituatie.

De eerste 4 jaar met korting

Het eerste jaar krijgt u maar liefst 30% korting. Deze is verrekend in de premie-indicatie die u hierboven kunt berekenen. Ook het tweede (20%), derde (10%) en vierde (5%) jaar profiteert u van korting.

De preventiediensten van Interpolis

Om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, kunt u gebruikmaken van de preventiediensten van Interpolis. Denk bijvoorbeeld aan een medische check up of een fysiofitheidscan. Raakt u toch arbeidsongeschikt, dan zorgt Interpolis voor persoonlijke begeleiding om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Verschil tussen advies en zelf afsluiten

Hieronder ziet u de verschillen tussen het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met en zonder advies.*

InkomensZekerPlan
(afsluiten met advies)
InkomensZekerPlan Direct (afsluiten zonder advies)
Inzicht geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst Ja -
Advies over de juiste productinvulling Ja -
Adviesrapport Ja -
Advies tijdens de looptijd Ja -
Advieskosten € 750 (eenmalig); € 825 als u DGA bent N.v.t.
Afsluitkosten verzekering € 75 (eenmalig) € 295 (eenmalig)
Onderhoudskosten € 300 per jaar € 75 per jaar
Wijzigingen Via uw adviseur Via Rabo Internetbankieren
Productkenmerken
Verzekerd bedrag € 4.000 tot € 150.000 € 4.000 tot € 150.000
Wachttijd 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden
Eindleeftijd 50, 55 t/m 67 jaar (afhankelijk van uw beroep) 55 t/m 67 jaar (afhankelijk van uw beroep)
Basis voor bepalen arbeidsongeschiktheid, lees meer hierover in de brochure ('Afsluiten zonder advies') Beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid

Beroepsarbeidsongeschiktheid


Uitkeringsdrempel 25%, 35%, 45% of 75% Altijd 25%
Uitkeringsduur Tot eindleeftijd of maximaal 1, 2, 3, 4 of 5 jaar Tot eindleeftijd

Premiebetaling Per maand, kwartaal, half jaar of jaar Per maand
Vrije beroepen Extra dekking voor vaste lasten of waarnemingskosten mogelijk.
Verzekeren tot € 250.000.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat voor startende huisartsen.
Geen extra mogelijkheden

* Omdat het InkomensZekerPlan Direct minder keuzemogelijkheden heeft dan het InkomensZekerPlan kan de premie van het InkomensZekerPlan Direct hoger zijn dan het InkomensZekerPlan. Dit hangt af van de keuzes die u maakt en de wensen die u heeft.

Veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Waarom zou ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten?

Als ondernemer heeft u bij arbeidsongeschiktheid geen recht op een wettelijke uitkering. Een AOV is bedoeld om inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid toch op te vangen. Het InkomensZekerPlan is de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis. Deze AOV beschermt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, waardoor u bijvoorbeeld uw vaste lasten kunt afdekken. Zo werkt u vanuit een prettige positie aan uw terugkeer in het bedrijf.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid?

 • Ziekte is in 80% van de gevallen de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. De overige 20% wordt veroorzaakt door ongevallen.
 • Van de ziektegevallen heeft 45% te maken met houding en beweging (denk aan een hernia), 24% met mentale klachten en 8% met hart- en vaatziekten. De overige 22% heeft wisselende oorzaken.

Wat is de looptijd van de AOV?

Bij Interpolis kiest u zelf tot welke leeftijd u zich wilt verzekeren of eventueel wat uw vaste uitkeringsperiode is. Bij sommige lichamelijk zware beroepen is er een uiterste eindleeftijd, die een aantal jaren voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt.

Wanneer keert een AOV uit?

De AOV is bedoeld om inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid af te dekken. Als u niet kunt werken door ziekte, meldt u dit. Wanneer de verzekering tot uitkering komt, hangt af van de keuzes die u heeft gemaakt. Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf hoe snel de verzekering uitkeert.

Voor wie is de AOV belangrijk?

Omdat de overheid voor ondernemers geen regeling getroffen heeft, is het voor ondernemers belangrijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Hoeveel procent van de AOV wordt vergoed?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerd inkomen en van de mate van arbeidsongeschiktheid. Daarbij kijkt Interpolis naar welk werk u nog kunt doen en wat u niet kunt doen.

Is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aftrekbaar?

Ja, de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is aftrekbaar. U kunt de premie aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Kenmerken (AOV)

 • uitkering zonder inkomenstoets
 • dekking voor arbeidsongeschiktheid
 • hulp bij preventie en re-integratie na arbeidsongeschiktheid
 • uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
 • heldere voorwaarden
 • tussentijds aan te passen

Brochure Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Zelf de dekking bepalen

U kunt zelf de dekking, de hoogte van de uitkering en uw premie bepalen.

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vragen we u digitaal om een aantal medische vragen te beantwoorden. Soms vraagt de medisch adviseur extra informatie op bij uw huisarts of specialist. In enkele gevallen vragen we u om u extra te laten onderzoeken.

Situaties waarin u geen AOV kunt afsluiten

In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor het InkomensZekerPlan van Interpolis:

 • Als uw medische situatie niet als voldoende wordt beoordeeld.
 • Als u 55 jaar of ouder bent. Bent u startende ondernemer, dan geldt in veel gevallen een acceptatieleeftijd tot en met 61 jaar.
 • Als u geen ondernemer bent.

Extra mogelijkheden voor startende ondernemers en vrije beroepen

Met de Groeioptie kunt u als startende ondernemer instappen met een lager verzekerd inkomen. Uw AOV groeit dan mee met uw bedrijf.

Voor vrije beroepen geldt een hoger maximaal verzekerd inkomen, tot € 250.000 per jaar. Daarnaast kunt u met een vrij beroep twee aanvullende verzekeringen afsluiten:

 • een waarnemingskostenverzekering; waarnemingskosten zijn kosten die verband houden met waarneming voor de uitvoering van de werkzaamheden als u arbeidsongeschikt bent. Deze verzekering biedt een tijdelijke uitkering.
 • een vastelastenverzekering; vaste kosten die verband hebben met uw onderneming en terugkomen als u arbeidsongeschikt bent.

Met deze verzekeringen kunt u de continuïteit van uw praktijk waarborgen.

Met beroeps- en brancheorganisaties voor (para)medici en organisatieadviseurs zijn afspraken gemaakt over gunstige tarieven voor de vrije beroepen. Uw adviseur kan u daarover meer vertellen.

Dekkingen (AOV)

Dit is verzekerd

 • uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
 • voorlopige ongevallendekking tijdens acceptatieperiode
 • uitkering bij zwangerschap

Dit is niet verzekerd

 • arbeidsongeschiktheid als gevolg van het gebruik van alcohol of drugs
 • arbeidsongeschiktheid als gevolg van opzet of grove schuld

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Premie

De hoogte van uw premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • de hoogte van het verzekerde bedrag
 • de zwaarte van uw beroep
 • uw leeftijd
 • de wachttijd
 • de duur van de uitkering

Samen met uw adviseur bepaalt u het verzekerde bedrag, de looptijd, de dekking en of u een eigen risico wilt. Dat betekent dat u zelf invloed heeft op uw premie. Uw premie is fiscaal aftrekbaar.

U kunt ieder jaar het verzekerde bedrag aanpassen. Zo groeit de verzekering mee met uw situatie.

Speciale tarieven voor leden van brancheorganisaties

Interpolis werkt samen met een groot aantal brancheorganisaties. Leden hiervan profiteren van speciale tarieven. Uw adviseur kan u hierover informeren.

De eerste 4 jaar met korting

Het eerste jaar krijgt u maar liefst 30% korting. Deze is verrekend in de premie-indicatie die u hierboven kunt berekenen.
Ook het tweede (20%), derde (10%) en vierde (5%) jaar profiteert u van korting.

Advies-, afsluit- en onderhoudskosten

Uw adviseur helpt u bij de invulling van uw InkomensZekerPlan. De kosten van dit advies zijn € 750, voor directeur-grootaandeelhouders € 825.* Daarnaast betaalt u eenmalig afsluitkosten (€ 75) en maandelijks of jaarlijks onderhoudskosten (€ 25 of € 300). 

* Heeft u na 1 januari 2017 al een betaald advies van ons gehad? Dan betaalt u € 405 voor uitgebreid advies. Plant u tijdens een betaald adviesgesprek direct een uitgebreid adviesgesprek? Dan betaalt u hiervoor € 135.

Meer informatie over advies-, afsluit- en onderhoudskosten

Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u de AOV wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. U vindt hieronder ook de voorwaarden van de Voorlopige Ongevallendekking. Deze biedt u dekking gedurende de acceptatieperiode van uw aanvraag.

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheid

Voorwaarden Voorlopige Ongevallendekking