Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Wat zijn de kosten?

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u dat u voor de kosten moet opdraaien als u of een van uw werknemers schade veroorzaakt aan personen of spullen van anderen.

Lees meer over de aansprakelijkheidsverzekering

Hoe hoog is de premie van een aansprakelijkheidsverzekering?

Bent u starter? Dan profiteert u van voordeel bij de Rabobank. In dat geval krijgt u een halfjaar de aansprakelijkheidsverzekering premievrij!

Starters profiteren een halfjaar kosteloos

Als u langer dan een jaar geleden met uw bedrijf bent gestart, betaalt u premie. De hoogte van de premie verschilt per dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De hoogte van uw premie hangt van allerlei factoren af. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de grootte van uw bedrijf: de hoogte van uw omzet en het aantal werknemers dat u in dienst heeft. Als uw bedrijf spullen exporteert of importeert telt dat ook mee. De premie wordt mede bepaald door uw bedrijfsactiviteit. Het installeren van een badkamer brengt namelijk een ander risico met zich mee dan het produceren van spullen.

Lees meer over de aansprakelijkheidsverzekering

 
Aanvullende dekking CAR (Construction All-Risk)
Heeft u een aannemers- of klusbedrijf? Dan bent u met de CAR-verzekering goed verzekerd tegen schade tijdens de bouw of verbouwing van een pand. De hoogte van uw premie hangt onder andere af van de aanneemsom van het bouwwerk. Of de klus in eigen beheer is of dat u ondernemers inzet, speelt ook mee. En of u wellicht een nieuwe fundering moet graven (met kans op verzakking).

Lees meer over de CAR-verzekering

 
Aanvullende dekking Beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is speciaal voor ondernemers met een adviserend beroep. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door beroepsfouten. De hoogte van uw premie hangt onder andere af van de hoogte van het verzekerde bedrag en het soort advies dat uw bedrijf geeft.

Lees meer over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 
Aanvullende dekking Bestuurdersaansprakelijkheid
Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen aansprakelijkstelling en beschermt u uw privégeld. De hoogte van de premie hangt onder andere af van de aard van de werkzaamheden: heeft u een commercieel bedrijf of instelling? Ook het aantal jaar dat uw bedrijf bestaat en uw opleiding en ervaring tellen mee.

Lees meer over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Onderdeel van Interpolis ZekerVanJeZaak®

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is onderdeel van Interpolis ZekerVanJeZaak®. Met ZekerVanJeZaak voegt u eenvoudig verzekeringen toe en zegt u ze op als u ze niet meer nodig heeft.

Meer lezen over Interpolis ZekerVanJeZaak®

Contact

Rabobank