Interpolis Bedrijven Compact Polis®

Zakelijke verzekeringen voor bedrijven met meer dan één miljoen omzet.

 • alle verzekeringszaken in één polis
 • tijdelijk vervangend vervoer of onderkomen
 • waardebepaling van uw gebouw(en) en inventaris zonder extra kosten

Advies op maat

De Interpolis Bedrijven Compact Polis® is speciaal voor bedrijven met meer dan één miljoen omzet. Omdat het om complexere verzekeringen gaat kunt u de Bedrijven Compact Polis niet online afsluiten, maar alleen via een adviesgesprek met een Rabobankadviseur.

Uw bedrijfsrisico’s verzekerd

Een juridisch conflict jaagt u op kosten, een fikse storm beschadigt uw bedrijfsgebouw, bij een inbraak wordt uw dure apparatuur gestolen. Als ondernemer loopt u de nodige risico's. Bij schade, verlies of diefstal kunnen de kosten al snel hoog oplopen. Met de Interpolis Bedrijven Compact Polis® kunt u al uw bedrijfsrisico's verzekeren.

Onderdelen binnen de Bedrijven Compact Polis

De Bedrijven Compact Polis is overzichtelijk en efficiënt onderverdeeld in acht rubrieken. Alle onderdelen zijn op elkaar en op uw type bedrijf afgestemd.

Gebouwen

Voor schade aan uw bedrijfsgebouwen door onder andere storm, brand of water.

Onderstaand vindt u de belangrijkste voordelen van de gebouwenverzekering:

 • garantie tegen onderverzekering
 • preventief bouwadvies zonder extra kosten
 • eigen risico per gebeurtenis, niet per schade

Bedrijfsmiddelen

Voor schade aan onder andere uw inventaris, voorraden en apparatuur door bijvoorbeeld brand of inbraak.

Onderstaand vindt u de belangrijkste voordelen van de bedrijfsmiddelenverzekering:

 • dekking voor machines, apparatuur, inventaris en voorraden
 • garantie tegen onderverzekering
 • eigen risico per gebeurtenis, niet per schade

Bedrijfsstagnatie

Voor de financiële risico's van het plotseling stilvallen van uw bedrijf door bijvoorbeeld brand, blikseminslag of inbraak.

Onderstaand vindt u de belangrijkste voordelen van de bedrijfsstagnatieverzekering:

 • geen aanvullend eigen risico
 • extra dekking mogelijk voor huurderving, exploitatiekosten of extra kosten
 • ook voor agrarische ondernemers

Verkeer

Voor schade aan uw voertuigen of werktuigen door onder andere ongelukken, brand en diefstal.

Onderstaand vindt u de belangrijkste voordelen van de verkeersverzekering:

 • vervangend vervoer zonder extra kosten
 • snelle afhandeling van schade
 • autoruitvervanging (vanaf een beperkt casco-dekking)

Aansprakelijkheid

Voor schade die u of een medewerker aan een ander toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent.

Onderstaand vindt u de belangrijkste voordelen van de aansprakelijkheidsverzekering:

 • u bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico
 • extra ruime dekking voor u als werkgever
 • geïntegreerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mogelijk voor veel beroepen

Rechtsbijstand

Voor de kosten van professionele rechtshulp als u in een juridisch conflict terechtkomt.

Onderstaand vindt u de belangrijkste voordelen van de rechtsbijstandverzekering:

 • dekking bij juridische geschillen
 • voor vrijwel alle ondernemersactiviteiten
 • ook dekking voor geschillen over incasso

Milieu

Voor de kosten van sanering van verontreinigde bodem en verontreinigd water.

Onderstaand vindt u de belangrijkste voordelen van de milieuverzekering

 • dekking ongeacht aansprakelijkheid
 • dekking voor sanering van bodem en water
 • ook dekking voor inkomende milieuschade

Cybercrime

Met de cyberverzekering van Interpolis dekt u schade door cyberincidenten af. Daarnaast geven we u inzicht in uw cyberrisico’s en bieden we u de mogelijkheden deze risico’s te beperken met onze preventie diensten.

Kosten

Wat wordt uw premie?

De premie van de Interpolis Bedrijven Compact Polis® is afhankelijk van een aantal factoren. Zo wordt gekeken naar de omvang van uw bedrijf, het aantal medewerkers en de branche waarin u werkt. Uw adviseur kan u precies vertellen wat de hoogte van uw premie wordt.

Opbouw premie

U betaalt een basispremie die wordt aangevuld met de volgende toeslagen:

 • toeslagen per medewerker
 • toeslagen per extra bedrijfspand
 • toeslag gerelateerd aan een bepaalde omzet

Korting tot 12%

Hoe meer rubrieken u binnen de Bedrijven Compact Polis afsluit, hoe hoger uw korting. Zo kunt u tot wel 12% korting op uw totale jaarpremie ontvangen.

Wilt u meer weten over de Interpolis Bedrijven Compact Polis? Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek.

Voorbeelden van schade:

 • U of een medewerker veroorzaakt een ongeluk met een bestelbus waarbij schade ontstaat aan het andere voertuig.
 • U heeft een conflict met een medewerker over bijvoorbeeld ontslag, ziekte, re-integratie, materiële schade of lichamelijke letselschade.
 • Schade aan het pand door inbraak, brand, aanrijding, diefstal, vandalisme, storm of water.

Vertrouwd verzekerd via de Rabobank

De Rabobank werkt als bemiddelaar voor schade- en zorgverzekeringen van Interpolis. Van de Rabobank krijgt u advies over uw verzekeringen en financiële zaken. Bij Interpolis kunt u terecht voor snelle en professionele schade-afhandeling.

Schade melden

Heeft u een Interpolis Bedrijven Compact Polis® en wilt u schade melden? Interpolis helpt u graag verder, zodat u snel weer aan de slag kunt. Neem telefonisch contact op via (013) 580 12 34 of per mail via schadeafhandeling@interpolis.nl.

Advies op maat

De Interpolis Bedrijven Compact Polis® is speciaal voor bedrijven met meer dan één miljoen omzet. Omdat het om complexere verzekeringen gaat kunt u de Bedrijven Compact Polis niet online afsluiten, maar alleen via een adviesgesprek met een Rabobankadviseur.

Contact

Rabobank