De overstromingen en wateroverlast hebben voor veel schade en leed gezorgd in delen van ons land. Ben je ondernemer en heb je schade? Op deze pagina vind je relevante informatie.

Schade aan je bedrijf

 1. Neem altijd eerst contact op met je verzekeringsadviseur of met de specialisten van de Rabobank:
  Landelijke nummer (088) 722 66 66
 2. Als je verzekerd bent bij Interpolis, neem dan contact op met de schadeafdeling van Interpolis via +31 13 508 12 34.
  Als je bij een andere verzekeraar verzekerd bent, dan kun je met de schadeafdeling van de Rabobank contact opnemen via +31 88 722 67 28 of fsc.schade@rabobank.nl.
 3. Leg de schade in of rondom je bedrijfspand of aan bijvoorbeeld een zakelijk voertuig vast door foto’s of video’s te maken. Zorg dat de schade goed zichtbaar is. Verzamel ook alvast facturen van belangrijke of grote zakelijke aankopen die door de overstromingen beschadigd zijn.
 4. Als je verzekerd bent, dan stelt een expert met jou de schade vast. Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars om wie je niet zelf hebt gevraagd. Zet niet zomaar een handtekening en vraag voor welk bedrijf ze werkzaam zijn.
 5. Bekijk verder op welke tegemoetkomingen je eventueel aanspraak kunt maken. We hebben onder 'Tegemoetkomingen voor ondernemers' er een aantal voor je opgesomd. 

Lees meer over het melden van schade

Tegemoetkomingen voor ondernemers

Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts)

Op 16 juli 2021 is door de regering bepaald dat de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts) geldt voor waterschade naar aanleiding van de overstromingen. Heeft je bedrijf onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade in het schadegebied? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij:  

 • schade aan vaste en vlottende activa
 • teeltplanschade
 • veehouderijschade
 • opstartkosten
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn)

Je betaalt als ondernemer maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven € 17.183 wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar je de schade kunt melden via het meldformulier. RVO voert de Wts uit en laat taxaties uitvoeren, verwerkt de schadeformulieren en betaalt aanvragen uit.

Kabinet presenteert schaderegeling wateroverlast Limburg en Brabant Meldformulier Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Omzetderving wordt uitgesloten in de Wts. Het Kabinet heeft hier momenteel gesprekken over met de regio en ondernemersvertegenwoordigers. Om een beeld te krijgen van het aantal bedrijven dat omzetschade heeft geleden, vraagt MKB Limburg aan getroffen ondernemers om het formulier format omzetderving waterschade voor 22 september 2021 in te vullen. Je kunt het ingevulde formulier mailen naar format_omzetderving@prvlimburg.nl.

Formulier format omzetderving waterschade Nieuwsbericht MKB Limburg over format omzetderving water

Steunmaatregelen bij omzetverlies

Je kunt een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De reden voor de aanvraag (coronacrisis of waterschade door de overstromingen) maakt geen verschil, dezelfde voorwaarden zijn van toepassing. 

Meer informatie over de NOW

Is je omzetverlies meer dan 30%? Dan kun je in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3. De datum voor het aanvragen van deze steunmaatregel is nog niet bekend. Meld je aan bij de RVO als je een bericht wilt ontvangen wanneer de aanvraagdatum bekend is.

Meer informatie over de TVL Q3 en aanmelden voor updates Wet Tegemoetkoming bij Schade door rampen biedt steun bij wateroverlast

Blijf op de hoogte

Het Verbond van Verzekeraars is in gesprek met verzekeraars en houdt in de gaten hoeveel schademeldingen er binnenkomen. Ze vermelden het laatste nieuws, informatie en tips op hun website.

Ben je actief in de agrarische sector in Limburg? Bekijk dan de website van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Als lid kun je ook direct contact opnemen met de vereniging.

Informatiepagina Verbond van Verzekeraars Informatie voor de agrarische sector

Service en Contact