Niet-zelfrijdend werkmaterieelverzekering

Verzekerd bij schade aan een niet-zelfrijdend werktuig bij werkzaamheden.

  • wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland
  • altijd cascodekking
  • rechtsbijstand meeverzekerd

Verzekerd bij grond- en graafwerkzaamheden

Verzeker uw aggregaten, grondboorinstallaties en betonpompen met een niet-zelfrijdend werkmaterieelverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak®. Hiermee is uw apparatuur verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, blikseminslag of diefstal. Maar ook als u bij het gebruik een fout maakt. Denk hierbij aan het beschadigen van kabels in de grond waardoor de stroom of de internetverbinding uitvalt.

In sommige gevallen geldt een eigen risico

In de volgende gevallen geldt een eigen risico van € 2.500:

  1. bij schade door graaf- en grondwerkzaamheden
  2. schade aan ondergrondse kabels, (ge)leidingen en buizen

Wat kunt u doen om een eigen risico te voorkomen?

U kunt een aantal preventiemaatregelen nemen om te voorkomen dat u een eigen risico moet betalen:

  • houd u aan de wettelijke plichten (bijvoorbeeld de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten)
  • onderzoek de bodemgesteldheid
  • onderzoek de locatie van de ondergrondse kabels, (ge)leidingen en buizen

Interpolis ZekerVanJeZaak®: alles onder één dak

De niet-zelfrijdend werkmaterieelverzekering is onderdeel van ZekerVanJeZaak. Met deze polis heeft u uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk gewoon contact opnemen met uw Rabobank.

Voorwaarden niet-zelfrijdend werkmaterieelverzekering

Als u de niet-zelfrijdend werkmaterieelverzekering wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. U kunt deze hieronder downloaden.

Voorwaarden Werkmaterieel WA Casco

Contact

Rabobank