Wat is wel en niet verzekerd?

Wij hebben de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn binnen de rechtsbijstandsverzekering voor u op een rij gezet. Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u het beste de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Wat is verzekerd

 • Conflicten in Benelux en Duitsland
  U bent verzekerd van juridische hulp als uw geschil onder de wet van een van deze landen valt.
 • Geschillen met leveranciers of afnemers
  Bijvoorbeeld wanneer u een levering te laat ontvangt, of deze niet aan de gestelde eisen voldoet.
 • Openstaande vorderingen en andere incassozaken
  Wanneer u in conflict bent als rekeningen niet betaald worden.
 • Advies en behandeling van Stichting Achmea Rechtsbijstand
  De volledige kosten van de inzet van juristen van de Stichting Achmea rechtsbijstand zijn verzekerd.
 • Kosten van getuigen, procedure van de rechter en het uitvoeren van het vonnis
  Als er een vonnis moet worden uitgevoerd, betaalt Achmea Rechtsbijstand de kosten.
 • Proceskosten die u bij verlies aan de tegenpartij betaalt
  Eventuele proceskosten bij een verlies worden betaald.

Wat is niet verzekerd

 • Geschillen over vermogensbeheer- belasting- en subsidiekwesties
  Geschillen die te maken hebben met vermogensbeheer (leningen, kredieten of beleggingen), belastingen of subsidiekwesties zijn niet verzekerd.
 • Conflicten tussen (ex-) firmanten of (ex-) vennoten
  Geschillen tussen mensen die samen een bedrijf voeren, hebben gevoerd of wilden gaan voeren worden niet gedekt.
 • Conflicten in verband met industrieel of intellectueel eigendom
  Bijvoorbeeld auteursrecht, merkrecht of octrooirecht. Wel verzekerd zijn geschillen die te maken hebben met handelsnamen en domeinnamen.
 • Geschillen die te maken hebben met een schuld die u niet kan betalen
  Ook geschillen die te maken hebben met een faillissement, of het aanvragen daarvan, zijn verzekerd. Of met het uitstel van betaling of het aanvragen daarvan.
 • Dekking bij lopende geschillen of die zijn ontstaan kort na afsluiten
  Geschillen die binnen 3 maanden na afsluiten van de verzekering zijn ontstaan, zijn niet verzekerd.

Het volledige overzicht van wat wel en niet verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden.

Bekijk de rechtsbijstandverzekering

Voorwaarden zakelijke rechtsbijstandverzekering

Lees altijd de voorwaarden als u een nieuwe verzekering afsluit. De voorwaarden voor de zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt u hieronder downloaden. 

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Contact

Rabobank