Ondernemer aan het werk

Wat is actualiseren? En waarom is het belangrijk?

Vergrootglas

Als je een verzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak® hebt of wilt afsluiten, dan kom je waarschijnlijk de volgende termen tegen: actualiseren en garantie tegen onderverzekering. Maar wat betekent dat precies? En waarom is het belangrijk jaarlijks je verzekeringen te checken? Aan de hand van 10 vragen leggen we het je stap voor stap uit.

Actualiseer je polis
1. Wat is actualiseren?

Actualiseren betekent dat je controleert of alle informatie die staat ingevuld bij je verzekering(en) nog klopt. In feite check je dus of je verzekeringen aansluiten bij je huidige bedrijfssituatie, zodat je voor het juiste verzekerd bent. Verandert er namelijk iets in je bedrijf, dan heeft dat hoe dan ook invloed op je verzekeringen en het bedrag dat je maandelijks betaalt. Daarom is het belangrijk dat je jaarlijks je gegevens controleert, zodat je passend verzekerd bent. Dit ‘controleren’ noemen we dus actualiseren (zie bij vraag 5 voor welke verzekeringen dit geldt). Situaties die belangrijk zijn om door te geven tijdens het actualiseren, zijn:

 • Wijzigingen in je bedrijfsactiviteit
 • Het aannemen van meer personeel
 • Groei in omzet
 • Wijziging in grootte van je voorraad en/of inventaris
 • Upgrades of uitbreidingen aan je bedrijfspand

Let op: Ook als er niets wijzigt, moet je dat aan ons doorgeven. Je dient dus altijd te actualiseren.

2. Waarom moet ik actualiseren?

Actualiseren is zowel voor jezelf als voor de verzekeraar belangrijk. Als je verzekeringen namelijk aansluiten op de huidige situatie van je bedrijf, dan sluiten ze ook aan op de risico’s die je als ondernemer loopt. En wordt er bij eventuele schade dus ook het juiste bedrag uitgekeerd. Doorloop daarom elk jaar je polis, check of de verzekerde bedragen nog kloppen en pas je verzekering(en) aan waar nodig. Zo behoud je je garantie tegen onderverzekering (zie uitleg bij vraag 3). Dat geeft een gerust gevoel.

Een voorbeeld:
Stel, je koopt een bedrijfspand en dat pand wil je verzekeren. Bij het afsluiten van je gebouwenverzekering vul je in dat je pand een herbouwwaarde (= het geld dat nodig is om hetzelfde pand volledig te herstellen na een schade) heeft van € 100.000,-. In de loop der jaren geef je je pand een upgrade, door te investeren in een aanbouw, in sanitaire voorzieningen en een keukentje. Daarmee stijgt de waarde van je pand, waarna de herbouwwaarde van je pand € 150.000,- is. Dat is dus € 50.000,- meer dan wat ingevuld staat bij je verzekering. Echter vergeet je te actualiseren, dus de ‘oude’ waarde van je pand blijft staan. Bij schade, zoals brand of waterschade, krijg je dus een bedrag uitgekeerd dat past bij de ingevulde waarde. En in dit geval is de uitkering dus een stuk lager, dan wat de daadwerkelijk opgelopen schade je gaat kosten. Erg vervelend, want daardoor moet je de rest van de schade op een andere manier opvangen.

3. Wat betekent garantie tegen onderverzekering?

Met de verzekeringen van Interpolis ZekerVanJeZaak® kun je rekenen op garantie tegen onderverzekering. Maar wat betekent dit nu precies? Als je onderverzekerd bent, dan heb je een lager bedrag verzekerd dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Met de garantie tegen onderverzekering garandeert de verzekeraar dus eigenlijk dat dit eventuele verschil óók meeverzekerd is. En dat je bij schade het volledige bedrag uitgekeerd krijgt. Tussentijdse wijzigingen zijn in het jaar na actualisatie automatisch meeverzekerd, ongeacht de hoogte van het bedrag. Eigenlijk verandert de verzekering dus met je mee. Groeit je bedrijf dus in de 12 maanden na actualiseren, dan hoef je dat tussentijds niet door te geven. Maar let wel op: dit geldt dus alleen in het jaar ná de actualisatie. Actualiseer je een jaar niet, dan vervalt automatisch de garantie tegen onderverzekering. Bij vraag 5 lees je voor welke verzekeringen de garantie tegen onderverzekering geldt.

Een voorbeeld:
In 2015 heb je een bedrijfsstagnatieverzekering afgesloten van Interpolis ZekerVanJeZaak®. Bij het afsluiten vulde je een omzet in van € 50.000,-. De afgelopen jaren heb je nooit meer naar je verzekering gekeken, terwijl de omzet van je bedrijf behoorlijk is gestegen. Je omzet is nu namelijk € 200.000,-. Bij schade wordt het uitgekeerde bedrag gebaseerd op de omzet die je hebt ingevuld in je verzekeringsoverzicht. Maar omdat je nooit hebt geactualiseerd staat nog steeds de initiële omzet van € 50.000,- ingevuld en ben je dus voor een te laag bedrag verzekerd. Had je wel jaarlijks geactualiseerd, dan was je omzet up-to-date en was je helemaal passend verzekerd. Dat geeft rust.

4. Wat gebeurt er als ik niet jaarlijks actualiseer?

Zoals net beschreven (bij vraag 3), heb je bij aanvang van je verzekering een jaar lang recht op garantie tegen onderverzekering. Twee maanden vóór je garantie tegen onderverzekering zal verlopen, krijg je een melding in je omgeving van Rabo Online Bankieren (ook te zien in de Rabo App). In deze melding krijg je een uitnodiging om te actualiseren (lees hier meer over bij punt 10). Tijdens het actualiseren controleer je of de ingevulde gegevens bij je verzekering(en) correct zijn en pas je de gegevens aan als dat nodig is. Zo sluiten al je ingevulde verzekeringsgegevens weer aan op je huidige bedrijfssituatie en ben je dus goed verzekerd. Voor het actualiseren heb je twee maanden de tijd. Maak je géén gebruik van deze uitnodiging en actualiseer je niet, dan vervalt je garantie tegen onderverzekering direct. Daarmee loop je dus het risico dat je niet meer passend verzekerd bent. Actualiseer je later weer wel, dan heb je gewoon weer recht op garantie tegen onderverzekering. Ook als die garantie eerder was komen te vervallen.

5. Welke verzekeringen moet ik jaarlijks actualiseren?

Niet elke verzekering heeft een jaarlijkse actualisatie nodig. Dit geldt alleen voor bedrijfsverzekeringen met een garantie tegen onderverzekering. De volgende verzekeringen van Interpolis ZekerVanJeZaak® hebben een garantie tegen onderverzekering en moet je dus jaarlijks actualiseren:

 • Gebouwenverzekering
 • Huurdersbelang
 • Inventarisverzekering
 • Voorraadverzekering 
 • Draagbare elektronische hulpmiddelen
 • Bedrijfsstagnatieverzekering
 • Handelsvoorraadverzekering
 • Handelaarskenteken
 • Verzuimverzekering

Als klant heb je jaarlijks één actualisatiemoment. Is het namelijk zo dat je meerdere verzekeringen hebt afgesloten op verschillende momenten? Ook dan is de actualisatiedatum voor alle verzekeringen hetzelfde. De datum van de verzekering die je als eerste hebt afgesloten houden we daarbij aan.

6. Ik heb afgelopen jaar al geactualiseerd, moet ik het per se opnieuw doen?

Het is belangrijk elk jaar te actualiseren. Doe je dit niet, dan vervalt je garantie tegen onderverzekering direct. Het kan natuurlijk zijn dat er niets in je bedrijf is veranderd en dat de gegevens die je ziet staan bij je verzekeringsoverzicht nog helemaal kloppen. Maar let op: ook dan is het belangrijk dat je actualiseert. Daarbij check je dus alleen of alle gegevens nog juist zijn en bevestig je dit. Zo weet de verzekeraar dat je nog steeds helemaal goed verzekerd bent.

7. Moet ik actualiseren als er niets in mijn bedrijf is gewijzigd?

Ook als er niets aan je bedrijfssituatie is gewijzigd, is het belangrijk je polis te actualiseren. Dit doe je door te controleren of alle gegevens nog kloppen en dit te bevestigen. Doe je dit niet, dan vervalt automatisch een jaar na je laatste actualisatie de garantie tegen onderverzekering.

8. Zijn er wijzigingen die ik gedurende het jaar wél moet doorgeven?

Als je eenmaal geactualiseerd hebt, hoef je het hele jaar erna – om je garantie tegen onderverzekering te behouden – geen wijzigingen door te geven. Ga je bijvoorbeeld nevenactiviteiten doen? Dan is het niet nodig dit tussentijds door te geven. Echter zijn er zaken die je wél door moet geven tussen twee actualisatiemomenten door. Denk aan de aanschaf van een nieuwe auto, waarbij je in je ingelogde bankierenomgeving je kenteken wijzigt. Een andere uitzondering geldt wanneer je een nieuw pand koopt of je volledige bedrijfsactiviteit wijzigt. Bijvoorbeeld doordat je eerst bakker was en daarna autohandelaar bent geworden. Zulke wijzigingen hebben invloed op meer dan alleen de garantie tegen onderverzekering, dus is het van belang om deze wijzigingen wel tussentijds aan ons door te geven.

9. Als ik tóch garantie tegen onderverzekering heb, waarom zet ik mijn verzekerde bedrag dan niet extra laag in?

Nu je bovenstaand verhaal hebt gelezen, kun je natuurlijk denken: ‘ik heb toch garantie tegen onderverzekering, dus ik zet de verzekerde som zo laag mogelijk.’ Dat lijkt in eerste instantie slim, maar daarmee loop je een gevaarlijk risico! Het zit namelijk zo: de garantie gaat niet op als de waarde bij aanvang niet goed bepaald is. Alléén als de eerste waardebepaling correct is en je elk jaar je polis actualiseert, blijft de garantie tegen onderverzekering bestaan. Een onjuist bedrag invullen heeft dus geen zin.

10. Hoe actualiseer ik mijn verzekeringen?

Elk jaar ontvang je van Rabobank een oproep om te gaan actualiseren. Meestal krijg je deze oproep via je Berichten Inbox, die te vinden is in je Rabo Online Bankieren-omgeving en in de Rabo App. Heb je geen Online Bankieren-omgeving? Dan ontvang je een e-mail of brief met daarin het verzoek contact op te nemen met je lokale bank. Een adviseur helpt je dan bij het actualisatieproces. De uitnodiging om te actualiseren ontvang je twee maanden voordat je garantie tegen onderverzekering komt te vervallen. In de volgende stappen leggen we je uit hoe je je verzekering(en) kunt actualiseren:

 1. Log in met je zakelijke (blauwe) pas in Rabo Online Bankieren of de Rabo App
 2. Klik in het gele vlak op ‘Actualiseer snel je polis’
 3. Controleer of de gegevens in het overzicht nog juist zijn
 4. Kies ‘Wijzigen’ als je veranderingen wilt doorvoeren
 5. Klik op ‘Volgende’ en controleer het overzicht
 6. Klik op ‘Naar bevestigen’
 7. Bevestig je polis daarna definitief via de knop ‘Bevestigen’
 8. Binnen een paar dagen krijg je een nieuwe polis toegestuurd
 9. Hoera, je hebt geactualiseerd en bent weer op de juiste manier verzekerd!

Kalender

Tip:

Zet het actualisatiemoment ook in je eigen agenda.
Deze extra check maakt de kans dat je vergeet te actualiseren kleiner.