Direct naar

  Je wilt als zakelijke klant je plan financieren. Onze co-financiers (professionele investeerders) willen daar graag bij helpen. Via Rabo&Co brengen wij je financieringsaanvraag en het vermogen van co-financiers samen.

  voor financieringsaanvragen vanaf € 205.000 rentekorting van 0,40% over het deel van de lening dat door de co-financiers wordt gefinancierd geen co-financier geïnteresseerd? Dan zorgt de Rabobank voor 100% van je financiering co-financiers krijgen geen belang of zeggenschap in je bedrijf

  Wat is Rabo&Co?

  Rabo&Co is een alternatieve manier om geld aan te trekken voor je financieringsaanvraag. Met deze vorm van kredietverlening aan zakelijke klanten grijpen wij als Rabobank terug naar de coöperatieve gedachte: klanten van de Rabobank die elkaar helpen groeien.

  Wij financieren je lening voor minimaal 51%. Onze co-financiers verzorgen maximaal 49%. De co-financiers die hieraan deelnemen, krijgen daarmee een nieuwe investeringsmogelijkheid.

  Worden er geen co-financiers gevonden om je lening te financieren? Dan zorgt de Rabobank voor je volledige financiering. Je ontvangt in die situatie niet de rentekorting van 0,40%.

  Waarom zou ik deelnemen aan Rabo&Co?

  Met Rabo&Co profiteer je van een rentekorting over het deel van de financiering dat de co-financiers verstrekken. Je betaalt verder geen extra kosten.

  De belangrijkste criteria voor deelname zijn:

  Je onderneming bestaat minimaal drie jaar, en heeft de afgelopen twee jaar geen verlies geleden.Je financieringsaanvraag is door de Rabobank goedgekeurd.

  Bespreek met je Rabobank of jouw financiering geschikt is voor Rabo&Co.

  Hoe werkt het aanvragen?

  Een Rabo&Co financiering start met een reguliere financieringsaanvraag via Rabobank.nl of via je Rabobank. In het persoonlijk gesprek kijken we samen of wij je plannen kunnen financieren en of Rabo&Co hierbij een optie is.

  Lees meer over het aanvragen van een financiering

  Kies je in het gesprek voor Rabo&Co, dan regelen wij dat je kunt deelnemen aan Rabo&Co. Wij plaatsen je lening op het platform van Rabo&Co. Co-financiers die toegang hebben gekregen tot het platform, kunnen zich gedurende vijf werkdagen op je lening inschrijven. Op deze manier kan maximaal 49% van je lening door co-financiers worden gefinancierd. Na die vijf werkdagen maken we een aanvullende overeenkomst op tussen jou, de co-financiers en de Rabobank.

  Wordt er maar voor een deel van de lening ingeschreven, dan financiert de Rabobank het resterende deel. Je ontvangt over dit resterende deel dan niet de rentekorting.

  De co-financier die jou samen met de Rabobank financiert, krijgt geen belang in jouw onderneming en heeft geen zeggenschap over je bedrijf. De Rabobank administreert en beheert de lening van de co-financier. Je accountmanager van de Rabobank blijft voor de Rabo&Co- lening jouw aanspreekpunt.

  Kenmerken van de Rabo&Co lening
  Looptijd van maximaal 10 jaar.De rente verandert niet gedurende de looptijd van de lening.Je ontvangt een korting op de rente voor het leningdeel dat door de co-financier wordt gefinancierd.Je betaalt rente en aflossing aan de Rabobank.De co-financier krijgt geen belang in je onderneming.

  Overleg met je accountmanager of je financieringsaanvraag in aanmerking komt voor Rabo&Co en onder welke voorwaarden.

  Zodra je lening op het platform van Rabo&Co verschijnt, kunnen onze co-financiers een aantal bedrijfsgegevens van je zien:

  Je bedrijfsnaam en het totale bedrag dat je wilt lenen.Het bedrag dat we aanbieden aan co-financiers.Het rentepercentage inclusief de korting.Indien je de lening aanbiedt aan vermogende klanten van de Rabobank: een rapport waarin de gegevens staan die je bij ons hebt aangeleverd voor je financieringsaanvraag. Dit zijn onder andere je jaarcijfers, prognoses en achtergronden. Indien je de lening aanbiedt aan institutionele investeerders wordt deze informatie niet verstrekt.

  Alle co-financiers met toegang tot Rabo& Co hebben een deelnameovereenkomst getekend met daarin een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van je gegevens.

  Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

  De Rabobank wil haar dienstverlening aan kleinzakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

  Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering