Rabobank Participaties

Minderheidsbelang in aandelenkapitaal

RaPar: een betrokken investeringsteam

Rabobank Participaties (RaPar) is een ervaren investeringsteam dat risicokapitaal verstrekt aan Nederlandse ondernemingen met overtuigende groeiambities. RaPar is een onderdeel van Rabo Private Equity en investeert actief in middelgrote Nederlandse ondernemingen.

  • Ondernemen met behoud van waarde creatie
  • Ondersteuning bij groei met kennis en netwerken
  • Voor investeringen tussen de € 2 miljoen en € 15 miljoen

Waarde creatie behouden

RaPar verstrekt kapitaal in de vorm van een minderheidsaandeel (cumulatief preferente aandelen). Door gebruik te maken van preferente aandelen  blijft het grootste deel van de waarde creatie bij de ondernemer.

Wanneer RaPar?

RaPar kan u helpen aan risicodragend kapitaal  voor bijvoorbeeld groei, een management buy-out of de uitkoop van een bestaande (minderheids)aandeelhouder. Voorwaarde is dat uw bedrijfsresultaat groter is dan € 1,5 miljoen. Een mogelijke samenwerking met RaPar start met een solide businessplan.

De filosofie van RaPar is dat de ondernemer blijft ondernemen. Waar mogelijk en gewenst, staat het team voor u klaar met zijn kennis en netwerk.

Lees meer op raboparticipaties.nl

Contact

Rabobank