Renterisico’s afdekken

Wil je jezelf beschermen tegen een stijging van de rente? Je kunt dit renterisico niet alleen beheersen met een vaste rente, maar ook met rentederivaten. Rentederivaten zijn mogelijk voor klanten met een zakelijke financiering van minimaal € 3 miljoen en/of een omzet van minimaal € 30 miljoen. Het minimaal afgedekt leningenbedrag bij aanvang van het derivaat is € 1 miljoen.

 • meer zekerheid over winstmarges en liquide middelen
 • advies op maat van je treasuryspecialist

Waarom kiezen voor rentederivaten?

Als je een financiering hebt op basis van een variabele rente (Euribor), dan loop je renterisico. Dit risico zet mogelijk je winstmarges en liquiditeiten onder druk. Deze risico’s kun je beheersen met derivaten. Je kunt bijvoorbeeld een plafond instellen op een mogelijke stijging van de rente (Rentecap). Een andere optie is het tijdelijk inruilen van een variabele rente voor een vaste rente (Renteswap). Hierdoor heeft een stijging van de Euribor-rente geen effect op je rentelast van het afgedekte deel van de lening.

Meest gebruikte rentederivaten

Bekijk de verschillen tussen de drie meest gekozen rentederivaten. Welke past bij jouw situatie? Dat hangt af van je wensen.

Vraag een gesprek aan

Renteswap (renteruil)

 • variabele Euribor-rente inruilen voor een vaste rente
 • inzicht in tariefsopbouw en marktwaarde
 • financiering geheel of deels afdekken

Rentecap (renteplafond)

 • bescherming tegen rentestijging boven afgesproken renteplafond
 • eenmalige premie vooraf
 • profiteren van eventueel dalende rente

Swaption

 • voornemen om financiering op te nemen
 • optie op het aangaan van een renteswap
 • bescherming tegen rentestijging
Wat is een Renteswap?

Bij een Renteswap betaal je aan de bank een vaste rente en de bank betaalt aan jou een Euribor-rente. De Euribor-rente is variabel. Deze variabele rente komt overeen met de variabele rente die je betaalt voor de financiering. Per saldo betaal je vaste rente en de opslag(en) behorende bij de financiering(en) over de hoofdsom van de Renteswap.

Houd er rekening mee dat tijdens de looptijd opslagen, vergoedingen en/of kosten voor de (toekomstige) financiering blijven gelden. Bijvoorbeeld opslagen vanuit debiteuren- en/of liquiditeitsrisico. Deze opslagen, vergoedingen en kosten kunnen tussentijds wijzigen.

Renterisico's afdekken - Renteswap

Wat is een Rentecap?

Met een Rentecap blijf je gefinancierd op basis van een variabele Euribor-rente, met alle kenmerken en flexibiliteit die daarbij horen. De rentelasten van je financiering zullen nooit hoger zijn dan het vooraf afgesproken plafond (exclusief de opslag(en) behorende bij de financiering) van de Rentecap. 

Ligt de variabele rente onder dat plafond, dan betaal je deze lagere rente. Je blijft dus profiteren van een lage Euribor-rente en je bent beschermd tegen een stijging ervan boven het niveau van de rentecap.

Houd er rekening mee dat tijdens de looptijd opslagen, vergoedingen en/of kosten voor de (toekomstige) financiering blijven gelden. Bijvoorbeeld opslagen vanuit debiteuren- en/of liquiditeitsrisico. Deze opslagen, vergoedingen en kosten kunnen tussentijds wijzigen.

Renterisico's afdekken - Rentecap

Wat is een Swaption?

Ben je van plan om binnen nu en een jaar een financiering op te nemen op basis van de Euribor-rente en wil je alvast een maximaal rentetarief vastleggen? Dan kun je kiezen voor een Swaption. Een Swaption is een optie op het aangaan van een Renteswap. Je accountmanager vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

Wat is een Rentecollar?

Met een Rentecollar combineer je een Rentecap met een Rentefloor. De Rentecap beschermt je tegen een stijgende rente doordat je een maximale rente (exclusief opslagen) afspreekt. Hiervoor betaal je een premie. Gelijktijdig spreek je een minimale rente (exclusief opslagen) af, waardoor je niet kunt profiteren van een dalende rente als deze onder de afgesproken minimumrente zakt. Hiervoor ontvang je een premie. De combinatie van de Rentecap en Rentefloor noemen we een Rentecollar. Een Rentecollar kan bij je passen als je verwacht dat de variabele rente nauwelijks zal stijgen en/of beperkt zal dalen. Een Rentecollar kan zowel een negatieve als een positieve waarde creëren. Met een Rentecollar blijf je gefinancierd op basis van een variabele Euribor-rente, met alle kenmerken die daarbij horen.

De Rentecollar wordt uitsluitend aangeboden in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten, of als je volgens de MiFID II criteria als professionele partij wordt gekwalificeerd. Wil je weten wat voor jou van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Renterisico's afdekken - Rentecollar

Andere typen rentederivaten

Naast de Rentecap, de Renteswap, de Swaption en de Rentecollar bestaan er andere oplossingen om het renterisico te beheersen. Onze treasury adviseurs vertellen je er graag meer over.

Vraag een gesprek aan

Welke wetgeving is van toepassing?

De wet- en regelgeving rondom derivaten is vastgelegd in verschillende informatiedocumenten. Hier hebben wij deze documenten gebundeld.

Belangrijk om te weten over rentederivaten

Wat is Euribor-rente?

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de geldrente. Op basis van dit rentetarief verstrekken banken elkaar leningen. Euribor wordt dagelijks vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van het gemiddelde van tarieven die banken dagelijks afgeven. Met de inzet van een rentederivaat kun je de risico’s van stijgingen van de Euribor-rente beheersen.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen van de rentemarkten of ben je benieuwd naar de kortlopende rentevoorspellingen van de Rabobank, meld je dan aan voor de berichten van het Financial Markets-team of kijk op de website van Markets Research.

Meld je aan per mail Naar website van Marketing research

Wanneer kan ik een derivaat beëindigen?

Je kunt een derivaat op elk moment beëindigen. De aanbevolen looptijd is echter gelijk aan de looptijd van het onderliggend risico. Bij tussentijds beëindigen of aanpassen wordt de marktwaarde vastgesteld op basis van de dan geldende marktomstandigheden. Deze marktwaarde kan tijdens de looptijd van een derivaat een positieve of negatieve marktwaarde hebben. De ontwikkeling kun je volgen in Rabo Corporate Connect (RCC).

Bekijk de animatie over de marktwaarde:

Herbeoordeling rentederivaten

Had je als MKB-klant tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat, dan kan het uniform herstelkader rentederivaten op jou van toepassing zijn. Als na toetsing blijkt dat je recht hebt op een vergoeding, ontvang je van ons een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie.

Lees meer over de herbeoordeling

Wat zijn de kosten?

Aan derivaten zijn kosten verbonden. Wij kijken graag samen met je naar deze kosten. Maak hiervoor een afspraak met je Rabobank.

Vraag een gesprek aan

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Afspraak