Kenmerken renteswap, rentecap en rentecollar

Lees meer over de geldmarktrente en de kenmerken van de renteswap, rentecap en rentecollar. Deze producten worden gebruikt om het risico te beheersen van leningen met een variabele rente. Met ingang van 1 januari 2018 geldt de Europese verordening PRIIPs voor een groot aantal beleggingsproducten, waaronder rentederivaten. Dit betekent dat de aanbieders van deze producten het Essentiële-informatiedocument (Eid) moeten opstellen en verstrekken aan een potentiële klant. Dit document helpt beleggers bij het doorgronden en vergelijken van deze producten.

Euribor-rente

De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de geldmarktrente. Op basis van dit rentetarief verstrekken banken elkaar leningen. Elke dag stelt de Europese Centrale Bank (ECB) de Euribor vast op basis van het gemiddelde van tarieven die banken dagelijks afgeven. Met de inzet van een rentederivaat kunt u de risico’s van stijgingen van de Euribor-rente beheersen. De meest voorkomende producten die daarvoor ingezet worden, zijn de renteswap (renteruil), de rentecap (renteplafond), en de rentecollar (rentebandbreedte).

Kenmerken renteswap
 • Met een renteswap ruil je een variabele rente om voor een vaste rente, exclusief opslagen.
 • Dit is voordelig als de variabele rente hoger is dan de vaste swaprente. En nadelig als de variabele rente lager is dan de vaste swaprente.
 • Je bent beschermd tegen ongewenste rentestijgingen van de variabele rente.
 • Je profiteert met een renteswap niet meer van rentedalingen.
 • Je betaalt periodiek aan de Rabobank voor jouw lening de variabele rente (en de individuele opslag) en je ontvangt van de bank de variabele rente terug. Je betaalt daarnaast periodiek de vaste swaprente. 
 • Per saldo betaal je dus de vaste swaprente + de individuele opslag over het afgedekte deel van jouw lening(en).
 • De individuele opslag die je betaalt over jouw financiering, kan niet met een renteswap worden afgedekt.
 • De marktwaarde van jouw renteswap is van belang als de renteswap vóór de einddatum stopt. Heeft de renteswap op dat moment een negatieve marktwaarde? Dan moet je een bedrag aan de bank betalen. Heeft de renteswap op dat moment een positieve marktwaarde? Dan ontvangt je een bedrag van de bank. Op de einddatum van de renteswap is de marktwaarde altijd nul.

Meer informatie

Kenmerken rentecap
 • Met een rentecap heb je een renteplafond, exclusief opslagen.
 • Komt de variabele rente boven de 'caprente' (het plafond)? Dan stijgt jouw variabele rente niet mee: je betaalt de caprente.
 • Je blijft wel profiteren van rentedalingen.
 • Voor het afsluiten van een rentecap betaal je een eenmalige premie aan de bank
 • De hoogte van de premie hangt onder meer af van de caprente, het hoofdsomverloop en de looptijd van de rentecap. Daarbij geldt onder andere: hoe hoger het Euribor-renteplafond, hoe lager de premie. En ook: hoe langer de looptijd, hoe hoger de premie.
 • Voor jouw lening betaal je aan de bank de variabele rente en de individuele opslag.Per saldo betaal je dus de vaste swaprente + de individuele opslag over het afgedekte deel van jouw lening(en).
 • De bank berekent of je een bedrag terugkrijgt:
  - Is de variabele rente hoger dan jouw renteplafond? Dan ontvang je het verschil terug.
  - Is de variabele rente lager of gelijk aan jouw renteplafond, dan ontvang je niets.
 • De individuele opslag die je betaalt over jouw financiering, kan niet met een rentecap worden afgedekt.
 • Een rentecap heeft een marktwaarde die altijd groter of gelijk is aan nul.
 • Bij een tussentijdse beëindiging wordt de marktwaarde verrekend. Deze is positief of nul.
Kenmerken rentecollar
 • Een rentecollar is een optiestrategie die bestaat uit de combinatie van een rentecap en een rentefloor.
 • Je kiest voor dit product als je verwacht dat de variabele rente nauwelijks zal stijgen of zich enigszins gunstig zal ontwikkelen.
 • Om het risico van een rentestijging in te dekken, wordt een gekochte rentecap gecombineerd met een verkochte (ofwel geschreven) rentefloor.
 • De rentecap beschermt tegen een stijgende rente door een maximale rente (‘capniveau’) af te spreken, exclusief opslagen. Hiervoor betaal je een premie.
 • Gelijktijdig wordt er ook een minimale rente (‘floorniveau’) afgesproken, waardoor je niet kunt profiteren van een dalende rente als deze onder de afgesproken minimumrente zakt. Hiervoor ontvang je een premie.
 • De uitoefenprijs van de opties is verschillend en wordt zodanig gekozen dat een bandbreedte ontstaat (de collar).
 • Voor een financiering ontstaat hierdoor een maximaal en een minimaal te betalen rentetarief, exclusief opslagen. Tot het minimale tarief kan worden geprofiteerd van rentedalingen.
 • Als het variabele rentetarief hoger is dan het afgesproken capniveau, dan ontvang je van de Rabobank het verschil tussen de variabele rente en het afgesproken capniveau.
 • Als het variabele rentetarief lager is dan het afgesproken floorniveau, dan betaal je aan de Rabobank het verschil tussen de variabele rente en het afgesproken floorniveau.
 • Als het variabele rentetarief gelijk is aan het capniveau of het floorniveau of binnen deze bandbreedte valt, vinden er geen betalingen plaats vanuit de rentecollar.

Overzicht marktwaarde

Periodiek ontvang je van ons een link naar een overzicht van de marktwaarde van jouw rentederivaten.

Let op: als je met de Rabobank een derivatentransactie aangaat, ontstaan er op basis van deze derivatentransactie verplichtingen tussen jou en de Rabobank. Bij een eventueel faillissement kan de Rabobank mogelijk niet meer aan deze verplichtingen voldoen. Eventuele vorderingen die je daardoor op de Rabobank hebt, kun je dan indienen bij de curator in het faillissement van de Rabobank. Omdat je dan een 'gewone' schuldeiser bent, is de kans aanwezig dat jouw vordering niet of slechts beperkt wordt voldaan.

PRIIPs en Eid

Met ingang van 1 januari 2018 geldt de Europese verordening PRIIPs voor een groot aantal beleggingsproducten, waaronder rentederivaten. Dit betekent dat de aanbieders van deze producten het Essentiële-informatiedocument (Eid) moeten opstellen en verstrekken aan een potentiële klant. Dit document helpt beleggers bij het doorgronden en vergelijken van deze producten.

Het Eid is een gestandaardiseerd document waarmee niet-professionele klanten worden geïnformeerd over de kenmerken, risico’s, kosten en mogelijk rendement van het product. Het Eid beschrijft het zelfstandige product, dus niet in combinatie met andere producten.

Het Eid en het uniform herstelkader rentederivaten
De Eid's van de Rabobank zijn opgesteld voor alle klanten die een nieuw rentederivaat afsluiten. Voor klanten met een herstelactie door het herstelkader, gelden andere voorwaarden. Zij betalen bijvoorbeeld geen of minder kosten waardoor de geschetste scenario’s in het Eid gunstiger uitpakken. Andere verschillen betreffen de ontvangen documentatie en eventueel apart gemaakte afspraken.

Informatie in het Eid kan mogelijk wijzigen. De Rabobank beoordeelt regelmatig de actualiteit van deze informatie. Bij verouderde informatie voorziet de Rabobank het Eid van een update.

Eid Renteswap Eid Rentecap Eid Rentecollar

Rentecollar

EID Rentecollar

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Afspraak