In onderstaande animatie lichten we de aanbiedingsbrief voor compensatie volgens het uniform herstelkader rentederivaten op hoofdlijnen toe. Dit doen we omdat het een uitgebreide brief is met meerdere bijlagen.