In onderstaande animatie zie je hoe de herbeoordeling van rentederivaten volgens het uniform herstelkader rentederivaten werkt.