Vermogensversterkingslening

Achtergestelde lening met staatsgarantie

  • overheidsgarantie tot € 5 miljoen
  • voor snel groeiende bedrijven
  • solvabiliteitsverbetering zonder afgifte van extra zekerheden

Een achtergestelde lening voor snelle groeiers

De Rabo Vermogensversterkingslening is een achtergestelde lening, speciaal voor snel groeiende MKB-ondernemingen. De lening maakt deel uit van de Regeling Groeifaciliteit van het Ministerie van Economische Zaken. Met behulp van deze regeling vergroot u het risicodragende vermogen van uw bedrijf. Met een achtergestelde lening hebben bij een eventueel faillissement andere schuldeisers voorrang op de verstrekker van de achtergestelde lening.

Kenmerken

Kenmerken van deze overheidsregeling

U kunt voor deze achtergestelde lening in aanmerking komen als uw bedrijf goede rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven heeft.  Verder is een aantal voorwaarden van toepassing.

De vermogensversterkingslening:

  • is alleen geldig voor nieuwe bankleningen, niet ter vervanging van andere, lopende kredietvormen
  • is voor leningen van € 250.000 tot € 5 miljoen
  • heeft een looptijd van minimaal zes en maximaal twaalf jaar
  • is lenen met staatsgarantie: de overheid staat garant voor 50% van het eventueel geleden verlies op deze lening

De financiering moet worden goedgekeurd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) van het Ministerie van Economische Zaken. Wij regelen voor u de aanvraag bij het RVO.

Kosten

Kosten vermogensversterkingslening

Een financiering is maatwerk. Wij gaan graag in gesprek met u over de kosten van de vermogensversterkingslening. Maak een afspraak met uw Rabobankadviseur.

Voorwaarden

Voorwaarden vermogensversterkingslening

  • ondernemer moet actief zijn in het MKB
  • de laatste twaalf maanden is er geen bovenmatig kapitaal aan uw onderneming onttrokken
  • de garantie wordt gebruikt voor het verstrekken van risicokapitaal dat niet dient ter vervanging van eerder verstrekt risicokapitaal of krediet

Uw Rabobankadviseur kan u meer vertellen over de verdere voorwaarden.

Contact

Rabobank