Gelukkig is er een alternatief: een rekening courant krediet. Een krediet dat je binnen de afgesproken limiet vrij mag opnemen. Wat nog meer?

Een variabele debetrente: de 1 maands gemiddeld Euribor en een opslag van op het moment van omzetting 6,3% Geen driemaands- en omzetcriterium Een kredietprovisie van 0,95% per jaar over je kredietlimiet Jouw rekeningnummer blijft hetzelfde Je betaalt geen behandelingskosten voor de overstap

Belangrijk om te weten over een rekening courant krediet

Geen omzetcriterium en driemaandscriterium

Het omzetcriterium vervalt. De hoogte van jouw kredietlimiet is niet meer afhankelijk van de ontvangen betalingen ('creditomzet') op de rekening. Binnen de limiet die we afspreken mag je vrij opnemen. Ook hoeft jouw rekening niet meer één keer in de drie maanden een positief saldo te hebben.

Euribor

De debetrente op rekening courant kredieten is gebaseerd op Euribor. Dit staat voor Euro Interbank Offered Rate. We hanteren het variabele 1 maands gemiddeld Euribor tarief. Dit is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar kortlopende financieringen in euro’s verstrekt.

Variabele rente

De debetrente op basis van Euribor is een variabele rente. En verandert mee met de maandelijkse ontwikkelingen van Euribor. De opslag kan ook wijzigen, afhankelijk van de ontwikkelingen in je onderneming en de geldmarkt. Je totale rente kan dus stijgen of dalen.

Historisch overzicht 1-maands Euribor maandgemiddelde (PDF)
Opbouw van de debetrente

Voor de debetstand van een rekening courant krediet betaal je debetrente. Deze bestaat uit het geldende 1 maands gemiddelde Euribor tarief en een klantopslag. De hoogte van de Euribor wordt bepaald door vraag en aanbod en kan iedere maand veranderen.

Bekijk de actuele tarieven

Klantopslag

Naast de Euribor bestaat de debetrente uit een variabele klantopslag. De exacte hoogte hangt af van je situatie en kan op elk moment wijzigen. We kijken hierbij naar de volgende factoren:

De hoogte van je kredietlimietDe financieringen die je mogelijk al hebtDe waarde van je zekerhedenJe risicoprofiel
Kredietprovisie

Om te zorgen dat je krediet op ieder moment beschikbaar is, betaal je kredietprovisie. Deze berekenen we over je maximale kredietlimiet. Ook als je niet de hele limiet hebt opgenomen.

Veelgestelde vragen

Waarom stopt het Rabo FlexKrediet?

We werken continu aan het verbeteren en het versimpelen van ons productaanbod. Ook bewegen we naar een meer online dienstverlening. Dit product past daar niet meer in.

Mag de bank mijn krediet eenzijdig opzeggen?

Ja, want het Rabo FlexKrediet is verstrekt tot wederopzegging. Dit betekent dat we het krediet mogen opzeggen, maar jij mag dat ook. Dit staat in de overeenkomst en voorwaarden die we met elkaar hebben afgesproken.

Ik heb mijn overstap doorgegeven, maar nog niets gehoord?

Als je de keuze aan de bank doorgegeven hebt, gaat daar enige verwerkingstijd overheen. Je krijgt van ons een aanbod.

Wat als ik ook mijn rekening wil opzeggen?

Dat kun je ook aan ons doorgeven.

Wat als ik niet wil overstappen?

Het Rabo FlexKrediet stopt. Als je niets doorgeeft, dan zetten we jouw rekening om naar een rekening courant zónder krediet. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. Rood staan mag na de omzetting niet meer.

Welk kredietlimiet krijg ik bij een overstap?

Bij het Rabo FlexKrediet is de hoogte van je kredietlimiet gekoppeld aan de ontvangen betalingen ('creditomzet') op jouw rekening. Deze kan dus maandelijks wijzigen. Bij een rekening courant krediet staat de kredietlimiet vast. Welke kredietlimiet je bij een overstap meeneemt, vind je in ons bericht.

Moet ik nog stukken aanleveren voor een overstap?

Als je een overstap op tijd hebt doorgegeven dan ontvang je van ons een aanbod. Verder hoef je geen (inkomens)-gegevens aan te leveren.

Welk tarief krijg ik?

Je betaalt een variabele rente. Die bestaat uit 1 maands gemiddeld Euribor en een klantopslag. Daarnaast betaal je kredietprovisie over je gehele kredietlimiet, ook als je deze niet helemaal hebt opgenomen. Bij de omzetting van een Rabo FlexKrediet naar een rekening courant krediet hanteren we de volgende tarieven:

Debetrente: 1 maands gemiddeld Euribor en een klantopslag van 6,3%
Kredietprovisie: 0,95% per jaar

Betaal ik kosten voor de beëindiging en/of overstap?

Je betaalt geen behandelingskosten voor de beëindiging van het FlexKrediet of de overstap naar een rekening courant krediet.

Wanneer wordt mijn Rabo FlexKrediet beëindigd?

Als je niets doorgeeft dan zetten we jouw rekening om naar een rekening courant zonder krediet. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. Rood staan mag dan niet meer. Het rekeningnummer blijft hetzelfde. In ons bericht vind je terug wanneer we de rekening omzetten.

Wat moet ik doen met de andere brieven die ik nog ontvang over mijn Rabo FlexKrediet?

Zolang het Rabo FlexKrediet nog niet is omgezet of opgeheven, loopt het automatische productbeheer door. Het kan dus zijn dat je in de tussenliggende periode nog een beheerbrief ontvangt. Als je daar vragen over hebt, kun je ons bellen.

Andere kredietlimiet of financiering?

Wil je een andere kredietlimiet of een andere financiering? Neem dan contact met ons op. Onze adviseur kijkt samen met je naar de mogelijkheden en bespreekt ook of we nog (meer) informatie van je nodig hebben.