Een elektrische auto van de zaak leasen

Door een elektrische auto te leasen spreid je de aanschafkosten. Je bestelt de auto van jouw keuze bij je eigen dealer en je least tot 100 procent van de aanschafwaarde bij ons. Met Rabo Lease ben je vanaf dag 1 eigenaar van de auto.

Voorbeeld berekening bijtelling elektrische auto van de zaak

Bijtelling elektrische auto 2022

Als bijdrage aan een beter klimaat en milieu stimuleert de rijksoverheid elektrisch rijden. Voor een elektrische auto van de zaak waarin je ook privé rijdt, reken je een lagere bijtelling dan voor een auto met brandstofmotor. Dit levert je een belastingvoordeel op.

Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s bedraagt per 1 januari 2022 16 procent. Dat percentage mag je rekenen tot de drempelwaarde van € 35.000. Tot € 35.000 van de cataloguswaarde van de elektrische auto bedraagt de bijtelling 16%, daarboven reken je 22 procent.

In het rekenvoorbeeld hiernaast zie je hoeveel je met een elektrische auto in 2022 kunt besparen. In deze berekening is het effect van de bijtelling op de heffingskortingen niet meegenomen. Als je bijtelling betaalt, dan daalt meestal de inkomensafhankelijke heffingskorting. Je netto bijtelling komt daardoor hoger uit.

*We gaan uit van een belastingtarief van 37,07%.

Bijtelling elektrische auto berekenen

Voor auto’s die in 2022 op kenteken worden gezet, reken je 16 procent bijtelling over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. Over elke euro daarboven reken je 22 procent.

Stel, je schaft in 2022 een nieuwe elektrische auto van de zaak van € 60.000 aan, dan bedraagt de bijtelling 16% over de eerste € 35.000 en 22% over de resterende € 25.000. Samen is dat € 11.100. Hoeveel bijtelling je netto betaalt, hangt af van de belastingschijf waarin je valt.

Bijtelling voor elektrische auto’s van vóór 2022

De bijtelling is de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd. Bovendien is het lagere bijtellingspercentage voor elektrische auto's sinds 2019 niet meer onbegrensd. Een drempelbedrag heeft zijn intrede gedaan. Voor elke euro boven die drempelwaarde, reken je het standaard bijtellingspercentage van 22 procent.

Elektrische auto20172018201920202021

Bijtelling tot de drempelwaarde4%4%4%8%12%
Drempelwaarde--50.00045.00040.000

Langer bijtellingsvriendelijk: de 60-maandenregel

De bijtelling blijft liefst 60 maanden verbonden aan je elektrische auto van de zaak. Schaf je in 2022 een nieuwe elektrische auto aan, dan gelden de bijtellingsregels van dit jaar de kometde 60 maanden voor je. Je krijgt in de komende jaren dus niet te maken met de verhogingen van het tarief.

De 60-maandenregel maakt het aantrekkelijk om een tweedehands elektrische auto van de zaak aan te schaffen. Schaf je een jonggebruikte elektrische auto uit bijvoorbeeld 2020 of 2021 aan, dan profiteer je nog een paar jaar van het vriendelijke bijtellingsregime uit die jaren. En uiteraard kun je ook een tweedehands elektrische auto bij ons leasen.

Bijtelling na 2022

In de huidige plannen van het kabinet blijft het bijtellingspercentage de komende jaren constant op 16 procent. Wel daalt de drempelwaarde naar € 30.000. Het bijtellingspercentage stijgt in 2025 naar 17 procent. In 2026 zien we de elektrische auto zo vaak op de Nederlandse wegen, dat een stimulans vanuit de overheid naar verwachting niet meer nodig is. Dan is er geen verlaagde bijtelling meer en reken je voor een elektrische auto 22 procent bijtelling over de volledige cataloguswaarde.

Dit zijn de geplande bijtellingswijzigingen tot en met 2026:

Elektrische auto20222023202420252026

Bijtelling tot de drempelwaarde16%16%16%17%22%
Drempelwaarde35.00030.00030.00030.000n.v.t.

De fiscale voordelen van een elektrische auto

Naast de lagere bijtelling zijn er andere fiscale voordelen waar je als elektrisch rijder mogelijk van kunt profiteren.

Geen wegenbelasting

Elektrische auto’s zijn tot en met 2024 vrijgesteld van de aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb). Dat maakt voor jou als ondernemer investeren in elektrische auto’s nóg aantrekkelijker.

Investeringsaftrek

Het fiscale voordeel van de milieu-investeringsaftrek (MIA) is per 1 januari 2022 afgeschaft voor elektrische personenauto's. Elektrische bestelauto’s en auto’s met ingebouwde zonnecellen komen nog wel in aanmerking voor de MIA.

Bijtelling voor waterstof- en zonnecelauto's

Voor innovatieve elektrische auto’s geldt de bovengenoemde drempelwaarde de komende jaren niet. De waterstofauto en de zonnecelauto moeten zich nog bewijzen en krijgen daarom een extra stimulans van de overheid. In 2022 mag je dus 16% bijtelling rekenen over de gehele cataloguswaarde.

Schaf jouw zakelijke auto of bus aan met Rabo Lease