Grip op de total cost of ownership van je wagenpark

Als ondernemer wil je de kosten van je wagenpark inzichtelijk hebben. Alleen zo kan je ze beheersbaar houden. Lees hoe je de total cost of ownership bepaalt en ontdek onze praktische bespaartips.

Na het lezen van dit artikel weet je

wat de total cost of ownership van een wagenpark ishoe je de total cost of ownership berekenthoe je kunt besparen op de total cost of ownership

Lease auto van de zaak

Je wagenpark financial leasen?

je least tot 100 procent van de aanschafwaardeje bent als ondernemer eigenaar, zonder een grote investering te doenje bepaalt zelf waar je verzekering en onderhoud regelt

Grafiek kostenposten total cost of ownership

Wat is de total cost of ownership?

De total cost of ownership van een wagenpark zijn alle kosten die je maakt tijdens de gehele levenscyclus van alle modellen tezamen in de vloot. Hieronder vind je de belangrijkste kostenposten.

Waarom is de total cost of ownership belangrijk?

De total cost of ownership is belangrijk als je grip op de mobiliteitskosten wilt hebben. Op het moment dat je de total cost of ownership van je wagenpark helder hebt, weet je ook waar je kunt besparen. De total cost of ownership helpt je bovendien bij de uitbreiding of vernieuwing van je vloot. Als je de totale kosten scherp in beeld hebt, neem je betere investeringsbeslissingen.

Hoe bereken je de total cost of ownership?

Simpel gezegd: je telt alle kosten op die je voor je wagenpark maakt. Voor de ondernemer die graag een vinger aan de pols houdt, is dat een continu proces, maar je kunt ook een periodieke kostenanalyse maken. Een keer per jaar bijvoorbeeld. Je hebt dan te maken met vaste kosten en variabele kosten. De aanschafwaarde staat vast, net als de motorrijtuigenbelasting (mrb), de verzekering en de rente. De kosten voor onderhoud en brandstof zijn variabeler. Op basis van gegevens uit het verleden, kun je vaak echter een redelijk betrouwbare inschatting maken. Dat geldt ook voor de afschrijving.

Hoe bespaar je op de total cost of ownership? 4 tips

#1 Meten is weten: telematica

Ongeveer 15 procent van de wagenparkbeheerders maakt al gebruik van telematica bij het beheer van hun vloot, zo blijkt uit data van Shell. Telematica is slimme technologie aan boord van een auto. Sensoren meten bijvoorbeeld het brandstofverbruik. Maar telematica brengt ook zaken als snelheid, schakelgedrag, acceleraties en gereden routes in kaart.

Je ziet dus precies wat de reden is van een hoger dan gemiddeld brandstofverbruik. Een besparing tot liefst een kwart blijkt in de praktijk mogelijk. Via telematica lees je bovendien op afstand het voertuigmanagement uit. Dat helpt bij het bepalen wanneer onderhoud nodig is. Tijdig onderhoud voorkomt dure reparaties.

#2 De berijder als sleutelfiguur

De gebruikers van de auto’s in het wagenpark zijn een belangrijke sleutel in het verlagen van de total cost of ownership. Hun rij- en tankgedrag bepaalt immers in grote mate de brandstofkosten. Door middel van mobiele applicaties geef je de berijders inzicht in hun brandstofverbruik. In combinatie met een bonusregeling stimuleer je ze om zuiniger te rijden. Regel meteen de tankpas zo in dat dure brandstof tanken niet mogelijk is.

#3 De samenstelling van je wagenpark

Elektrisch rijden is in opkomst. Hoewel de aanschafprijs van de elektrische auto gemiddeld een stuk hoger ligt dan een auto met brandstofmotor, zijn de gebruikskosten vaak lager. Als wagenparkbeheerder is het interessant de total cost van de elektrische auto door te rekenen. Vooral de energiekosten per kilometer en de onderhoudskosten vallen in de praktijk laag uit. En dan hebben we het nog niet eens over fiscale voordelen, zoals de lagere bijtelling.

Lees meer over de total cost of ownership van elektrische auto’s

#4 Je auto slim financieren: renteaftrek

Als je de auto’s in je wagenpark via financial lease aanschaft, dan worden ze eigendom van het bedrijf. Een van de grote voordelen is dat je profiteert van rente-aftrek. Naast de maandelijks aflossing betaal je namelijk ook een van tevoren afgesproken rentetarief. Die rente kun je van de bedrijfswinst aftrekken. Zo verlaag je de total cost of ownership weer een stukje verder. Ook fijn van financial lease: je regelt zelf zaken als onderhoud en reparatie. Ideaal als je grip op de kosten wilt houden.

Rabo Lease: ook voor wagenparken

Met Rabo Lease lease je jouw wagenpark bij ons. Zo spreid je de aanschafkosten en is elke auto eigendom van het bedrijf.