SBR: jaarcijfers digitaal aanleveren

Via SBR kunnen ondernemers digitaal en online financiële gegevens aanleveren met hun intermediair (boekhouder of accountant).

 • Snel online financiële gegevens aanleveren.
 • Samen met je intermediair (boekhouder of accountant) via SBR Direct of door intermediairs direct vanuit hun eigen softwarepakket (Machine2Machine of System2System).
 • Jaarcijfers aanleveren via SBR is de nieuwe standaard voor mkb’ers.
 • Je ontvangt € 500 korting op de behandelingskosten als je een financiering volledig online aanvraagt en je intermediair daarbij je jaarcijfers laat aanleveren via SBR. Dit geldt uitsluitend voor mkb'ers met een jaaromzet van minder dan € 5 miljoen en bij financieringsaanvragen van in totaal minder dan € 1 miljoen. 
 • Aanleveren via SBR is kosteloos. Bij aanlevering via post of e-mail wordt bij revisies mogelijk € 250 behandelingskosten in rekening gebracht. Lees hieronder voor welke bedrijven een uitzondering geldt.

Wanneer vraagt de Rabobank je om jaarcijfers?

Als je een financiering aanvraagt bij de Rabobank, dan hebben wij een aantal financiële gegevens nodig van je bedrijf. In sommige gevallen hebben wij die gegevens ook van je nodig als je al een financiering hebt. Op deze manier kunnen we beoordelen of een financiering (nog steeds) bij je past. SBR is de standaard voor de aanlevering van jaarcijfers.

Samen met je intermediair aanleveren via SBR Direct

Via het online portaal SBR Direct kun je samen met je intermediair (boekhouder of accountant) jaarcijfers en andere financiële gegevens aanleveren.

Lees meer over het zelf aanleveren op SBRDirect.nl

Door je intermediair via SBR Banken

Veel ondernemers leveren jaarcijfers aan via hun intermediair (boekhouder of accountant). Deze intermediair maakt gebruik van een eigen koppeling met SBR. Informeer hiernaar bij jouw intermediair.

Lees de informatie voor intermediairs op SBRBanken.nl

Wat is SBR?

SBR is een standaard manier om financiële gegevens digitaal te versturen. SBR is ontwikkeld voor een efficiëntere uitwisseling en vastlegging van financiële gegevens tussen ondernemers en andere partijen. Sinds 1 januari 2017 is SBR de standaard voor ondernemers die een financiering willen aanvragen of tijdens de looptijd van hun huidige financiering financiële gegevens moeten aanleveren.

Waarom is SBR ontwikkeld?

SBR laat ondernemers op een veilige en efficiënte manier gegevens uitwisselen met hun bank en bijvoorbeeld de belastingdienst. Het geautomatiseerde proces vermindert de kans op fouten en bespaart tijd.

Voor wie is SBR?

SBR is sinds 1 januari 2017 de standaard voor ondernemers die een financiering willen aanvragen of tijdens de looptijd van hun huidige financiering financiële gegevens moeten aanleveren. Zij kunnen dit digitaal regelen via SBR. Dit geldt ook voor het aanleveren van rapportages aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

Welke ondernemers kunnen samen met hun intermediair aanleveren via SBR Banken?

SBR Banken is geschikt voor kleine en middelgrote rechtspersonen, eenmanszaken en samenwerkingsvormen zoals vof's, maatschappen en CV's.

Welke ondernemers kunnen hun intermediair jaarcijfers laten aanleveren via SBR Direct?

Bedrijven die willen aanleveren via SBR Direct moeten aan minimaal twee van de onderstaande drie voorwaarden voldoen:

 • een balanstotaal van minder dan € 6 miljoen
 • een netto omzet lager dan € 12 miljoen
 • minder dan 50 werknemers
Hoe werkt het aanleveren van jaarcijfers via SBR?

Aanleveren via SBR kan op twee manieren. Je kunt dit samen met je intermediair (boekhouder of accountant) doen via SBR Direct. Je kunt het ook volledig door hen laten regelen via SBR banken.

SBR Direct

Op de website van SBR Direct maak je een account aan. Je hebt daarmee toegang tot een online omgeving waarin je jouw jaarcijfers kunt invullen en andere financiële gegevens kunt aanleveren. Na het invullen verstuur je de gegevens naar de Rabobank of een andere partij waar je cijfers bij aan wilt leveren.

Het is uitsluitend mogelijk om via SBR Direct financiële gegevens aan te leveren samen met je intermediair. Zij kunnen met een eigen SBR Direct account (een deel van) je gegevens inzien, controleren en verder aanvullen.

SBR Banken

Veel intermediairs zijn aangesloten op het SBR netwerk. Zij hebben hun rapportagesoftware en boekhoudprogramma's direct gekoppeld aan dit netwerk via de machine-to-machine methode.

Wat zijn de kosten als ik niet aanlever via SBR?

Voor het aanleveren bij de Rabobank via SBR betaal je geen aanvullende kosten. Je ontvangt € 500 korting op je behandelingskosten als je de financiering volledig online aanvraagt en je jouw jaarcijfers via SBR laat aanleveren door je intermediair. Deze korting geldt alleen voor mkb'ers met een jaaromzet van minder dan € 5 miljoen en een totale financiering - inclusief de aanvraag bij de Rabobank - van minder dan € 1 miljoen. Als je jouw gegevens aanlevert via post, e-mail of pdf, betaal je bij revisies in sommige gevallen € 250 behandelingskosten.

Welke klanten betalen bij revisies nog geen behandelingskosten voor het aanleveren via post, pdf of e-mail?

De behandelingskosten voor het aanleveren van jaarcijfers bij revisies zonder SBR gelden niet voor alle klanten. Heeft jouw bedrijf twee jaar op rij meer dan € 12 miljoen omzet en een hoger balanstotaal dan € 6 miljoen per jaar? Dan rekenen wij voor die aanlevering (nog) geen kosten. Tevens geldt de eis niet voor alle sectoren. Ondernemers uit de onderstaande sectoren betalen (nog) geen kosten voor aanlevering via post, e-mail of pdf:

 • agrarische sector
 • gezondheidszorg
 • non-profit dienstverlening
 • overheid
 • onderwijs
 • recreatie
 • binnen-, zee- en kustvaart
 • banken en verzekeringsmaatschappen
Welke partijen hebben SBR ontwikkeld?

SBR komt voort uit een samenwerking van verschillende partijen zoals banken, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Zo kun je veilig en betrouwbaar financiële gegevens aanleveren. De Rabobank, ING en ABN AMRO werken samen aan SBR Banken en SBR Direct.

SBR voor intermediairs

Intermediairs (boekhouders en accountants) kunnen via SBR snel en veilig financiële gegevens versturen van klanten naar de Rabobank en andere partijen.

Hoe werkt SBR voor intermediairs, boekhouders en accountants?

SBR Banken

De verbinding tussen jou en SBR verloopt via de Machine-to-Machine methode. Zo ontstaat er een digitale connectie tussen jouw boekhoudsoftware en het SBR-netwerk met de daarop aangesloten partijen zoals de Rabobank.

Voor een juiste aanlevering van de SBR kredietrapportages moet je je als intermediair eerst aanmelden bij SBR Banken. Een telefonische servicedesk ondersteunt je hierbij en voert samen met je een aantal testtransacties uit. Neem telefonisch contact op met SBR Banken via (088) 77 88 999 en bekijk het aanmeldproces op hun website.

Lees meer op SBRBanken.nl

SBR Direct

SBR is een geschikte oplossing als je als intermediair slechts een paar keer per jaar financiële rapportages doorstuurt. Binnen dit online platform kun je zelf handmatig gegevens invullen en versturen. Ondernemers kunnen zelf ook gebruikmaken van SBR Direct.

Lees meer op SBRDirect.nl

Hoe is SBR kredietrapportage opgebouwd?

Hoe is SBR kredietrapportage opgebouwd?

 • algemene bedrijfsgegevens
 • de balans
 • de verlies- en winstrekening
 • waarderingsgrondslagen
 • overige toelichtingen
 • cijfermatige uitsplitsingen
 • de verklaring van de intermediair

In dit opzicht vertoont een kredietrapportage grote gelijkenis met een jaarrekening en/of jaarverslag.

Welke gegevens kan ik via SBR aanleveren bij de Rabobank?

Je kunt als intermediair de volgende gegevens bij ons aanleveren:

 • jaarcijfers (dit is mogelijk met definitieve cijfers of concept, enkelvoudig, geconsolideerd en gecombineerd)
 • aangifte inkomstenbelasting
 • prognoses (balans, winst- en verlies of liquiditeitsprognose)
 • sectorale kengetallen (uitsluitend voor de agrarische sector of agrotaxonomie)
 • in de toekomst kun je ook vastgoedgegevens, zoals taxatierapporten, WOZ-opgave en huurcontracten aanleveren
Wat is het verschil tussen SBR kredietrapportage en een jaarverslag?

Een SBR kredietrapportage heeft een standaard opbouw met vaste velden. Verder bevat een SBR kredietrapportage meer gegevens dan een jaarrekening, zoals:

 • een aantal algemene bedrijfsgegevens (KvK)
 • de WOZ-waarden en kadastrale gegevens van bedrijfspand(en)
 • de ouderdom van debiteuren
 • uitsplitsingen van lening- en leaseovereenkomsten
 • diverse agrospecifieke kengetallen (agrarische bedrijven)

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat