Rente op basis van Euribor

Hoe wordt de rente opgebouwd?

Vanaf januari 2018 wordt de rente op rekening courant kredieten gebaseerd op Euribor wat staat voor Euro Interbank Offered Rate. We hanteren het variabele 1 maands gemiddeld Euribor. Dit is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar kortlopende financieringen in euro’s verstrekt.

Opbouw van de rente

Maakt u gebruik van een rekening courant krediet, dan betaalt u daarvoor debetrente. U betaalt voor de kosten die de bank maakt voor het inkopen van geld. Dit noemen we funding en bestaat uit het geldende Euribortarief met een opslag. De hoogte van de Euribor wordt bepaald door vraag en aanbod. Iedere maand passen we het tarief aan. Op dit moment gelden de volgende tarieven:

 • 1 maands Euribortarief: over maart 2018 is deze -0,371%
 • Fundingopslag: sinds januari 2018 is deze 0,350%

Klantopslag

Naast debetrente betaalt u een variabele klantopslag. De exacte hoogte van de klantopslag hangt af van uw situatie. We kijken hierbij naar de volgende factoren:

 • De hoogte van uw kredietlimiet
 • De financieringen die u mogelijk al heeft
 • De waarde van uw zekerheden
 • Uw risicoprofiel

Bekijk voor meer inzicht de voorbeeldberekening op onze tarievenpagina

Provisie

Om te zorgen dat uw krediet op ieder moment beschikbaar is, betaalt u kredietprovisie. De kredietprovisie berekenen wij over uw maximale kredietlimiet. Heeft u een grote onderneming met een financiering boven de € 1.000.000? Dan kunt u met ons bereidstellingsprovisie overeenkomen. Dit is een provisie die u betaalt over het deel van uw krediet dat u niet gebruikt.

Variabele rente

Het rentetarief op basis van Euribor is een variabele rente. De totale rente verandert mee met de maandelijkse ontwikkelingen van Euribor. De opslag kan ook wijzigen, afhankelijk van de ontwikkelingen in uw onderneming en de geldmarkt. Uw totale rente kan dus stijgen of dalen.

Bekijk hier het historisch overzicht van 1 maands Euribor maandgemiddelde

Vraag en antwoord

Waarom verandert de Rabobank de rente-opbouw?

Euribor is het gangbare rentetarief in de markt, dat ook door de andere grote Nederlandse banken wordt gebruikt. Ook voor de meeste grote Europese banken is Euribor de standaard. Met de overstap naar Euribor als basis van onze rentetarieven, sluiten we aan bij deze standaard in de markt. Hierdoor is het voor u makkelijker om de tarieven te volgen en te vergelijken.

Wat betekent de wijziging naar Euribor op dit moment voor u?

Door de wijziging naar Euribor betaalt u aan ons een lager of gelijk rentetarief. U betaalt dus hetzelfde bedrag aan rente, of u gaat zelfs minder betalen. Ook krijgt u door de wijziging inzicht in de manier waarop wij de inkoopkosten berekenen. Heeft u momenteel een rekening courant met Rabo Basisrente? Dan krijgt u een lager of gelijk rentetarief. Alle betrokkenen ontvangen een brief met belangrijke informatie en een wijzigingsovereenkomst.

Heb ik in het verleden teveel betaald?

Nee, we hebben de manier voor het berekenen van de rente op een rekening courant aangepast. Daarnaast hebben we ook de indirecte kosten van een krediet tegen het licht gehouden. Hierdoor zijn kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Dat heeft geleid tot een verlaging van kosten voor een grote groep klanten.

Kan ik de wijziging van Rabo Basisrente naar Euribor weigeren?

Vanaf januari 2018 berekenen we de rente op basis van Euribor. Dat geldt voor nieuwe en bestaande klanten. De Rabo Basisrente verdwijnt en wordt in de toekomst niet meer verstrekt. Heeft u een Rabo Basisrente? Dan wijzigen wij deze rente in het Euribor rentetarief. U gaat niet meer betalen, want uw rentetarief wordt lager of blijft gelijk.

Waarom is gekozen voor het gemiddeld 1 maands Euribor?

Ondernemers gebruiken krediet vaak kort. Daarom kiezen we voor een maandelijks termijn. Op iedere dag van de maand is een Euribor rentetarief vastgesteld. Deze tarieven tellen we bij elkaar op en delen we door het aantal dagen in de maand. Zo krijgen we het gemiddelde 1 maands Euribor rentetarief en houden wij het voor u overzichtelijk.

Waardoor kan Euribor stijgen of dalen?

De hoogte van de Euribor wordt bepaald door vraag en aanbod op de geld- en kapitaalmarkt. Het Euribor rentetarief kan dus stijgen of dalen, dit is afhankelijk van:

 • Ontwikkelingen in de geld- en kapitaalmarkt
 • Ontwikkeling van de economie
 • Hoogte van de inflatie

Kan ik nog lenen met het Rabo Basisrente?

Nee, dit is niet meer mogelijk. Vanaf januari 2018 berekenen we de rente op basis van Euribor. Klanten met een Rabo Basisrente zetten wij ook om naar het Euribor rentetarief. Met deze maatregel sluiten we aan bij de standaard in de markt. Ook maken wij het voor u makkelijker om de rentetarieven te volgen en te vergelijken.

Hoe vaak kan de opslag veranderen?

Uw opslag kan maandelijks veranderen. Uw rentetarief kent twee soort opslagen:

 1. Opslag voor funding. Dat is gebaseerd op wat wij moeten betalen om geld in te kopen. De opslag van funding kan wijzigen door ontwikkelingen op de geldmarkt.
 2. Klantopslag. Deze opslag is afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Verandert uw bedrijfssituatie? Dan kan uw klantopslag veranderen.

Hoe wordt de klantopslag vastgesteld?

De hoogte van de klantopslag stellen wij vast door te kijken naar:

 • Uw risicoprofiel
 • Uw kredietlimiet
 • Financieringen die u mogelijk al heeft
 • De waarde van uw zekerheden

Bekijk voor meer inzicht ook onze tarievenpagina

Vraag en antwoord

Heeft u nog andere vragen? U kunt contact opnemen met uw accountmanager. Wij helpen u graag.

Contact

Rabobank