Wat bepaalt de hoogte van jouw rente?

Als je een financiering hebt bij de Rabobank, dan betaal je rente aan ons. Deze rente is een vergoeding voor de verstrekking van een financiering. De rente bestaat uit vier onderdelen: fundingkosten, risicokosten, operationele kosten en vermogenskosten. Lees meer over de kosten die de hoogte van de rente bepalen.

1. Fundingkosten

De fundingkosten zijn opgebouwd uit de marktrente en de liquiditeitskosten. Om geld aan jou uit te kunnen lenen, moeten we als bank zelf eerst geld lenen op de geld- en kapitaalmarkt. Daarvoor moeten we rente betalen. We betalen dus een vergoeding voor het inkopen van geld. De liquiditeitskosten zijn de kosten die we boven op de rente moeten betalen bij het lenen van geld op de geld- en kapitaalmarkt.

De hoogte van de fundingkosten

De hoogte van de fundingkosten is onder andere afhankelijk van:

De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.Het door jou gekozen rentetype.De afgesproken rentevaste periode bij een vaste rente of de opslagvaste periode bij een roll over met rentekeuze. Doorgaans geldt hoe langer de afgesproken rentevaste of opslagvaste periode, hoe hoger het rentetarief.Eventuele aflossingen van de lening. Als je aflost op je lening, dan zijn de fundingkosten lager dan bij een financiering waarop je tijdens de looptijd niet aflost.

Fundingkosten per rentetype

Vaste rente

Vaste rente

Dit is een rente die voor een vooraf overeengekomen periode vaststaat. Dit noemen we de rentevaste periode. De fundingkosten staan tijdens deze periode vast en kunnen niet wijzigen.

Variabel Plus

Variabel Plus

Dit is een rente die op elk moment kan veranderen. De fundingkosten kunnen bij de Variabel Plus rente variëren tijdens de looptijd van jouw lening.

Roll over

Roll over

Dit is een rente die bestaat uit:

 1. de Euriborrente die elke periode kan veranderen.
 2. een variabele opslag die elk moment kan wijzigen.

De fundingkosten bestaan bij een Roll over rente uit de Euriborrente en liquiditeitskosten. De liquiditeitskosten zijn onderdeel van de variabele opslag en staan vast voor de looptijd van je lening. De variabele opslag bij een Roll over rente bestaat naast de liquiditeitskosten uit operationele kosten, risicokosten en vermogenskosten.

Roll over met rentekeuze

Roll over met rentekeuze

Dit is een rente die bestaat uit:

 1. de Euriborrente die elke periode kan veranderen.
 2. een opslag die voor een vooraf overeengekomen periode vaststaat. Dit noemen we de opslagvaste periode.

De fundingkosten bestaan bij een Roll over met rentekeuze uit de Euriborrente en liquiditeitskosten. De liquiditeitskosten zijn onderdeel van de opslag en staan vast voor de opslagvaste periode. De opslag bij een Roll over met rentekeuze bestaat naast de liquiditeitskosten uit operationele kosten, risicokosten en vermogenskosten.

2. Risicokosten

Soms kunnen klanten hun financiering niet meer volledig aan ons terugbetalen. In dat geval kunnen wij een verlies lijden. Dat is het ‘kredietrisico’. Dit risico bepalen we op basis van gegevens van je bedrijf (zoals transactiedata) en door jou aangeleverde informatie. Hoe hoger wij het risico van je bedrijf inschatten, hoe hoger de risicokosten.

Hoe bepaalt de Rabobank het kredietrisico?

Als je een financiering hebt, maken wij periodiek een inschatting van het kredietrisico van jouw bedrijf. Zo blijven we de hoogte te blijven hoe je er financieel voor staat. Bovendien is het een voorwaarde om te voldoen aan wet- en regelgeving. We kunnen het kredietrisico beter bepalen als we meer gegevens hebben. Als we onvoldoende gegevens hebben, kan dit ervoor zorgen dat we het risico hoger inschatten.

Factoren die de risicokosten kunnen bepalen zijn bijvoorbeeld:

 • De markt of sector waarin je bedrijf actief is.
 • De hoeveelheid eigen geld dat je hebt of kunt inbrengen en de hoogte van je eigen vermogen.
 • Hoeveel winst je bedrijf maakt. Ook kijken we naar de inkomsten en uitgaven van je bedrijf.
 • De hoogte van het bedrag dat je wilt lenen en de hoogte van de financieringen die je eventueel al hebt.
 • De zekerheden die je hebt of kunt bieden voor het geval je de periodieke lasten niet kunt betalen.
 • Jouw betaalgegevens, zoals het gemiddelde saldo op jouw rekening of gebruik van je krediet.

3. Operationele kosten

Om financieringen te verstrekken, geven we geld uit aan onze bedrijfsvoering. Denk daarbij aan personeel, kantoren en IT-systemen. Dit zijn de operationele kosten. Een deel van deze kosten is afhankelijk van de hoogte van je financiering. Hoe hoger de financiering, hoe lager het percentage operationele kosten.

Een ander deel van de operationele kosten is afhankelijk van de risico’s van je financiering. Als de risico’s hoger zijn, moeten we meer werkzaamheden verrichten. De operationele kosten kunnen hierdoor hoger uitvallen.

4. Vermogenskosten

Een deel van de rente die je aan ons betaalt zijn vermogenskosten. Deze vermogenskosten bestaan uit:

 1. Geld dat we als buffer aanhouden voor onverwachtse gebeurtenissen, zoals marktontwikkelingen of verliezen. Een deel van de rente die je aan ons betaalt, draagt bij aan deze buffer. Deze buffer moeten wij als bank aanhouden. De hoogte van dit deel vermogenskosten is afhankelijk van onze inschatting van de risico’s van je financiering.
 2. Winst. We zijn een commercieel bedrijf en maken dus winst. Een deel van de rente die je aan ons betaalt draagt daaraan bij en versterkt ons eigen vermogen.

Waarom wijzigt jouw rente?

Het kan voorkomen dat de rente die je aan ons betaalt wijzigt. De Euriborrente kan periodiek wijzigen, wat van invloed kan zijn op jouw rente. Maar ook andere factoren kunnen van invloed zijn op je rente. We kunnen bijvoorbeeld je financiële situatie opnieuw beoordelen en het risico van jouw financiering anders inschatten. Daardoor kunnen we besluiten om je rente aan te passen. Daarnaast kunnen onze operationele kosten en vermogenskosten wijzigen, bijvoorbeeld door nieuwe wet- en regelgeving. Als de risicokosten, operationele kosten en/of vermogenskosten wijzigen, dan kunnen we dit aan je doorrekenen. Dit zorgt er ook voor dat je rente wijzigt.

Bij ieder rentetype bestaat de rente uit fundingkosten, risicokosten, operationele kosten en vermogenskosten. Of en wanneer we de rente mogen aanpassen, is afhankelijk van het rentetype dat je met ons bent overeengekomen:

Heb je een vaste rente, dan kunnen we jouw rente vanzelfsprekend niet aanpassen. Dit kan alleen na afloop van de rentevaste periode.Heb je een Roll over rente met rentekeuze, dan kan de Euriborrente wel periodiek wijzigen, maar kunnen we de overeengekomen opslag niet aanpassen. Dit kan alleen na afloop van de opslagvaste periode.Heb je een Variabel Plus of Roll over rente, dan kunnen we jouw rente op elk moment aanpassen.

Lees meer over zakelijk financieren bij de Rabobank