Tarieven zakelijke lening

Als je een zakelijke lening bij ons afsluit, krijg je te maken met verschillende kosten. Op deze pagina zetten we de belangrijkste voor je op een rij.

Binnen 15 minuten duidelijkheid

De belangrijkste kosten van een zakelijke lening

Rente

Bij een lening betaal je altijd rente. Je kunt kiezen voor een vaste of een variabele rente.

Lees meer over de opbouw van jouw rente

Er zijn vier rentetypen. In onderstaande tabellen leggen we uit hoe deze zijn opgebouwd en wat de belangrijkste kenmerken van elk type zijn. Ook geven we een indicatie van de hoogte van het rentetarief.

Vaste rente

Kenmerken rente Een rente die voor een vooraf overeengekomen periode vaststaat. Dit noemen we de rentevaste periode. Deze kan korter zijn dan de looptijd van je lening.
Vervroegd aflossen Elk kalenderjaar mag je tot 5 procent van het beginbedrag van de lening vergoedingsvrij aflossen. Wil je meer dan 5 procent aflossen? Dan moet je mogelijk vergoedingsrente betalen. In de vier weken voor het einde van de rentevaste periode kun je zoveel aflossen als je wilt zonder vergoedingsrente te betalen. Het minimale aflosbedrag is € 300.
Ook goed om te weten Je hebt zekerheid dat je maandlasten tijdens de rentevaste periode niet stijgen. Aan de andere kant zal de overeengekomen rente ook niet dalen tijdens de rentevaste periode. Aan het einde van de rentevaste periode doen we je een nieuw rentevoorstel. Houd er rekening mee dat de rente dan hoger kan worden.
Hoogte van de rente 2,00% - 10,00%

Variabel Plus

Kenmerken rente Een rente die op elk moment kan veranderen, bijvoorbeeld door wijzigingen in de kosten van de bank of als we het risico van de financiering hoger inschatten.
Vervroegd aflossen Je kunt op elk moment vervroegd aflossen zonder vergoedingsrente te hoeven betalen. Het minimale aflosbedrag is € 300.
Ook goed om te weten Als we de rente verlagen, dalen je maandlasten. We kunnen de rente op elk moment verhogen, bijvoorbeeld als we het risico van de financiering hoger inschatten.
Hoogte van de rente 1,50% - 11,00%

Roll over

Kenmerken rente Een rente die bestaat uit: 1. de Euriborrente die elke periode kan veranderen. 2. een variabele opslag die elk moment kan wijzigen.
Vervroegd aflossen Elk kalenderjaar mag je tot 5 procent van het beginbedrag van de lening vergoedingsvrij aflossen. Wil je meer dan 5 procent aflossen? Dan moet je mogelijk vergoedingsrente betalen. Het minimale aflosbedrag is € 300.
Ook goed om te weten Als het Euribortarief daalt, gaan je maandlasten omlaag. Stijgt de Euriborrente, dan ga je meer betalen. Wij kunnen de opslag van de lening op elk moment verhogen, bijvoorbeeld als we het risico van de financiering hoger inschatten.
Hoogte van de rente 1,00% - 12,50%

Roll over met rentekeuze

Kenmerken rente Een rente die bestaat uit: 1. de Euriborrente, die elk periode kan veranderen. 2. een opslag die voor een vooraf overeengekomen periode vaststaat. Dit noemen we de opslagvaste periode. Deze periode kan korter zijn dan de looptijd van je lening.
Vervroegd aflossen Elk kalenderjaar mag je tot 5 procent van het beginbedrag van de lening vergoedingsvrij aflossen. Wil je meer dan 5 procent aflossen? Dan moet je mogelijk vergoedingsrente betalen. In de vier weken voor het einde van de opslagvaste periode kun je zoveel aflossen als je wilt zonder vergoedingsrente te betalen. Het minimale aflosbedrag is € 300.
Ook goed om te weten Als het Euribortarief daalt, gaan je maandlasten omlaag. Stijgt de Euriborrente, dan ga je meer betalen. Je hebt zekerheid dat je opslag tijdens de opslagvaste periode niet stijgt. Aan de andere kant wordt de opslag in die periode ook niet verlaagd. Aan het einde van de opslagvaste periode doen we je een nieuw voorstel. Houd er rekening mee dat de opslag dan hoger kan worden.
Hoogte van de rente 1,00% - 12,50%

Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis en indicatief voor nieuwe leningen en bij renteverlengingen. Bij het aangaan van de financiering wordt de exacte hoogte van het tarief bepaald. De getoonde rentetarieven zijn exclusief eventuele rentekortingen zoals EIB- of Groenkorting.

Kosten bij het afsluiten van een lening

Bij het afsluiten van een lening betaal je behandelingskosten. Dit is een vergoeding voor het in behandeling nemen van je financieringsverzoek en het advies. Je betaalt dit bedrag pas als je akkoord gaat met onze offerte. Als je niet akkoord gaat met ons voorstel of als we je financieringsverzoek afwijzen, hoef je geen behandelingskosten te betalen.

Behandelingskosten voor mkb-ondernemingen

We kijken naar de hoogte van je nieuwe aanvraag. Eventueel uitstaande financieringen worden hierbij niet meegerekend. Lever je je cijfers digitaal aan via SBR? Dan krijg je € 250 extra korting op de behandelingskosten. Deze korting geldt niet in combinatie met financieringsaanvragen via de online aanvraagmodule.

Indienen via online aanvraagmodule Indienen via financieel adviseur Indienen via financieel adviseur

Jaarcijfers aangeleverd via online upload Jaarcijfers aangeleverd via e-mail Jaarcijfers aangeleverd via SBR
Lening tot en met €100.000 € 350 € 600 € 350
Lening van €100.001 tot en met €500.000 € 950 € 1.200 € 950
Lening van €500.001 tot en met €1.000.000 € 2.000 € 2.250 € 2.000

Deze tarieven gelden voor financieringsaanvragen die vanaf 1 mei 2018 ingediend worden totdat wij deze tarieven wijzigen.

Start online aanvraagLees meer over jaarcijfers aanleveren via SBR

Andere aanvragen

Heb je bij ons in totaal voor meer dan € 1 miljoen aan financiering ontvangen of aangevraagd? Of heeft je onderneming een jaaromzet van meer dan € 5 miljoen? Dan hangt de hoogte van de behandelingskosten af van de omvang van je financiering of financieringsuitbreiding en de risicoweging die wij aan de jouw bedrijf meegeven.

De behandelingskosten zijn in dat geval minimaal 0,25% en maximaal 2,50% van de gevraagde financiering of financieringsuitbreiding. Het minimumbedrag bedraagt € 250.

Wijzigingskosten

Je betaalt wijzigingskosten als er voor de gevraagde wijziging een akte nodig is. De wijzigingskosten zijn € 99 per lening.

Je betaalt wijzigingskosten in de volgende situaties:

Je kiest voor een ander rentetype.* Gaat het om een ander rentetype aan het einde van de rentevast- of opslagvastperiode? Dan betaal je geen wijzigingskosten. Wijziging van ondernemingsvorm. Wijziging van de persoon of personen die voor de lening aansprakelijk zijn. Wijziging van de aflossingsafspraak.* Extra aflossen op een lening met lastenverlaging.* Gedeeltelijk vervroegd aflossen met behoud van contractuele einddatum. Door de extra aflossing is sprake van aflossingsvrije periode na de extra aflossing.*

* Let op: het kan zijn dat je niet alleen wijzigingskosten, maar ook vergoedingsrente moet betalen.

Je betaalt geen (wijzigings)kosten voor:

het onderhoud van je lening. het ontvangen van een rentevoorstel voor je lening aan het einde van de rentevast- of opslagvastperiode en het doorvoeren van je keuze uit dit rentevoorstel. extra aflossen op een lening als je de looptijd verkort.** vervroegd geheel aflossen van je lening.** het vrijgeven van zekerheid. Moet je een bestaande lening helemaal of voor een deel aflossen om ons de zekerheid vrij te laten geven? Dan kan het zijn dat je hiervoor wel vergoedingsrente moet betalen. het aanleveren jaarcijfers via SBR. wijziging van (a) betaalwijze naar incasso en/of (b) wijziging van je incasso rekeningnummer naar een (andere) rekening-courant bij Rabobank.

** Het kan zijn dat je hiervoor wel vergoedingsrente moet betalen.

Vergoedingsrente

Vergoedingsrente is een bedrag dat je aan ons betaalt bij het tussentijds wijzigen of beëindigen van een renteafspraak bij een lening met een vaste rente, een Roll over lening of een Roll Over lening met rentekeuze. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je:

de lening eerder dan afgesproken helemaal wilt aflossen of herfinancieren.de lening voor een deel wilt aflossen. Dit geldt alleen als je meer wilt aflossen dan het bedrag dat je per kalenderjaar vergoedingsvrij mag aflossen; de hoogte van deze vergoedingsvrije ruimte staat vermeld in de algemene voorwaarden voor bedrijfsfinancieringen.een nieuwe rente-afspraak wilt maken.

Wel of geen vergoedingsrente betalen?

Of en hoeveel vergoedingsrente je moet betalen, hangt af van het afgesproken rentetype. Kort gezegd maken we de berekening van de vergoeding in een aantal stappen. In de algemene voorwaarden voor bedrijfsfinancieringen lees je hoe de vergoedingsrente voor elk rentetype wordt berekend.