Bijtelling voor elektrische auto's: alles wat je moet weten

Per 1 januari 2020 gelden er nieuwe bijtellingsregels voor elektrische auto’s. Je rekent 8 procent bijtelling tot € 45.000 van de cataloguswaarde van de auto. Voor elke euro boven dat drempelbedrag reken je 22 procent. Lees hoe je de bijtelling voor elektrische auto’s berekent in 2020 en in de jaren erna.

Na het lezen van dit artikel weet je

  • welke fiscale voordelen de elektrische auto van de zaak biedt
  • hoe het werkt met de drempelwaarde
  • hoe de bijtelling zich de komende jaren ontwikkelt

Elektrische auto van de zaak leasen?

Bereken je maandbedrag Vraag offerte aan

Bijtelling als verleidingskunst

Als bijdrage aan een beter klimaat en milieu stimuleert de rijksoverheid elektrisch rijden. Dat doet ze al jaren. Een lage bijtelling moet zakelijke rijders verleiden in de elektrische auto te stappen. Voor een elektrische auto van de zaak waarin je ook privé rijdt, reken je een lagere bijtelling dan voor een auto met brandstofmotor. Dit levert je een flink belastingvoordeel op.

Lees ook: antwoord op de meestgestelde vragen over de bijtelling

Bijtelling elektrische auto tot 2020

Tot en met 2013 betaalde je met een elektrische auto van de zaak 0% bijtelling. Ook als je meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé met je auto reed. Met ingang van 1 januari 2014 verhoogde de rijksoverheid de bijtelling voor elektrische auto’s naar 4%. Een aantal jaar bleef dat percentage gelijk, maar in 2019 veranderde er iets: een drempelbedrag deed zijn intrede.

Drempelbedrag elektrische auto van de zaak

Het drempelbedrag lag in 2019 op € 50.000. De 4% bijtelling gold dus alleen over de eerste € 50.000 van de catalogusprijs. Over elke euro daarboven moest je 22% bijtelling rekenen. Had je bijvoorbeeld een elektrische auto met een catalogusprijs van € 80.000 op het oog, dan betaalde je over de eerste € 50.000 4% bijtelling. En over de overige € 30.000? Nog eens 22% bijtelling.

Bijtellingsregels in 2020

Omdat de overheid er steeds beter in slaagt om leaserijders voor de elektrische auto te laten kiezen, gaat de bijtelling de komende jaren steeds verder omhoog. In 2020 bedraagt de bijtelling voor zogenaamde ‘nulemissie-voertuigen’ 8%. Dat geldt alleen voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde, want voor elke euro daarboven is het algemene tarief van 22% van toepassing.

Hoeveel bijtelling reken je in 2021 voor een elektrische auto?

Het bijtellingspercentage stijgt per 1 januari 2021 naar 12%. Tegelijkertijd gaat de drempelwaarde omlaag naar € 40.000. Dus tot € 40.000 van de cataloguswaarde van de elektrische auto bedraagt de bijtelling 12%, daarboven reken je 22%.

Deze waarden gelden voor auto’s die in 2021 op kenteken worden gezet. Verder blijven elektrische auto’s in 2021 vrijgesteld van de aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb).

Stel, je schaft in 2021 een nieuwe elektrische auto van de zaak van € 60.000 aan, dan bedraagt de bijtelling 12% over de eerste € 40.000 en 22% over de resterende € 20.000. Samen is dat € 9.200. Hoeveel bijtelling je dan netto betaalt, hangt af van de belastingschijf waarin je valt.

Na 2021 en gaat de bijtelling stapsgewijs omhoog. In 2026 zien we de elektrische auto zo vaak op de Nederlandse wegen, dat een stimulans vanuit de overheid naar verwachting niet meer nodig is.

Dit zijn de geplande bijtellingswijzigingen tot en met 2026:

Elektrische auto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling tot de drempelwaarde 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Drempelwaarde 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 n.v.t.

Het fiscale voordeel van elektrisch rijden

Al gaat de bijtelling omhoog, als zakelijk rijder blijf je profiteren van de elektrische auto. Laten we eens kijken aan de hand van een rekenvoorbeeld hoeveel je met een elektrische auto in 2020 kunt besparen.

Voorbeeld berekening bijtelling elektrische auto van de zaak

*We gaan uit van een belastingtarief van 37,35%.

Effect op de heffingskorting

Let op, in deze berekening is het effect van de bijtelling op de heffingskortingen niet meegenomen. Als je bijtelling betaalt, dan daalt meestal de inkomensafhankelijke heffingskorting. Je netto bijtelling komt daardoor hoger uit. 

In het voorbeeld hierboven betekent dit het volgende: 

  • Voor de dieselauto van € 45.000 betaal je ongeveer € 1.150 per jaar extra aan belasting bovenop de genoemde € 3.697. 
  • Voor de elektrische auto van € 45.000 betaal je ongeveer € 420 per jaar extra aan belasting bovenop de berekende € 1.344. 
  • Voor de elektrische auto van € 80.000 gaat het om circa € 1.320 per jaar extra bovenop het genoemde bedrag van € 4.224.

Innovatief elektrisch: waterstof- en zonnecelauto

Voor innovatieve elektrische auto’s geldt de bovengenoemde drempelwaarde de komende jaren niet. De waterstofauto moet zich nog bewijzen en krijgt daarom een extra stimulans van de overheid. In 2020 mag je dus 8% bijtelling rekenen over de gehele cataloguswaarde. Het kabinet moet nog beslissen of de uitzondering ook voor de zonnecelauto gaat gelden (vanaf 2021).

Langer bijtellingsvriendelijk: de 60-maandenregel

De bijtelling blijft liefst 60 maanden verbonden aan je elektrische auto van de zaak. Verlenging van de leasetermijn van je huidige elektrische auto kan dus gunstig uitpakken. Ga je binnenkort voor het eerst elektrisch rijden, zet dan je auto nog dit jaar op kenteken als het kan. Je auto valt dan 60 maanden lang binnen het huidige bijtellingsregime. Met de verscherpte bijtellingsregels die per 1 januari 2021 gelden, heb je dus niets te maken. En dat scheelt enorm, kijk maar:

Elektrische auto van de zaak met kentekenafgifte in 2020
8% over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde en 22% over de rest. Tot 60 maanden lang.

Zet je de populaire Tesla Model 3 (cataloguswaarde € 48.890) op kenteken voor 31 december 2020, dan betaal je netto € 138,69 bijtelling per maand, tot 60 maanden lang. Dat loopt op tot ruim € 8.320 (als we uitgaan van een belastingtarief van 37,35% en een leasetermijn van 60 maanden).

Elektrische auto van de zaak met kentekenafgifte vanaf 1 januari 2021
12% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde en 22% over de rest. Tot 60 maanden lang.

Zet je dezelfde Tesla Model 3 op kenteken in 2021, dan betaal je netto € 210,27 bijtelling per maand, tot 60 maanden lang. Dat loopt op tot ruim € 12.610 (wederom uitgaande van een belastingtarief van 37,35% en een leasetermijn van 60 maanden).

Elektrische auto van de zaak: investeringsvoordelen

Elektrische auto’s zijn ook in de periode 2020 tot 2025 vrijgesteld van de aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb). Dat maakt voor jou als ondernemer investeren in elektrische auto’s nóg aantrekkelijker. Bovendien geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA bedraagt 13,5% en is verrekenbaar met de winst. Elke elektrische auto komt in aanmerking voor de MIA. De MIA geldt tot een investeringsbedrag van € 40.000.

Ook van plan een elektrische auto aan te schaffen?

Natuurlijk kun je hem bij ons leasen. Met Rabo Lease spreid je de aanschafkosten van je elektrische wagen. En de auto is wel van jou.

Bereken je maandbedrag

Lees meer over elektrische auto leasen