De Rabo BedrijfsBonusRekening is een zakelijke spaarrekening met een variabele rente. Je kiest zelf hoeveel je wilt sparen en kunt zo vaak als je wilt een bedrag inleggen of opnemen.

Vrij opneembaar Bonusrente bij kernsaldo tussen € 100.000 en € 10 miljoen Variabele rente van 0,01% (rentewijzigingen voorbehouden)

Deze spaarrekening kun je niet meer openen.

Sparen met bonusrente

De Rabo BedrijfsBonusRekening is een zakelijke spaarrekening voor spaartegoeden die je minimaal een kalenderkwartaal kunt missen. De basisrente geldt voor je gehele spaartegoed. Daarnaast berekenen wij een bonusrente over jouw tegoed dat een kalenderkwartaal op de rekening heeft gestaan en minimaal € 100.000 bedraagt. Per entiteit of organisatie mag je maar 1 variabele spaarrekening per rekeningsoort openen. 

Met de Rabo BedrijfsBonusRekening spaar je online. Je kunt alleen online je rekeninginformatie bekijken en overboekingen uitvoeren. Je kunt gebruikmaken van deze spaarrekening als je een zakelijke betaalrekening hebt bij de Rabobank met Rabo Internetbankieren. 

Je kunt de Rabo BedrijfsBonusRekening dan direct openen. Heb je nog geen zakelijke betaalrekening bij de Rabobank? Dan kun je deze tegelijk met de spaarrekening aanvragen.

Rentetarieven

De rente van de Rabo BedrijfsBonusRekening bestaat uit een basisrente en een bonusrente.

Basisrente
De variabele basisrente geldt over je hele spaartegoed. De rente is afhankelijk van de hoogte van jouw spaartegoed. Wij berekenen de basisrente op basis van drie saldoschijven. Is je spaartegoed bijvoorbeeld € 120.000, dan geldt over het deel van je saldo boven de € 100.000 het rentepercentage dat hoort bij de tweede saldoschijf. Is jouw spaartegoed groter dan € 250.000 dan geldt over het saldodeel boven de € 250.000 het rentepercentage dat hoort bij de derde saldoschijf.

Bonusrente
Naast de basisrente berekenen wij een bonusrente over je gehele kernsaldo tot en met € 10 miljoen. Je kernsaldo moet dan wel minimaal € 100.000 zijn. Je kernsaldo is het tegoed dat minimaal een kalenderkwartaal op je spaarrekening staat (het laagste saldo in een kalenderkwartaal).

Wij berekenen per kwartaal achteraf het totaal van basisrente en bonusrente voor dat kwartaal. De boeking van deze rente op de Rabo BedrijfsBonusRekening vindt plaats in de maand volgend op een kalenderkwartaal. Moet je ons rente betalen? Dan boeken wij dit van de spaarrekening af.

Bekijk de actuele rentepercentages

Rekenvoorbeeld kernsaldo
Op 1 januari is jouw spaarsaldo € 250.000. Op 15 maart stort je € 50.000. Op de laatste dag van het kalenderkwartaal staat er dus € 300.000 op jouw spaarrekening. Wij berekenen de bonusrente over € 250.000. Dat is het tegoed dat een kalenderkwartaal op de spaarrekening heeft gestaan: jouw kernsaldo.

Aandachtspunten
  • Je mag bij ons slechts één Rabo BedrijfsBonusRekening hebben. Per entiteit of organisatie mag je maar 1 variabele spaarrekening per rekeningsoort openen.
  • Je kunt een Rabo BedrijfsBonusRekening alleen openen als je een onderneming bent die actief is in Nederland. Deze rekening kan niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kun je vinden op de site van DNB, in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.

Ga naar DNB.nl

Productdetails

Kosten

Om een zakelijke spaarrekening te kunnen openen heb je een zakelijke betaalrekening bij de Rabobank nodig. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor de spaarrekening zelf betaal je niets.

Voorwaarden

Zelf regelen & Contact