Uitleg over zakelijke spaarrentes

Je vind hier uitleg over de berekening van de Rabobank spaarrentes, het verschil tussen variabele en vaste rente en toelichting over de hoogte van de spaarrentes.

Variabele en vaste spaarrente

Je hebt de keuze tussen twee vormen van spaarrente: variabele rente en vaste rente. Bij een variabele rente kunnen wij de spaarrente op elk moment wijzigen. Dit betekent dat we de rente zowel kunnen verhogen als kunnen verlagen. Bij een vaste rente staat je spaarrente vast voor een afgesproken periode. Deze vaste spaarrente geldt steeds voor één inleg en wij kunnen deze tussentijds niet wijzigen. Over het algemeen is de vaste spaarrente hoger dan de variabele spaarrente, vooral bij langere looptijden.

Ontwikkeling van de spaarrentes

Gedurende de afgelopen jaren hebben banken zowel de variabele als vaste rentes op hun spaarproducten meerdere malen verlaagd. Hierdoor kan het erop lijken dat wij jouw spaargeld niet meer willen. Het tegendeel is waar. Je spaargeld blijft belangrijk voor banken om financieringen, waaronder hypotheken, te kunnen verstrekken. Ook is de concurrentie tussen banken nog steeds aanwezig, maar wel op een lager renteniveau.

Graadmeters voor de hoogte van de spaarrentes

Je kunt de spaarrente zien als de prijs die banken betalen om over spaargeld te kunnen beschikken. Net zoals op de meeste markten, wordt de prijs van geld op de financiële markt bepaald door vraag en aanbod. Als er relatief veel vraag en weinig aanbod is, zal de prijs stijgen en omgekeerd. Momenteel is er op de geld- en kapitaalmarkt een ruim aanbod van goedkope financiële middelen beschikbaar. Hierdoor is de rente op die markten laag.

De rente (refirente) waarvoor banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen lenen is in diverse stappen verlaagd naar een historisch laag niveau. De marktrente is een belangrijke graadmeter voor de waarde die banken toekennen aan spaargelden. Wanneer deze rente daalt, kan dat aanleiding zijn om de spaarrentes te verlagen.

Lees meer over de ECB rentetarieven op DNB.nl

Hoge tarieven van andere aanbieders

Als de marktrente daalt verlagen over het algemeen alle banken en financieel dienstverleners de spaarrentes. Toch zijn niet alle aanbieders van spaarproducten gelijk. De Rabobank is één van de sterkste banken ter wereld. Hierdoor kunnen wij voor een relatief lage vergoeding (rente) geld lenen op de geld- en kapitaalmarkt. De hoogte van deze vergoeding is een belangrijke indicator voor de hoogte van onze spaarrentes. Niet alle banken hebben deze sterke positie. Daardoor is geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt voor hen vaak duur(der), en kiezen zij er voor het geld te lenen bij hun klanten (spaargeld). Dit doen zij door een hogere rente te vergoeden.

Berekening van jouw spaarrente

De methode die wij hanteren voor de berekening van jouw spaarrente is afhankelijk van je spaarrekening. De Rabobank kent twee methoden om jouw rentebedrag te berekenen:

juist/juist30/360
Methode juist/juist

Bij deze rekenmethode gebruiken we het werkelijke aantal dagen in één maand en in één jaar. Dit geldt ook voor schrikkeljaren. We gebruiken deze rekenmethode voor de volgende spaarrekeningen:

Rabo BedrijfsSpaarRekeningRabo BedrijfsBonusRekeningRabo DoelReserverenRabo VermogenSparenRabo Deposito

Voorbeeldberekening methode juist/juist

In het rekenvoorbeeld heb je bijvoorbeeld een spaartegoed van € 10.000. Je ontvangt 1,1% rente per jaar. In dit voorbeeld is geen sprake van een schrikkeljaar. In onderstaande tabel zie je hoe wij jouw rentevergoeding berekenen.

Periode dat uw tegoed op uw rekening staatAantal rentedagenBerekening rentevergoeding
1 januari tot 1 januari365€ 110 ((365/365) x 1,1% x € 10.000)
1 februari tot 1 maart28€ 8,44 ((28/365) x 1,1% x € 10.000)
15 juli tot 15 september62€ 18,68 ((62/365) x 1,1% x € 10.000)
Methode 30/360

Bij deze methode telt iedere maand 30 dagen en ieder heel jaar 360 dagen. We gebruiken deze methode voor de volgende spaarrekeningen:

Rabo DoelSparenRabo Deposito met rentebetaling per maand of per 3 maanden

Vergelijking methode 30/360 met methode juist/juist

In het rekenvoorbeeld heb je bijvoorbeeld een spaartegoed van € 10.000. Je spaarrekening heeft een vaste looptijd van 9 maanden en een vaste rente van 0,3%. In dit rekenvoorbeeld is geen sprake van een schrikkeljaar. Hieronder vergelijken we de methode 30/360 met de methode juist/juist.

MethodePeriode dat uw tegoed op uw rekening staatRentedatumAantal rentedagenBerekening rentevergoeding
30/36015 januari tot 15 oktober15 april,
15 juli en
15 oktober
270 (3 x 90)€ 22,50 ((270/360) x 0,3% x € 10.000)
juist/juist15 januari tot 15 oktober15 oktober273€ 22,44 ((273/365) x 0,3% x € 10.000)

Zelf regelen & Contact