Sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk je medewerkers een fiscaal gunstige werknemersspaarregeling aan te bieden. Voor bestaande levenslooprekeningen geldt een overgangsregeling.

Levensloopregeling

De Levensloopregeling is per 1 januari 2012 gewijzigd. Het is dan ook niet meer mogelijk een nieuwe collectieve Levensloopregeling met de Rabobank af te sluiten. Ook kunnen nieuwe deelnemers zich niet meer aanmelden voor de levensloopregeling. Er is een overgangsregeling voor deelnemers met ten minste € 3.000 levenslooptegoed op 31 december 2011, inclusief de waarde van het levensloopbeleggingstegoed en de rente over 2011. Dit betekent dat voor die deelnemers sparen en bestedingsvrij opnemen mogelijk blijft tot en met 31 december 2021. Daarna wordt de levensloopregeling afgeschaft.

Meer lezen over de overgangsregeling

Vragen

Heb je vragen over jouw levensloopregeling? Informeer bij het Klanten Centrum van Rabobank Spaarbank op 088-722 65 57. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Zelf regelen & Contact