Depositogarantiestelsel

Als ondernemer wil je zo min mogelijk risico’s lopen met je zakelijke (spaar)geld. Door het depositogarantiestelsel (DGS) krijg je tot € 100.000 terug als je bank failliet gaat of in geldproblemen komt.

Voorwaarden van het depositogarantiestelsel

Als je bank failliet gaat, krijg je tot € 100.000 van je geld terug. Dit is geregeld in het depositogarantiestelsel, waar ook de Rabobank aan meedoet. De Nederlandsche Bank (DNB) voert deze regeling uit.

Je wilt er natuurlijk zeker van zijn dat het geld op je zakelijke rekening veilig is. Controleer daarom welk deel van je geld beschermd is via het depositogarantiestelsel en wat de voorwaarden zijn.

Je krijgt tot € 100.000 per bank vergoed via het depositogarantiestelsel. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

1. Je geld, rekening of product valt onder het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel geldt voor:

betaalrekeningen (bijvoorbeeld je zakelijke rekening van de Rabobank) en rekeningen-courantspaarrekeningen (bijvoorbeeld Rabo DoelSparen, Rabo BedrijfsSpaarRekening)termijndeposito's (bijvoorbeeld Rabo Deposito)levenslooprekeningenbankspaarrekeningen (bijvoorbeeld Rabo ToekomstSparen, Rabo GoudenHanddrukSparen)beleggersrekeningen

Het depositogarantiestelsel geldt niet voor:

aandelen en obligaties andere beleggingenlevensverzekeringenlijfrenteverzekeringenbedragen op een bouwdepot

Als je zakelijke rekening onder het depositogarantiestelsel valt, melden we dit op je jaaroverzichten en afschriften.

Zakelijk financieel jaaroverzicht bekijken

2. Je bank valt onder het depositogarantiestelsel

De Rabobank valt onder het depositogarantiestelsel. Rabo Groen Bank B.V. heeft een eigen bankvergunning en valt apart onder het depositogarantiestelsel.

3. Je hebt als rekeninghouder recht op een vergoeding

Als zakelijke klant van de Rabobank kun je gebruikmaken van het depositogarantiestelsel. Dit geldt voor grote bedrijven, kleine bedrijven en zzp’ers. Het geldt ook voor pensioen-bv’s of stamrecht-bv’s.

Uitzondering: de volgende zakelijke klanten kunnen niet gebruikmaken van het depositogarantiestelsel:

overheden (bijvoorbeeld gemeenten)financiële ondernemingen (bijvoorbeeld verzekeraars)professionele beleggers (bijvoorbeeld financiële ondernemingen en pensioenfondsen)

De Nederlandsche Bank besluit of je recht hebt op een vergoeding. Zij kunnen dit weigeren, bijvoorbeeld als je rekening is gebruikt om geld wit te wassen. De Nederlandsche Bank legt op haar website uit hoe het depositogarantiestelsel werkt en wat er gebeurt als een bank failliet gaat.

Lees meer op de website van DNB

Hoogte van de vergoeding

De Nederlandsche Bank bepaalt hoeveel geld je krijgt. Je krijgt een vergoeding van maximaal € 100.000 per rekeninghouder per bank. Hieronder leggen we uit wat dit betekent.

De vergoeding is maximaal € 100.000. Heb je meer dan € 100.000 op je rekening van de Rabobank? Dan krijg je niet meer dan € 100.000 vergoed.De vergoeding is maximaal € 100.000 per rekeninghouder. Dat is maximaal € 100.00 voor elke persoon die een rekening op zijn of haar naam heeft.De vergoeding is maximaal € 100.000 per bank. Heb je twee of meer rekeningen bij de Rabobank? Dan heb je recht op maximaal € 100.000 voor al die rekeningen samen.

Er is één uitzondering bij de Rabobank: de Rabo Groenbank heeft een eigen bankvergunning. Heb je een rekening bij de Rabobank én een rekening bij de Rabo Groenbank? Dan krijg je maximaal € 100.000 vergoed voor je rekening bij de Rabobank én maximaal € 100.000 voor je rekening bij de Rabo Groenbank.

Vergoeding voor eenmanszaken en zzp’ers

Heb je bij de Rabobank een zakelijke én een privérekening? Je krijgt per bank één keer de vergoeding van maximaal € 100.000. Je krijgt die vergoeding dus één keer voor al je rekeningen samen.

Informatieblad depositogarantiestelsel

Als je een rekening hebt die onder het depositogarantiestelsel valt, dan krijg je van ons het Informatieblad depositogarantiestelsel. Hier lees je onder andere welke garantie je kunt verwachten als de Rabobank failliet gaat.

Informatieblad Depositogarantiestelsel Rabobank (PDF) Depositor Informationsheet Rabobank (PDF) Depositogarantiestelsel Rabo Groenbank (PDF)

Service en Contact