Nederlandse Depositogarantie

Als ondernemer wil je zo min mogelijk risico’s lopen met je zakelijke (spaar)geld. Door de Nederlandse Depositogarantie is je geld wettelijk beschermd van 1 cent tot € 100.000 als je bank failliet gaat. Deze bescherming is automatisch geregeld. De Nederlandsche Bank voert deze regeling namens de overheid uit en wij doen hier als Rabobank aan mee.

Voorwaarden van de Nederlandse Depositogarantie

Je geld op rekeningen bij Rabobank wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden.

Je product of geld wordt beschermd door de Nederlandse Depositogarantie

De Nederlandse Depositogarantie beschermt automatisch het geld dat je op een rekening bij een bank hebt staan. De Nederlandse Depositogarantie geldt voor:

 • Zakelijke betaalrekening (rekening-courant)
 • spaarrekeningen (bijvoorbeeld Rabo BedrijfsSpaarRekening)
 • termijndeposito's (bijvoorbeeld Rabo Deposito)
 • levenslooprekeningen
 • bankspaarrekeningen (bijvoorbeeld Rabo ToekomstSparen)
 • beleggersrekeningen


De Nederlandse Depositogarantie geldt niet voor:

 • aandelen en obligaties andere beleggingen
 • beleggingsfondsen (bijvoorbeeld fondsen in je Rabo Beheerd Beleggen-portefeuille)
 • levensverzekeringen
 • lijfrenteverzekeringen
 • bedragen op een bouwdepot

Als je zakelijke rekening onder de Nederlandse Depositogarantie valt, melden we dit op je jaaroverzichten en afschriften.

Zakelijk financieel jaaroverzicht bekijken


 Als belegger bij de Rabobank zijn je effecten op verschillende manieren beschermd op het moment dat de bank failliet gaat of niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Lees meer over het beleggerscompensatiestelsel

Je bank valt onder de Nederlandse Depositogarantie

Rabobank valt onder de Nederlandse Depositogarantie. Rabo Groen Bank B.V. heeft een eigen bankvergunning en valt apart onder de Nederlandse Depositogarantie.

Je hebt als rekeninghouder recht op een vergoeding

Als zakelijke klant van Rabobank kun je gebruikmaken van de Nederlandse Depositogarantie. Dit geldt voor grote bedrijven, kleine bedrijven en zzp’ers. Het geldt ook voor pensioen-bv’s of stamrecht-bv’s. Uitzondering: de volgende zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van de Nederlandse Depositogarantie:

 • overheden (bijvoorbeeld gemeenten)
 • financiële ondernemingen (bijvoorbeeld verzekeraars)
 • professionele beleggers (bijvoorbeeld financiële ondernemingen en pensioenfondsen)

De Nederlandsche Bank besluit of je recht hebt op een vergoeding. Zij kunnen dit weigeren, bijvoorbeeld als je rekening is gebruikt om geld wit te wassen. De Nederlandsche Bank legt op hun website uit hoe de Nederlandse Depositogarantie werkt en wat er gebeurt als een bank failliet gaat.

Lees meer over de Nederlandse Depositogarantie op de website van De Nederlandsche Bank

Hoogte van de vergoeding

De Nederlandsche Bank besluit of je recht hebt op een vergoeding. Zij kunnen dit weigeren, bijvoorbeeld als je rekening is gebruikt om geld wit te wassen. De Nederlandsche Bank legt op www.depositogarantie.nl uit hoe de Nederlandse Depositogarantie werkt en wat er gebeurt als een bank failliet gaat.

 • De vergoeding is maximaal € 100.000. Heb je meer dan € 100.000 op je rekening bij Rabobank? Dan krijg je niet meer dan € 100.000 vergoed.
 • De vergoeding is maximaal € 100.000 per rekeninghouder. Dat is maximaal € 100.000 voor elke (rechts)persoon die een rekening op zijn of haar naam heeft.
 • De vergoeding is maximaal € 100.000 per bank. Heb je twee of meer rekeningen bij Rabobank? Dan heb je recht op maximaal € 100.000 voor al die rekeningen samen.

Er is één uitzondering bij Rabobank: Rabo Groen Bank B.V. heeft een eigen bankvergunning. Heb je een rekening bij Rabobank én een rekening bij Rabo Groen Bank? Dan krijg je maximaal € 100.000 vergoed voor je rekening bij Rabobank én maximaal € 100.000 voor je rekening bij Rabo Groen Bank.

Vergoeding voor eenmanszaken en zzp’ers

Heb je bij Rabobank als eenmanszaak of zzp'er een zakelijke én een privérekening? Je krijgt per bank één keer de vergoeding van maximaal € 100.000 per (rechts)persoon. Je krijgt die vergoeding dus één keer voor al je rekeningen samen.

Service en Contact