Update

Mondzorg investeert in preventie en samenwerking

14 december 2018 15:13

De zorg kent twee grote uitdagingen: een tekort aan medewerkers en een toename van de vraag. Nederlanders worden steeds ouder én het percentage ouderen ten opzichte van de rest van de Nederlanders neemt toe. Dat noemen we een dubbele vergrijzing: steeds meer ouderen. Om dat aan te kunnen met voldoende medewerkers zal de hele zorgsector veranderen. Ook de manier waarop in de mondzorg wordt gewerkt. Mondzorg is gericht op regelmatige screening, professionele preventie, en ondersteuning en genezing van de mond.

Tandarts controleert gebit man
“Tandartsen moeten gaan samenwerken. Alleen zo kunnen ze meer patiënten in minder tijd behandelen.”

Tandartsen gaan van solo naar samenwerking

Er is niet alleen vergrijzing in Nederland, maar ook specifiek in het vakgebied van mondzorg. Jaarlijks stoppen namelijk driehonderd tandartsen, terwijl er maar ruim tweehonderd tandartsen afstuderen. De instroom van buitenlandse tandartsen maskeert al jaren het groeiende tekort. Omdat het aantal opleidingsplaatsen niet wordt uitgebreid is de verwachting dat het tekort alleen maar zal stijgen. Dit gat is deels op te vullen door samen te werken met andere specialisten uit het vakgebied, maar juist ook buiten je comfort zone.

Op dit moment heeft zo’n 44% van de tandartsen een eigen praktijk, maar dit aantal daalt met name buiten de steden. We verwachten namelijk dat meer tandartsen in een groepspraktijk of in een keten gaan werken. Door krachten van verschillende specialisaties te bundelen, is het mogelijk om meer behandelingen aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe ontwikkelingen zoals OPG-röntgenapparatuur en apparatuur voor digitale afdrukken. Dat is makkelijker voor de patiënt, maar ook voor de tandarts zelf. De samenwerking is namelijk makkelijker en sneller.

Werken als ZZP-er in de zorg is door de invoering van de webmodule in het najaar volgens de belangenorganisaties KNMT, ANT en VvAA niet meer vanzelfsprekend. Door het generieke karakter, en daarmee het ontbreken van zorgspecifieke factoren zoals kwaliteitswetgeving, zal al snel ten onrechte een dienstverband verondersteld worden.

Mondhygiënist neemt taken over

Door andere mondspecialisten ook beter in te zetten, kan een tandarts in minder tijd meer patiënten behandelen. Met die gedachte heeft de overheid besloten dat een deel van de mondhygiënisten vanaf 1 juli 2020 meer taken krijgen. Denk aan verdoven, röntgenfoto’s maken en kleine gaatjes zelfstandig behandelen. Deze verandering is een test van vijf jaar en moet het werk van tandartsen dus verminderen.

Ook voor mondzorg: liever voorkomen, dan genezen

Met een groeiend aantal patiënten én een tekort aan tandartsen moeten er keuzes worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door te voorkomen dat mensen veel mondzorg nodig hebben. Preventie dus. Daarvoor is de samenwerking met andere zorgspecialisten buiten de mondzorg belangrijk. We zien bijvoorbeeld dat jongeren steeds vaker een slecht gebit hebben. Door samen te werken met voedingsdeskundigen kun je dit aanpakken. Maar denk ook aan de behandeling van slaapapneu door een beugel aan te meten. Door gebitten preventief beter te verzorgen, voorkom je dat mensen later (te) vaak een beroep moeten doen op de tandarts.

Een betaalbare afspraak bij tandarts en orthodontist voor iedereen

Uit cijfers van Zorgverzekering Informatie Centrum blijkt dat van de mensen die maandelijks € 3500 of meer verdienen, 7 procent niet naar de tandarts gaat. Ze vinden een tandartsbezoek te duur. Van de Nederlanders die minder dan € 1600 in de maand verdienen, vermijdt 21% de tandarts. Deze cijfers laten zien dat de hoogte van het inkomen een belangrijk aspect is in de keuze om wel of niet naar de tandarts te gaan. Dat is ook niet gek, want een groot deel van de uitgaven moeten patiënten zelf betalen.

Daarnaast wordt het uiterlijk en daarmee het gebit steeds belangrijker. Zo willen mensen langer hun eigen gebit houden, waardoor productinnovaties zoals betere implantaten en kronen steeds meer worden aangeboden. We verwachten dus dat de vraag naar tandartsen en orthodontisten hierdoor ook aantrekt. Dit is dus een extra reden om de mondzorg efficiënter in te richten.

Kun je hulp gebruiken bij de start, overname of de uitbreiding van je praktijk? Of heb je een slimme innovatie die de mondzorg wel kan gebruiken? De Rabobank helpt je met advies en kennis, maar ook met financieringsmogelijkheden zoals apparatuur leasen of de aankoop van jouw woonhuis. Neem gerust contact met ons op bijvoorbeeld via onze Medicidesks.